Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 1997
210 s. : il. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-85850-48-6 (brož.)
Studie ; sv. 14
Obsahuje bibliografii na s. 195-207
000091612
Obsah // Úvod 7 // I. Pluralitní demokracie nebo neokorporativismus? // (Lubomír Brokl) // 1. Politický systém jako nástroj uspokojování zájmů 11 // 1.1. Zájmy jsou konkrétní 11 // 1.2. Uspokojování zájmů a politika 12 // 1.5. Politický systém 15 // 1.4. Nároky na politický systém 17 // 1.5. Výstupy z politického systému 19 // 2. Intermediární systém 19 // 2.1. Sféry a procesy zprostředkování zájmů 21 // 2.2. Etapy intermediárního procesu 22 // 2.3. Politický rozhodovací systém 24 // .2.4. Administrativní subsystém 24 // 2.5. Politický režim 25 // 3. Struktura a aktéři intermediárního systému 26 // 3.1. Struktura 26 // 3.2. Aktéři 29 // 3.3. Typologie intermediárních aktérů 31 // 3.4. Veřejnost a veřejné mínění v intermediárním prostoru 34 // 4. Princip intermediárních procesů 36 // 4.1. Intermediární princip zastupitelské demokracie 37 // 4.2. Proměny a obtíže tradičního intermediárního // režimu zastupitelské demokracie 38 // 4.3. Teoretická reflexe situace 43 // ,\\5. Neokorporativismus 46 // 5.1. Vymezení neokorporativismu vůči liberální demokracii 47 // 5.2. Neokorporativní řešení 49 // 5.3. Přednosti neokorporativního řešení 52 // 5.4. Nebezpečí neokorporativního řešení 54 // 5.5. Ústup neokorporativismu 56 // * 6. Neokorporativismus jako postkomunistické paradigma? 61 // 6.1. Neokorporativní technika řešení obtíží 61 // 6.2. Komunistický korporativismus? 63 // 6.3.
Postkomunistický korporativismus? 65 // 6.4. Česká republika - korporativní stát? 67 // ’ 7. Hledání občanské společnosti 70 // 7.1. Základní údaje o zájmových sdruženích 71 // 7.2. Náplň činnosti a problémy zájmových sdružení 73 // 7.3. Vědomí společných zájmů a sdružování 75 // 7.4. Horizontální artikulace a prostředkování zájmů 78 // 7.5. Občanská sdružení a politická sféra 80 // 7.6. Zastupují občanská sdružení zájmy občanů ? 83 //  8. Podoba naší demokracie 88 // 8.1. Demokracie historicky vznikala zdola 88 // 8.2. Naše dnešní demokracie vznikla shora 89 // 8.3. Fungující konstrukce 90 // 8.4. Těžiště naší demokracie a její deficit 90 // 8.5. Dosažená fáze vývoje naší demokracie 93 // II. Sociální partnerství v České republice // (Zdenka Mansfeldová) // 1. Úvod 99 // 2. Koncepce tripartity 101 // 2.1. Funkce tripartity 101 // 2.2. Organizace tripartity 104 // 3. Proměny tripartity 107 // 3.1. Funkce 107 // 3.2. Změna organizační podoby 108 // 4. Aktéři sociálního partnerství 114 // 4.1. Vláda 114 // 4.2. Zaměstnavatelé 114 // 4.3. Odbory 115 // 4.4. Vzájemné vztahy mezi aktéry tripartity 116 // 4.5. Sociální partneři a odbory očima občanů 118 // 5. Dohody uzavírané v tripartitě - Generální dohoda 119 // 5.1. Proměny Generální dohody 120 // 5.2. Má Generální dohoda budoucnost? 122 // 6. Kolektivní vyjednávání v návaznosti na tripartitu 124 // 6.1. Kolektivní
smlouvy vyššího stupně 124 // 6.2. Kolektivní smlouvy na podnikové úrovni 125 // 7. Sociální partneři a politické strany 127 // 7.1. Odbory a strany ve volbách 128 // 7.2. Prezentace zájmů ve volebních programech politických stran 131 // 7.3. Nezávislost sociálních partnerů 133 // 8. Hlavní problémy v tripartitě v letech 1993-1996 134 // 8.1. Důchodové pojištění 134 // 8.2. Mzdová regulace a minimální mzda 136 // 8.3. Zákoník práce 139 // 9. Tripartita na resortní a regionální úrovni 140 // 10. Místo tripartity v politickém systému ČR 142 // 11. Závěr 148 // III. Občanská sdružení a profesní komory // (Zdenka Mansfeldová, Aleš Kroupa) // 1. Úvod 151 // * 2. Občanská sdružení 152 // 2.1. Odborové organizace 156 // 2.2. Podnikatelské a zaměstnavatelské svazy 162 // 2.3. Profesní sdružení 167 // 3. Komory 168 // 3.1. Profesní komory 169 // 3.2. Agrární komora a Hospodářská komora 171 // 4. Členové občanských sdružení 178 // í,5. Zájmy 179 // 5.1. Prosazování zájmů 181 // 6. Závěr 184 // Příloha 185 // IV. Teoretické a metodologické otázky zkoumání neokorporativismu // (Jonathan Terra) // 1. Korporativismus jako závislá proměnná 187 // *2. Jaké poučení pro výzkumnou aplikaci plyne z dosavadních // dvou desetiletí bádání o nekorporativismu? 189 // 3. Další problémy 192 // 4. Závěr 193 // Literatura O autorech // 195 // 209
(OCoLC)39315976
cnb000292537

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC