Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, 2002
202 s.

objednat
ISBN 80-210-2815-7 (brož.)
Studia philosophica ; [vol.] 49
Obsahuje bibliografické odkazy
Filozofie analytická - sborníky
000091863
SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS ? 49, 2002 — STUDIA PHILOSOPHICA // OBSAH - CONTENTS STUDIE - ARTICLES // Břetislav H o r y n a : Koncepce „nové mytologie“ v Herderově dialogu Iduna (The Conception of „New Mythology“ in Herder’s Dialogue Iduna)...5 // Marek Otisk: Lanfrank a scholastická metoda (Lanfranc and Scholastic Method)...35 // Ivana Holzbachová: Tocquevillovy názory na Francouzskou revoluci (Tocqueville’s // View on French Revolution)...51 // Jaroslav Hroch: R. W. Emerson a americký transcendentálni idealismus (R. W. Emerson // and American Transcendental Idealism)...69 // Petr Horák: Filosofický radikalismus. Diirrenmattovské etudy (The Philosophical // Radicalism. Variations upon Some Themes by Dürrenmatt)...79 // Josef K r o b : Hon na bycha a jiné vlastnosti času (Shutting the Stable Door When the Horse // Is Bolted and Other Properties of Time)...101 // Caroline Guibet L a f a y e : L’architecture de la postmodemité: de la forme au symbole // (The Architecture of Post-Modernity: From Form to Symbol)...107 // ? DĚJINÁM ČESKÉ FILOZOFIE - ON THE HISTORY OF CZECH PHILOSOPHY // Jan Zouhar: W. Tatarkiewicz a česko-polské filozofické vztahy v meziválečném období // (W. Tatarkiewicz and the Czech Philosophy)...119 // Martin M a 1 e č e ? : T. G. Masaryk, či Pavel Durdík? Několik poznámek k tématu L. N. // Tolstoj a české myslení (T. G.
Masaryk or Pavel Durdík? A Few Notes to the Issue // of Lev Tolstoy and the Czech Thought)...125 // Zdeňka Jastrzembská: Spor o Einsteinovu teorii relativity v české filosofii první // poloviny dvacátého století (The Controversy over Einstein’s Theory of Relativity in Czech Philosophy of the First Half of the Twentieth Century)...137 // ROZHLEDY - COMMENTARIES AND DISCUSSION // Český filosof v Japonsku. Rozhovor s prof. Ludvíkem Armbrusterem (Czech Philosopher // in Japan. The Interview with L. Armbruster)...151 // Poslední setkání s Karlem Popperem (Last Meeting with Sir Karl Popper)...155 // Ludvík Tošenovský: O potřebnosti filozofie (About the Need of Philosophy)...165 // Břetislav H o r y n a : Jsou dějiny filosofie filosofií? (Is the Histoiy of Philosophy Philosophy?)...169 // Radim Brázda: Etika - vzpomínky na budoucnost (Ethics - Memories of Future)...173 // Josef Š m a j s : Co je evoluce? (Do We Know What the Evolution Is?) ...181 // 202 // RECENZE - BOOK REVIEW // Manfred F r a n ? : Co je neostrukturalismus? (Ondřej Sládek)...187 // Josef Smolík —Jan Štěpán (eds.): T. G. Masaryk ve třech stoletích. Rozhovor // generací o Masarykových náboženských názorech ( Břetislav Horyna)...189 // Zdeněk K o ž m í n : Modely interpretace. Patočkovské průhledy (Břetislav Horyna)...190 // Dominik B o u r g — Jean-Michel Besnier: Peut-onencore ero ire au progres? (Ivana // Holzbachová)...191 // Francis Fukuyama: Wielki Wstrzqs. Natura
ludzka a odbudowa porzqdku spoleeznego // (Ivana Holzbachová)...193 // Alma von Stockhausen - Tadeusz G u z (eds.): Vita philosophica (Jiří Gabriel)...195 // Paul K. Feyerabend: Rozprava proti metodě (Ivana Holzbachová)...198

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC