Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2006
153 s. : il., mapky

objednat
ISBN 80-210-4012-2 (brož.)
Studie ; sv. č. 42
Pod názvem: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické odkazy
Politika regionální - Evropská unie - státy - studie případové
000092186
OBSAH // Vít Dočkal // 1. ÚVOD...9 // 1.1 Modely zkoumání regionálni politiky...9 // Vír Dočkal // 2. REGIONÁLNI POLITIKA JAKO KOLEKTIVNÍ ARÉNA...11 // 2.1 Princip partnerství, kolektivní a korporativní model...11 // 2.2 Použité zdroje...15 // Vít Dočkal, Michaela Kozlová // 3. REGIONÁLNÍ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE...17 // 3.1 Představení země z pohledu regionální politiky...17 // 3.1.1 ČR a politika hospodářské a sociální soudržnosti...21 // 3.2 Aréna regionální politiky v ČR a její aktéři...24 // 3.2.1 Samospráva jako aktér regionálních zájmů...25 // 3.2.2 Regionální rozvojové agentury jako aktér regionálních zájmů.29 // 3.2.3 Přeshraniční struktuiy jako aktér regionálních zájmů...31 // 3.2.4 Ostatní aktéři regionálních zájmů...36 // 3.3 Formalizace politických kanálů v ČR a jejich využití...38 // 3.3.1 Formalizace politického dialogu na státní úrovni...39 // 3.3.2 Formalizace politického dialogu na úrovni regionů...47 // 3.3.3 Politický dialog na lokální úrovni...49 // 3.4 Závěr...50 // 3.5 Použité zdroje...51 // 3.5.1 Primární prameny...51 // 3.5.2 Sekundární zdroje...52 // 3.5.3 Internetové portály...55 // 5 // Vratislav Havlík // 4. TVORBA A IMPLEMENTACE // REGIONÁLNÍ POLITIKY V NĚMECKU...56 // 4.1 Představení země z pohledu regionální politiky ...56 // 4.1.1 SRN a politika hospodářské a sociální soudržnosti...59 // 4.2 Aréna regionální politiky v Německu
a její aktéři...64 // 4.2.1 Sdružení měst a obcí, Sněm krajů - zástupci samospráv...64 // 4.2.2 Asociace zaměstnavatelů a zaměstnanců...65 // 4.2.3 Regionální management a společnosti na podporu hospodářství... 66 // 4.2.4 Přeshraniční struktury jako aktér regionálních zájmů...68 // 4.3 Formalizace politických kanálů v Německu a jejich využití...69 // 4.3.1 Formalizace politického dialogu na státní úrovni...69 // 4.3.2 Formalizace politického dialogu na úrovni spolkových zemí.72 // 4.3.3 Formalizace politického dialogu na úrovni regionů...82 // 4.3.4 Politický dialog na lokální úrovni...83 // 4.4 Závěr...85 // 4.5 Použité zdroje...8 // 4.5.1 Primární prameny...86 // 4.5.2 Sekundární prameny...88 // 4.5.3 Internetové portály...89 // Pavel Verner // 5. REGIONÁLNÍ POLITIKA VE FRANCII...91 // 5.1 Představení země z pohledu regionální politiky...91 // 5.1.1 Francie a politika hospodářské a sociální soudržnosti...95 // 5.2 Aréna regionální politiky ve Francii a její aktéři...98 // 5.2.1 Samospráva jako aktér regionální politiky...98 // 5.2.2 Poradní komory...101 // 5.2.3 Odbory (Les Syndicats)...103 // 5.2.4 Rozvojové agentury (Agences de développement)...104 // 5.3 Formalizace politických kanálů ve Francii a jejich využití.105 // 5.3.1 Formalizace politického dialogu na státní úrovni...105 // 5.3.2 Formalizace politického dialogu na regionální úrovni...109 // 5.3.3 Formalizace politického
dialogu na departementální úrovni.112 // 5.3.4 Formalizace politického dialogu na lokální úrovni...112 // 6 // 5.4 Závěr...114 // 5.5 Použité zdroje...116 // 5.5.1 Primární prameny...116 // 5.5.2 Sekundární zdroje...117 // 5.5.3 Internetové portály...118 // Michaela Kozlová // 6. REGIONÁLNÍ POLITIKA VE SLOVINSKU...121 // 6.1 Představení země z pohledu regionální politiky...121 // 6.1.1 Slovinsko a politika hospodářské a sociální soudržnosti.129 // 6.2 Aréna regionální politiky ve Slovinsku a její aktéři...132 // 6.2.1 Samosprávy jako aktéři regionálních zájmů...132 // 6.2.2 Regionální rozvojové agentury jako aktér regionálních zájmů... 136 // 6.2.3 Ostatní aktéři regionální politiky...137 // 6.3 Formalizace politických kanálů ve Slovinsku a jejich využití.138 // 6.3.1 Formalizace politických kanálů na státní úrovni // a jej ich využití...139 // 6.3.2 Formalizace politických kanálů na regionální úrovni // a jejich využití...142 // 6.3.3 Formalizace politických kanálů na lokální úrovni // a jejich využití...145 // 6.4 Závěr...146 // 6.5 Použité zdroje... 147 // 6.5.1 Primární prameny...147 // 6.5.2 Sekundární zdroje...148 // 6.5.3 Internetové portály...150 // Vít Dočkal // 7. PRINCIP PARTNERSTVÍ A EVROPSKÁ // REGIONÁLNÍ POLITIKA - ZÁVĚR A SHRNUTÍ...151 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC