Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2002
226 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0201-0 (brož.)
Manažer
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, diagramy, údaje o autorech, přílohy, slovník pojmů, rejstřík
Bibliografie: s. 224
Internet (síť) - reklama - příručky
Reklama - Internet (síť) - příručky
Reklama internetová - příručky
000092179
O autorech 9 // Poděkování 10 // 1. Reklama na Internetu v roce 2001 11 // 1.1 Probouzení z internetové kocoviny 12 // 1.2 Česká on-line reklama v roce 2001 13 // 2. Uživatelé Internetu 17 // ’ 2.1 Počet a struktura 181 // 2.1.1 Měření počtu uživatelů Internetu v ČR 18 // 2.1.2 Počet uživatelů Internetu v ČR 19 // 2.1.3 Počet uživatelů Internetu a intenzita jeho používání 21 // 2.1.4 Počet uživatelů Internetu, intenzita přístupů a mediální plánování .22 // 2.1.5 Počet uživatelů a vybavenost koncovými zařízeními 22 // 2.1.6 Struktura českých uživatelů Internetu 23 // 2.1.6.1 Regionální rozložení uživatelů Internetu 24 // 2.1.6.2 Uživatelé Internetu dle pohlaví 25 // 2.1.6.3 Studenti na českém Internetu 25 // 2.1.7 Rozdíly ve struktuře návštěvníků různých typů serverů 27 // 2.1.7.1 Pohlaví, věk 28 // 2.1.7.2 Vzdělání a příjem 29 // 2.2 Chování uživatelů Internetu 30 // 2.2.1 Nejčastější činnosti on-line 30 // 2.2.2 Překážky intenzivnějšího používání Internetu 31 // « 2.2.3 Nákupní chování ?? // 2.2.3.1 Věk a pohlaví kupujících on-line 32 // 2.2.3.2 Výše útraty on-line 33 // 2.2.3.3 Impulzivní nákupy on-line prakticky neexistují 35 // 2.2.3.4 Překážky on-line nakupování 36 // 2.2.3.5 Nejnakupovanější předměty on-line 37 // 2.2.3.6 Sdílení osobních údajů 38 // 3. Základní informace o službě WWW 39 // 3.1 Popis služby 40 // 3.2 Historie 40 // 3.3 Základní pojmy 41 // 3.3.1 HTTP server 41 // 3.3.2 WWW server 41 // 3.3.3 WWW stránky 42 // 3.3.4 Domovská stránka (homepage) 42 // 3.3.5 Odkazy (hyperlinks) 42 // 3.3.6 Prohlížeč WWW stránek (browser) 42 // 3.3.7 Adresa WWW stránky 43 // 3.4 Příklady použití WWW v praxi 44 // 3.4.1 Elektronické noviny a zpravodajské servery 44 // 3.4.2 Vyhledávací servery 45 // 3.4.3 Specializované servery, odborné a naučné servery 44 //
3.4.4 Freemails 46 // 3.4.5 Firemní prezentace 46 // 3.4.6 E-commerce servery 46 // 3.4.7 Reklamní systémy a statistické servery 47 // 3.5 Tvorba WWW stránek 47 // 3.5.1 Jazyk HTML 47 // 3.5.2 Metody tvorby WWW stránek 48 // 3.5.2.1 Klasická (přímá) metoda 49 // 3.5.2.2 Nepřímá metoda 50 // 3.6 Dynamické HTML 52 // 3.7 Dynamicky generované stránky 53 // 3.8 Tvorba firemních WWW stránek 54 // 3.8.1 Plán tvorby firemní WWW prezentace 54 // 3.8.2 Doména 57 // 3.9 Tajemství dokonalých WWW stránek 58 // 3.9.1 Dualismus tvorby 58 // 3.9.2 Profesionální grafické zpracování 59 // 3.9.3 Psychologická hranice 20 sekund 60 // 3.9.4 Přehlednost 60 // 3.9.5 Pravidelná aktualizace 61 // 3.9.6 Sedm pravidel pro dobrou WWW prezentaci 61 // 4. Internetová reklama 63 // 4.1 Klady a zápory reklamy na Internetu 64 // 4.1.1 Virální marketing a reklama 65 // 4.1.2 E-mail marketing a internetová reklama 66 // 4.1.3 Internetová reklama 67 // 4.1.4 Internetová reklama a tradiční reklamní média 69 // 4.1.4.1 Billboardy a venkovní reklama 69 // 4.1.4.2 Reklama v tištěných médiích 70 // 4.1.4.3 Reklama v televizi 70 // 4.1.4.4 Reklama v rádiu 71 // 4.1.5 Výhody internetové reklamy 7’ // 4.1.6 Problémy internetové reklamy 74 // 4.2 Formy internetové reklamy 78 // 4.2.1 E-mail 79 // 4.2.1.1 Sponzorství diskusních skupin 80 // 4.2.1.2 Internetová reklama jako součást autorizované reklamní pošty 82 // 4.2.2 Web 84 // 4.2.2.1 Reklamní proužky 84 // 4.2.2.2 Tlačítka 90 // 4.2.2.3 Textové odkazy (Text Links) 91 // 4.2.2.4 Sponzorství 94 // 4.2.2.5 Mobilní zařízení 94 // 4.2.2.6 Software 96 // Historie reklamy na Internetu // 4.4 Terminologie internetové reklamy // 4.5 Shrnutí reklamní terminologie // 4.5.1 Ad Request // 4.5.2 Ad Requests // 4.5.3 Banner // 4.5.4 Call back // 4.5.5 Homepage // 4.5.6 Click // 4.5.7 Click-Through //
4.5.8 CPM (Cost Per Mille) // 4.5.9 CPT (Cost Per Thousand) // 4.5.10 CR (Click Rate) // 4.5.11 CTR (Click-Through Rate) // 4.5.12 CTR Efficiency // 4.5.13 Frequency // 4.5.14 Hit // 4.5.15 Hits // 4.5.16 Impression // 4.5.17 Impressions // 4.5.18 Log file // 4.5.19 Message Received // 4.5.20 Page Request // 4.5.21 Page Requests // 4.5.22 Page View // 4.5.23 Page Views // 4.5.24 Reach // 4.5.25 Unique Host // 4.5.26 Unique Hosts // 4.5.27 Unique Visitor // 4.5.28 Unique Visitors // 4.5.29 View Time // 4.5.30 Visit // 4.5.31 Visits // * 4.6 E-mail marketing // 4.6.1 Definice // 4.6.2 E-mail marketing jako součást internetové reklamy // 4.6.3 E-mail marketing jako součást přímého marketingu // 4.6.4 Proces e-mail marketingu // 4.6.4.1 Sběr e-mailových adres // 4.6.4.2 Realizace e-mailové kampaně // 4.7 e-Metrics // 4.7.1 Analýza log souboru WWW serveru // 4.7.2 Průběžné monitorování // 4.7.3 Externí statistické WWW servery // 4.8 Metody prodeje reklamy na Internetu // 4.8.1 Flat Fee Model // 4.8.2 CPM a Click-Through Model // 4.8.3 Revenue Based Model // 4.9 Reklamní systémy // 4.9.1 Uzavřené reklamní systémy // 4.9.2 Otevřené reklamní systémy // 4.9.3 Systémy pro výměnu reklamních bannerů // 4.9.4 Systémy pro podporu partnerských programů // „ 4.10 Virální marketing // 4.10.1 Virální marketing a internetová reklama // 4.10.2 Proces virálního marketingu // 4.10.3 Typy virálního marketingu // 4.10.3.1 Value Viral // 4.10.3.2 Guile Viral // 4.10.3.3 Viral Viral // 4.10.3.4 Spiral Viral // 4.10.3.5 Vile Viral // 4.10.4 Problémy virálního marketingu // 4.10.4.1 Povědomí o značce (Brand Control) // 4.10.4.2 Nekontrolovatelné šíření // 4.10.4.3 Nedostatečné měření odezvy // 4.10.4.4 Hrozba spammmgu // 4.10.5 Tipy, triky, doporučení // 5. Internetová reklama v ČR // 5.1 Historie internetové reklamy v ČR //
5.2 Velikost internetového reklamního trhu v ČR // 5.3 Struktura internetového reklamního trhu // 5.3.1 Provozovatelé WWW serverů // 5.3.2 Nezávislé agentury provádějící externí audit // 5.3.3 Provozovatelé statistických serverů // 5.3.4 Mediální zastupitelství // 5.3.5 Zadavatelé reklamy // 5.4 Časté omyly v užívání reklamní terminologie // 5.4.1 Page Request a Page View nejsou synonyma // 5.4.2 Visits není shodné s Page Views // 5.4.3 Page Views a Impressions nemusí být shodné // 5.4.4 Záměna CTR za CR // 5.4.5 Omyl v měření a označování Impressions // 5.4.6 Největší omyl českého internetového reklamního trhu // ( 5.5 Propagace značky na Internetu // 5.5.1 Americké studie účinnosti on-line brandingu // 5.5.1.1 Studie IAB: Účinnost větších formátů // 5.5.1.2 Studie Doubleclick: Účinnost různých nástrojů // 5.5.1.3 Studie MSN: Skyscraper a Rich Media jsou nejúčinnější // 5.5.2 Projekt Sodor: Důkaz vizuálního působení bannerů // 5.6 Zadáváme reklamu na Internetu // 5.6.1 Agentura nebo server? // 5.6.2 Jak vybírat server? // 5.6.3 Jaký použít reklamní formát? // Příloha 1 Uživatelé českého Internetu // Příloha 2 Subjekty českého internetového reklamního trhu // Slovník pojmů // Literatura // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC