Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.7) Půjčeno:33x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2006
210 s. : il., grafy ; 21 cm

objednat
ISBN 80-247-0868-X (brož.)
Dotisk 2007
Bibliografie na s. 205-207, bibliografické odkazy, rejstřík
Rétorika - příručky
000091333
OBSAH // Předmluva ...7 // 1 Řeč jako fenomén kultury (J. Šmajs)...9 // 2. Historie a současnost rétoriky...16 // 2.1 Zrod rétoriky ve starověkém Řecku...16 // 2.2 Římské řečnictví...18 // 2.3 Rétorika a středověk...20 // 2.4 Renesanční rétorika ...21 // 2.5 Přínos české rétoriky...22 // 3. Technika mluveného projevu ...24 // 3.1 Správné dýchání (respirace)...24 // 3.2 Tvoření a užívání hlasu (fonace)...28 // 3.3 Přesná a pečlivá výslovnost (artikulace)...32 // 3.3.1 Tvoření a výslovnost samohlásek...33 // 3.3.2 Tvoření a výslovnost souhlásek...38 // 3.4 Spisovná výslovnost...50 // 3.4.1 Samohlásky ...50 // 3.4.2 Souhlásky...51 // 3.5 Výslovnost cizích slov...55 // 3.5.1 Zásady české výslovnosti přejatých slov ...55 // 3.6 Vady výslovnosti...58 // 3.7 Zvuková modulace řečového projevu...60 // 3.7.1 Frázování...60 // 3.7.2 Větný přízvuk...62 // 3.7.3 Intonace...64 // 3.7.4 Mluvní tempo...67 // 4. Druhy řečnických projevů...7,J // 4.1 Referát...21 // 4.2 Přednáška...74 // 4.2.1 Rozhlasová přednáška...77 // 4.3 Diskuzní příspěvek...82 // 4.4 Slavnostní proslovy (proslov oslavný, smuteční, přípitek) ...86 // 4.5 Řeč politická a řeč slavnostní...91 // 4.6 Veřejná informace, interview, tisková konference...97 // 4.6.1 Interview - vystoupení v rozhlase, televizi a v novinách . . 98 // 4.6.2 Tisková konference...98 // 4.7 Televizní vystoupení...101 // 4.8 Výběr a využití řečnických jazykových prostředků...103 //
4.8.1 Slovní zásoba...104 // 4.8.2 Stavba vět...105 // 4.8.3 Jazykové prostředky umožňující navázání kontaktu // s posluchači...106 // 4.8.4 Jazykové prostředky zvyšující účinnost řeči...107 // 4.9 Fráze ve veřejném projevu...120 // Příprava a přednes mluveného projevu...126 // Psychologické aspekty rétorických dovedností...147 // 6.! Tréma a jak s ní pracovat...147 // 6.1.1 Reichovy zóny...150 // 6.1.2 Pohybové a dechové korekce zátěží...151 // 6.2 Mimoslovní signály a jejich význam...157 // Cvičné texty к rozvoji rétorických dovedností (K. Dvořáková) ... 165 // 7.1 Nemotivované porušování slovesné vazby...165 // 7.1.1 Kontaminace...165 // 7.1.2 Zeugma...166 // 7.2 Anakolul ...166 // 7.3 Nadužívání dějových substantiv...167 // 7.4 Synonyma...168 // 7.5 Nepravá vedlejší věta...168 // 7.6 Nadbytečná slova...169 // 7.7 Nevhodný pořádek slov ve větě ...170 // 7.8 Klíč ke cvičením 1-8...171 // Vybrané texty...174 // 8.1 Ukázky řečí politických...174 // 8.2 Ukázky textů dialogických...178 // 8.3 Ukázky textů humorných...183 // 8.4 Ukázky brněnské hantýrky...199 // Literatura ...205 // Rejstřík jmenný...208

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC