Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
Vydání 1.
Praha : Academia, 1987
705 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy ; 25 cm + mapy (8 listů různých rozměrů ; složeno na 23 x 15 cm)

objednat
2000 výtisků
Obsahuje bibliografii a rejstřík
Vysokoškolská příručka pro studenty přírodovědeckých fakult
000091997
Předmluva 13 // I. Všeobecná část 15 // 1.1. Úvod 17 // 1.2. Vnitřní stavba Země, zemská kůra a svrchní plášť ve stavbě kontinentů a oceánů 19 // 1.2.1. Zemská kůra 20 // 1.2.2. Svrchní plášť 21 // 1.3. Základní struktury kontinentálních a oceánských oblastí 24 // 1.3.1. Kontinentální oblasti 27 // 1.3.2. Oceánské oblasti 29 // 1.3.3. Okrajová moře a ostrovní oblouky 31 // 1.4. Geotektonické cykly Země 33 // 1.4.1. Vymezení a nomeklatura hlavních geotektonických cyklů Země 36 // 1.4.2. Charakteristika geotektonických cyklů a jejich produktů 41 // 1.5. Geologicko-biologické etapy vývoje Země 47 // 1.6. Nomenklatura kontinentálních a oceánských oblastí z hlediska nové globální tektoniky . 52 // II. Regionální část 57 // II.1. Kontinentální oblasti 59 // II.1.1. Eurasijský kontinent 60 // II.1.1.1. Přehled hlavních morfostrukturních jednotek 60 // II. 1.1.2. Regionální geologické jednotky Eurasie 65 // II.1.1.3. Platformní oblasti 65 // II.1.1.3.1. Fenosarmatská platforma (východoevropská) 65 // II.1.1.3.1.1. Baltský štít 69 // II.1.1.3.1.2. Ukrajinský štít 76 // II.1.1.3.1.3. Timansko-pečorská jednotka 79 // II.1.1.3.1.4. Ruská tabule 79 // II.1.1.3.2. Erijská platforma 80 // II.1.1.3.2.1. Východní zóna erijské platformy 84 // II.1.1.3.2.2. Západní zóna erijské platformy 85 // II.1.1.3.2.3. Platformní sedimentární a vulkanické jednotky 87 // II.1.1.3.3. Sibiřská platforma (angarská) 88 // II.1.1.3.3.1. Anabarský štít a hřbet řeky Olenku a Leny 91 // II.1.1.3.3.2. Aldanský štít 92 // II.1.1.3.3.3. Sibiřské bajkalidy 95 // II.1.1.3.3.4. Pánevní a plošinné jednotky sibiřské platformy 99 // II.1.1.3.4. Čínská platforma 103 // II.1.1.3.4.1. Tarimský blok 105 // II.1.1.3.4.2. Severočinský blok 105 // II.1.1.3.4.3. Čínsko-korejský blok 107 //
II.1.1.3.4.4. Hřbet Vnitřního Mongolska neboli inšanský hřbet 109 // II.1.1.3.4.5. Tibetský blok 110 // II.1.1.3.4.6. Středočínský blok - hindustánský blok 110 // II.1.1.3.4.7. Indočínský blok 111 // II.1.1.3.4.8. Plošinné a pánevní jednotky činské platformy 111 // II.1.1.4. Kaledonská orogenní pásma Eurasie 113 // II.1.1.4.1. Atlantské kaledonidy (evropské) 114 // II.1.1.4.1.1. Kaledonidy Britských ostrovů 114 // II.1.1.4.1.2. Skandinávské kaledonidy 120 // II.1.1.4.1.3. Brabantské a středoevropské kaledonidy 124 // II.1.1.4.2. Arktické kaledonidy 126 // II.1.1.4.2.1. Svalbardské kaledonidy 126 // II.1.1.4.2.2. Kaledonidy Severní země 128 // II.1.1.4.3. Sibiřské a středoasijské kaledonidy 129 // II.1.1.4.3.1. Sibiřské starokaledonidy 130 // II.1.1.4.3.2. Kazašské kaledonidy 131 // II.1.1.4.3.3. Tanšanské kaledonidy 132 // II.1.1.4.3.4. Altajsko-sajanské kaledonidy 134 // II.1.1.4.4. Čínské kaledonidy 136 // II.1.1.4.4.1. Nanšanské (ciljanšanské) kaledonidy 136 // II. 1.1.4.4.2. Východočinské kaledonidy 137 // II.1.1.5. Hercynská (variská) orogenní pásma Eurasie 137 // II.1.1.5.1. Evropské hercynidy 139 // II.1.1.5.1.1. Iberidy čili hesperidy 140 // II.1.1.5.1.2. Rhenidy 142 // II.1.1.5.1.3. Pokryvné jednotky mezi masívy rhenid a příkopové struktury Evropy. 159 // II.1.1.5.2. Uralské hercynidy - uralidy 162 // II.1.1.5.3. Černomořsko-kaspické a doněcké hercynidy 166 // II.1.1.5.3.1. Skytsko-mangyšlacká větev 166 // II.1.1.5.3.2. Doněcké hercynidy - doněcký aulakogen 168 // II.1.1.5.4. Středoasijské hercynidy 168 // II.1.1.5.4.1. Kyzylkumsko-ťanšanská větev 170 // II.1.1.5.4.2. Centrální kazašské hercynidy 172 // II.1.1.5.4.3. Irtyšsko-zajsanská větev a altajská oblast středoasijských hercynid 173 // II.1.1.5.4.4. Mongolsko-ochotské hercynidy 174 //
II.1.1.5.4.5. Velké pokryvné jednotky středoasijských hercynid a kaledonid 178 // II.1.1.5.5. Vnitročínské hercynidy 181 // II.1.1.5.5.1. Kchunlunská větev 181 // II.1.1.5.5.2. Čchinlingšanská větev 182 // II.1.1.6. Alpidni pásma Eurasie - eurasijské alpidy 182 // II.1.1.6.1. Alpsko-himálajské čili tethydní alpidy 183 // II.1.1.6.1.1. Betická kordillera 186 // II.1.1.6.1.2. Katalanidy a keltiberidy 188 // II. 1.1.6.1.3. Pyrenejský orogen a jednotka Dolní Provence 189 // II.1.1.6.1.4. Alpy - alpský orogen 193 // 611.1.1.6.1.5. Karpatobalkánský oblouk 213 // II.1.1.6.1.6. Korsicko-apeninský orogen a kalabrijský oblouk 227 // II.1.1.6.1.7. Dinársko-albánsko-helénská větev 232 // II.1.1.6.1.8. Mediální pásmo panonské, resp. panonsko-pelagonsko-mendereské . . 239 // II.1.1.6.1.9. Vardarská zóna 241 // II.1.1.6.1.10. Egejsko-turecko-arménský úsek 243 // II.1.1.6.1.11. Přechodný úsek Vanského jezera a řeky Murat 249 // II.1.1.6.1.12. Velký Kavkaz a Krymské pohoří 250 // II.1.1.6.1.13. íránský úsek tethydních alpid 254 // II.1.1.6.1.14. Afghánsko-pákistánský úsek tethydních alpid 260 // II.1.1.6.1.15. Pamírsko-hindúkušsko-karakoramská elevace 264 // II.1.1.6.1.16. Himálajské alpidy (J. Jaroš - Z. Mísař) 270 // II.1.1.6.1.17. Mořské oblasti alpsko-himálajského pásma 275 // II.1.1.6.2. Asijské cirkumpacifické alpidy 280 // II.1.1.6.2.1. Vněgeosynklinální východoasijské pásmo 280 // II.1.1.6.2.2. Asijské cirkumpacifické staroalpidy 282 // II.1.1.6.2.3. Čukotsko-katasijský vulkanický pás 287 // II.1.1.6.2.4. Pásmo okrajových moří 289 // II.1.1.6.2.5. Asijské cirkumpacifické mladoalpidy 290 // II.1.2. Severní Amerika a Grónsko 300 // II.1.2.1. Přehled hlavních morfostrukturnich jednotek 301 // II.1.2.2. Regionální geologické jednotky 302 //
II.1.2.3. Platformní oblast 303 // II.1.2.3.1. Laurentinská platforma 303 // II.1.2.3.1.1. Provincie Hořejšího jezera (Lake Superior) 305 // II.1.2.3.1.2. Provincie Velkého Otročího jezera (Great Slave Lake) 308 // II.1.2.3.1.3. Provincie Velkého Medvědího jezera (Great Bear Lake) 308 // II.1.2.3.1.4. Provincie Churchillova jezera (Churchill Lake) 309 // II.1.2.3.1.5. Jižní provincie (Southern Province) 309 // II.1.2.3.1.6. Nainská provincie (Nain Province) 311 // II.1.2.3.1.7. Grenvillská provincie (Grenville Province) 312 // II.1.2.3.1.8. Provincie archaického bloku Grónska čili provincie godthabská 313 // II.1.2.3.1.9. Ketilská provincie 315 // II.1.2.3.1.10. Nagssugtoqidská provincie 316 // II.1.2.3.1.11. Rincká provincie 316 // II.1.2.3.1.12. Thulská provincie a provincie země princezny Karolíny 317 // II. 1.2.3.1.13. Platformní pokryv 318 // II.1.2.4. Paleozoická vrásová horstva v lemu platformy 318 // II.1.2.4.1. Východogrónské kaledonidy 318 // II.1.2.4.2. Apalačské hercynidy (apalačidy) 319 // II.1.2.4.2.1. Alleghenský segment 321 // II.1.2.4.2.2. Akadsko-newfoundlandský segment apalačid 324 // II.1.2.4.2.3. Ouachitsko-marathonský segment 328 // II.1.2.4.3. Franklinské hercynidy (franklinidy) 330 // II.1.2.5. Severoamerické alpidy (severoamerické Kordillery) 331 // II.1.2.5.1. Geotektonický vývoj severoamerických alpid 332 // II.1.2.5.2. Regionální rozdělení severoamerických alpid 335 // II.1.2.5.2.1. Aljašsko-kanadský segment 336 // II.1.2.5.2.2. Oregonsko-montanský segment 339 // II.1.2.5.2.3. Kalifornsko-koloradský segment 340 // 711.1.2.5.2.4. Mexický segment 344 // II.1.2.6. Velké pánevní a plošinné jednotky a vulkanické oblasti 347 // II.1.2.6.1. Vnitřní plošiny 350 // II.1.2.6.2. Pobřežní plošiny 351 // II.1.2.6.3. Thulská vulkanická provincie 352 //
II.1.3. Střední Amerika a karibská oblast 353 // II.1.3.1. Přehled hlavních morfostrukturních jednotek 353 // II.1.3.2. Regionální geologické jednotky 355 // II.1.3.2.1. Stredoamerická pevninská oblast 355 // II.1.3.2.1.1. Vrásová horstva Yucatanské plošiny 358 // II.1.3.2.1.2. Vrásový horský systém Hondurasu a Nikaraguy (severní vrchovina Střední Ameriky) 359 // II.1.3.2.1.3. Vrásový horský systém j. části Střední Ameriky (oblast Kostariky a Panamy) 359 // II.1.3.2.1.4. Stredoamerické vulkanické pásmo 362 // II.1.3.2.2. Karibská (antilská) ostrovní oblast 362 // II.1.3.2.2.1. Velké Antily 362 // II.1.3.2.2.2. Malé Antily 370 // II.1.3.2.2.3. Ostrovní zóna karibské Jižní Ameriky 372 // II.1.3.2.3. Vnitrokaribská oceánská oblast 373 // II. 1.4. Jižní Amerika 376 // II.1.4.1. Přehled hlavních morfostrukturních jednotek 378 // II.1.4.2. Regionálně geologické jednotky 380 // II.1.4.3. Platformní jednotky 380 // II.1.4.3.1. Brazilská platforma 380 // II.1.4.3.1.1. Guayanský blok 381 // II.1.4.3.1.2. Amazonský blok 384 // II.1.4.3.1.3. Centrální brazilský blok 384 // II.1.4.3.1.4. Pobřežní brazilský blok 387 // II.1.4.3.1.5. Severní pahorky provincie Buenos Aires 394 // II.1.4.3.1.6. Sedimentární pokryv brazilské platformy 394 // II.1.4.3.2. Patagonská quaziplatforma 401 // II.1.4.3.2.1. Jihoamerické gondwanidy 402 // II.1.4.3.2.2. Jižní pahorky provincie Buenos Aires 405 // II.1.4.3.2.3. Severopatagonský masív 405 // II.1.4.3.2.4. Deseadský masív 405 // II.1.4.3.2.5. Falklandská plošina 405 // II.1.4.3.2.6. Pokryv patagonské quaziplatformy 406 // II.1.4.4. Jihoamerické alpidy - Andy 406 // II.1.4.4.1. Předandský vývoj jihoamerických alpid 410 // II.1.4.4.1.1. Předkambrický podklad jihoamerických alpid 410 // II.1.4.4.1.2. Paleozoický podklad jihoamerických alpid 412 //
II.1.4.4.2. Vývoj a rozdělení jihoamerických alpid 413 // II.1.4.4.2.1. Karibská kordillera 414 // II.1.4.4.2.2. Severoandská kordillera 415 // II.1.4.4.2.3. Centrální andská kordillera 416 // II.1.4.4.2.4. Jihoandská kordillera 418 // II.1.4.4.2.5. Magalháesova kordillera 418 // II.1.4.4.2.6. Oblouk Scorie (scotijský) 418 // II.1.4.5. Vnitřní jihoamerické (předandské) plošiny 419 // 811.1.5. Antarktida 423 // II.1.5.1. Přehled hlavních morfostruktumích jednotek 425 // II.1.5.2. Regionálně geologické jednotky Antarktidy 426 // II.1.5.3. Platformní jednotka 429 // II.1.5.3.1. Antarktická platforma 429 // II. 1.5.3.1.1. Podklad antarktické platformy 429 // II.1.5.3.1.2. Platformní pokryv 432 // II.1.5.4. Paleozoická horstva Antarktidy 433 // II.1.5.4.1. Transantarktické pohoří - Rossův orogen 433 // II.1.5.4.2. Antarktické gondwanidy a Ellsworthův orogen 435 // II.1.5.5. Antarktické alpidy - antarktidy 437 // II.1.5.5.1. Staroantarktidy Antarktického poloostrova 437 // II.1.5.5.2. Vulkanické mladoantarktidy 438 // II.1.5.5.3. Transantarktická perikratonní bloková zóna 439 // II.1.6. Afrika 441 // II.1.6.1. Přehled hlavních morfostruktumích jednotek 442 // II.1.6.2. Regionální geologické jednotky Afriky 445 // II.1.6.3. Platformní jednotka 446 // II.1.6.3.1. Africká platforma 446 // II.1.6.3.2. Západoafrický kraton (megablok) 448 // II.1.6.3.2.1. Guinejský masív (štít) 448 // II.1.6.3.2.2. Reguibatský čili eglabský práh 451 // II.1.6.3.2.3. Keniebský a kayeský masívek 451 // II.1.6.3.2.4. Taoudenská pánev 452 // II.1.6.3.3. Nigerijsko-tuarežsko-antiatlaské pásmo - západní panafrické pásmo 452 // II.1.6.3.3.1. Tuarežský štít (ahaggarský masív) 453 // II.1.6.3.3.2. Nigerijský štít 454 // II.1.6.3.3.3. Tibestský masív 456 // II.1.6.3.3.4. Antiatlas 456 //
II.1.6.3.3.5. Pánve a plošiny v oblasti nigerijsko-tuarežsko-antiatlaského pásma 458 // II.1.6.3.4. Centrální čili konžsko-kalaharský kraton 461 // II.1.6.3.4.1. Súdánský masív 461 // II.1.6.3.4.2. Západonilský čili severokonžský masív 462 // II.1.6.3.4.3. Gabunsko-kamerunský masív 462 // II.1.6.3.4.4. Kasajský masív 463 // II.1.6.3.4.5. Angolský masív 464 // II.1.6.3.4.6. Tanganický masív (štít) 464 // II.1.6.3.4.7. Ugandský masív 465 // II.1.6.3.4.8. Saský masív 467 // II.1.6.3.4.9. Rhodeský masív 467 // II.1.6.3.4.10. Svazijský masív 468 // II.1.6.3.4.11. Proterozoická vrásová horstva centrálního kratonu 472 // II.1.6.3.4.12. Pánve a plošiny centrálního kratonu 477 // II.1.6.3.5. Východoafrický čili mosambicko-egyptský megablok - východní panafrické // pásmo 479 // II.1.6.3.5.1. Mosambická provincie 479 // II.1.6.3.5.2. Tanzansko-keňská provincie 479 // II.1.6.3.5.3. Ugandská provincie 481 // II.1.6.3.5.4. Somálská provincie 481 // II.1.6.3.5.5. Etiopská provincie 482 // 911.1.6.3.5.6. Egyptsko-arabská provincie (núbijsko-arabský štít) 483 // II.1.6.3.5.7. Madagaskarská provincie 485 // II.1.6.4. Mauretanidy - falémidy - rokelidy 488 // II.1.6.5. Jihoafrické gondwanidy - kapidy 490 // II.1.6.6. Severoafrické alpidy - atlasidy 492 // II.1.6.6.1. Předsaharské atlasidy 492 // II.1.6.6.2. Tello-rifidy 494 // II.1.6.7. Perikratonni a pobřežní pánevní a plošinné jednotky 499 // II.1.6.7.1. Mediteránní (alpidní) pánevní a plošinné oblasti 500 // II.1.6.7.2. Perikratonni atlantské oblasti 503 // II.1.6.7.3. Perikratonni pobřežní plošiny Indického oceánu 506 // II.1.6.7.4. Oblast gondwanské facie - pánev Karroo 507 // II.1.6.8. Východoafrický riftový systém 508 // II.1.7. Gondwanská Asie 513 // II.1.7.1. Přehled hlavních morfostrukturních jednotek 514 //
II.1.7.2. Regionální geologické jednotky 516 // II.1.7.3. Platformní oblast 517 // II.1.7.3.1. Indická platforma 517 // II.1.7.3.2. Thárský megablok 520 // II.1.7.3.3. Vindhjaský megablok 520 // II.1.7.3.4. Gondwanský megablok 521 // II.1.7.3.4.1. Dhárvárská jednotka 521 // II.1.7.3.4.2. Východoghátská jednotka 524 // II.1.7.3.4.3. Sákólsko-rájpurská jednotka 526 // II.1.7.3.4.4. Singhbhumská jednotka 526 // II.1.7.3.4.5. Ostatní jednotky indické platformy 528 // II.1.7.3.5. Svrchnoproterozoické pánevní jednotky 529 // II.1.7.3.6. Gondwanské pánve a příkopy 530 // II.1.7.3.7. Pobřežni plošiny 531 // II.1.7.3.8. Plošina Dekan 531 // II.1.7.3.9. Ostrov Srí Lanka 532 // II.1.7.3.9.1. Centrální blok s vysokohorskou sérií 532 // II.1.7.3.9.2. Jihozápadní blok 534 // II.1.7.3.9.3. Západní a východní blok s s vidžajanskou sérií 534 // II.1.7.3.9.4. Pokryvné formace 535 // II.1.8. Australasie 536 // II.1.8.1. Přehled hlavních morfostrukturních jednotek 538 // II.1.8.2. Regionální geologické jednotky Australasie 542 // II.1.8.3. Platformní oblast 543 // II.1.8.3.1. Australská platforma 543 // II.1.8.3.2. Pilbarsko-yilgarnská provincie 545 // II.1.8.3.2.1. Pilbarský masív 545 // II.1.8.3.2.2. Yilgarnský masív 546 // II.1.8.3.2.3. Kimberley Plateau 548 // II.1.8.3.3. Aruntsko-gawlerská provincie 548 // II.1.8.3.3.1. Orogen řeky Halls Creek a pohoří King Leopold Range 549 // II.1.8.3.3.2. Orogen řeky Pine Creek a Alligator Creek 549 // II.1.8.3.3.3. Geosynklinála warramunské pánve 551 // II.1.8.3.3.4. Masív tanamský a blok řeky Sturt Creek 551 // II.1.8.3.3.5. Aruntský blok 552 // 1011.1.8.3.3.6. Orogen pohoří Mout Isa - pánev řeky MacArthur a battenský příkop . 552 // II.1.8.3.3.7. Blok u Georgetownu a krystalinikum na Yorském poloostrově 554 //
II.1.8.3.3.8. Nullaginské mediální pásmo a jeho případné ekvivalenty 554 // II.1.8.3.3.9. Blok Musgraveova pohoří 556 // II.1.8.3.3.10. Blok pohoří Gawler Ranges 557 // II.1.8.3.4. Okrajová jednotka australské platformy 557 // II.1.8.3.4.1. Adelaidská geosynklinála - delamarský orogen 558 // II.1.8.3.4.2. Blok u Broken Hillu 560 // II.1.8.3.4.3. Blok pohoří Mount Painter 561 // II.1.8.3.4.4. Amadeova pánev a pánev ngallijská 561 // II.1.8.4. Australské hercynidy - tasmanidy 562 // II.1.8.4.1.1. Subprovincie penguinsko-kanmantooská 562 // II.1.8.4.1.2. Subprovincie lachlanská 564 // II.1.8.4.1.3. Subprovincie Nová Anglie 565 // II.1.8.5. Pánevní a plošinné jednotky Austrálie 567 // II.1.8.5.1. Pobřežní plošiny a pánve 567 // II.1.8.5.2. Intrakontinentální pánve a plošiny 569 // II.1.8.5.3. Pánve a vulkanické plošiny tasmanid 572 // II.1.8.6. Oblast Tasmanova a Korálového moře 573 // II.1.8.6.1.1. Korálové moře 573 // II.1.8.6.1.2. Tasmanovo moře 573 // II.1.8.7. Novozélandsko-melanéská ostrovní zóna 575 // II.1.8.7.1. Vnitřní „kontinentální“ oblouk 576 // II.1.8.7.1.1. Macquarieovy ostrovy 576 // II.1.8.7.1.2. Nový Zéland 576 // II.1.8.7.1.3. Nová Kaledonie 579 // II.1.8.7.1.4. Nová Guinea 580 // II.1.8.7.1.5. Jihofidžijská a Novohebridská pánev 581 // II 1.8.7.2. Vnější (oceánský) oblouk 582 // II.1.8.7.2.1. Blok Bismarckova souostroví 582 // II.1.8.7.2.2. Blok Šalomounových ostrovů 582 // II.1.8.7.2.3. Novohebridský blok 583 // II.1.8.7.2.4. Fidžijská plošina, Lauská pánev 585 // II.1.8.7.2.5. Fidžijský blok, hřbet Lau a Tonžský hřbet 585 // II.2. Oceánské oblasti 587 // II.2.1. Tichý oceán neboli Pacifik 589 // II.2.1.1. Východopacifická oblast 592 // II.2.1.2. Centrální pacifická oblast 594 // II.2.1.3. Západopacifická čili filipínská oblast 599 //
II.2.2. Indický oceán 602 // II.2.2.1. Západní oblast Indického oceánu 603 // II.2.2.2. Východní oblast Indického oceánu 604 // II.2.2.3. Antarktická oblast Indického oceánu 604 // II.2.3. Atlantský oceán 606 // II.2.3.1. Severoatlantská oblast 609 // II.2.3.2. Jihoatlantská oblast 616 // II.2.4. Severní ledový oceán 622 // Literatura 625 // Rejstřík 653
(OCoLC)18835494
cnb000649575

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC