Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.05.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2003
132 s.,[16] s. obr. příl. : il.

objednat
ISBN 80-247-0431-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 116-129 a rejstříj
Jícen - choroba refluxní - příručky
000092198
Seznam zkratek 9 // Předmluva 11 // I. Úvod do problematiky refluxní choroby jícnu 13 // 1. Historie zkoumání refluxní choroby jícnu (V. Procházka, I. Hanke, T. Svoboda) 13 // 2. Klinická anatomie oblasti (T. Svoboda, Z. Kala, J. Vomela, L. Páč) 16 // Stavba jícnu 17 // Cévy a nervy jícnu 17 // Bližší anatomická orientace 18 // 3. Patofyziologie refluxní choroby jícnu (Z. Kala, T. Svoboda, J. Vomela) 20 // 4. Projevy refluxní choroby jícnu, vyšetřovací možnosti (Z. Kala, T. Svoboda, I. Hanke) 25 // 4.1 Endoskopie u refluxní choroby jícnu (A. Hep) 26 // 4.2 Endosonografie u RCHJ (endosonografický obraz jícnu a paraezofageálních lymfatických uzlin u osob s refluxní chorobou // jícnu) 29 // 4.3 Rentgenové vyšetření u refluxní choroby jícnu 30 // Jícnové funkce 30 // Gastroezofageální reflux 30 // 4.4 Monitorování jícnového pH 31 // Dvacetičtyřhodinová pH-metrie (J. Dolina) 32 // 4.5 Jícnová manometrie 33 // Perfuzní manometrie jícnu (J. Dolina) 34 // 4.6 Jícnová scintigrafie 35 // 4.7 Radionuklidové vyšetření evakuace žaludku 36 // II. Léčba refluxní choroby jícnu a role chirurgie (Z. Kala, J. Vomela, I. Hanke, // T. Svoboda) 37 // Schéma konzervativního léčení refluxní choroby jícnu 37 // 1. Konzervativní léčba refluxní ezofagitidy - poznámka gastroenterologa // (A. Hep) 38 // 2. Chirurgická léčba (Z. Kala, J. Vomela, V. Procházka) 42 // 2.1 Cíle a principy antirefluxní chirurgie 42 // 2.2 Typy operací (historický přehled) 44 // 2.3 Indikace к chirurgickému řešení a výběr vhodných kandidátů // (Z. Kala, J. Vomela, A. Hep, J. Dolina) 53 // 2.4 Předoperační vyšetření 55 // 2.5 Volba operačního přístupu u antirefluxní chirurgie (Z. Kala, J. Vomela) 56 // 2.5.1 Operační přístup к bráničnímu hiátu u otevřené chirurgie 56 //
2.5.2 Minimálně invazivní přístupy 572.6 Laparoskopie - „zlatý standard“ 57 // 2.6.1 Výběr operační techniky 57 // 2.6.2 Laparoskopické výkony a anestezie (M. Korsa, I. Hanke, // J. Vomela, I. Trubák) 58 // 2.6.3 Laparoskopické chirurgické techniky (Z. Kala, V. Procházka, J. Vomela) 61 // 2.7 Pooperační péče a analgezie (Z. Kala, V. Procházka, P. Kysela) 71 // III. Komplexní diskuze nad problémy operační léčby refluxní choroby jícnu 72 // 1. Šicí materiál (se zvláštním zřetelem na endoskopické operace) (Z. Kala, V. Procházka) 72 // 2. Hiátové hemie (Z. Kala, J. Vomela, V. Procházka) 73 // Kýly 75 // 3. Obtížné fundoplikace (Z. Kala, V. Procházka, T. Svoboda) 76 // 3.1 Akcesomí a. hepatica sinistra 76 // 3.2 Hypertrofie levého jaterního laloku 77 // 3.3 Brachyezofagus (krátký jícen, shortened esophagus) 77 // 3.4 Objemné a obtížně reponovatelné hiátové hernie 78 // 3.5 Obezita 78 // 3.6 Předcházející laparotomické operace v epigastriu 79 // 3.7 Reoperace 79 // 3.8 Přítomnost jiné patologie v dutině břišní u refluxní choroby jícnu (a jiné méně frekventní situace) 79 // 4. Peroperační jícnová manometrie (J. Dolina, V. Procházka, Z. Plottová) 80 // 5. Komplikace (Z. Kala, V. Procházka, T. Svoboda, P. Kysela) 81 // 5.1 Peroperační komplikace 82 // Perforační poranění 82 // Poranění parenchymových orgánů 83 // Krvácení a poranění cévních struktur 84 // Poranění mediastinálních struktur 84 // Anesteziologické komplikace 85 // 5.2 Pooperační komplikace 85 // Pozdní pooperační komplikace 86 // 5.2.1 Dysfagie v antirefluxní chirurgii (V. Procházka, Z. Kala) 87 // Mechanizmy vzniku dysfagie 88 // Možné vlivy operační techniky a typu operace // a předoperačních vyšetření 89 // Terapie 90 //
5.2.2 Neúspěch antirefluxní operace - recidiva refluxní choroby jícnu 92 // Diagnostika recidivy refluxní choroby jícnu a její příčiny 93 // 6. Možnosti hodnocení účinnosti a úspěchu antirefluxní chirurgie (Z. Kala, T. Svoboda, J. Vomela) 95 // 7. Komplikace refluxní choroby jícnu - diagnostika a léčba (Z. Kala, V. Procházka, T. Svoboda 99 // 7.1 Krvácení 99 // 7.2 Stenózy 99 // Léčba stenóz 100 // (Per)operační řešení stenóz 100 // 7.3 Brachyezofagus (doplnění) 101 // 7.4 Barrettův jícen (J. Dolina) 101 // Epidemiologie 102 // Etiopatogeneze 102 // Diagnostika 102 // Dispenzarizace pacientů 103 // Biomarkery malignity 103 // Terapie 104 // IV. Závěr - shrnutí (Z. Kala, J. Vomela) 106 // V. Přílohy 109 // Příloha 1: Karta pacienta s refluxní chorobou jícnu 110 // Příloha 2: Poučení pro pacienty po operaci pro gastroezofageální reflux a hiátovou kýlu (pro období prvního měsíce po operaci) 111 // ’Příloha 3: Dotazník spokojenosti GIQLI 112 // VI. Seznam použité a doporučené literatury 116 // Rejstřík 130

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC