Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Legislativa
Praha : Poradce podnikatele, 1992
364 s. ; 21 cm

objednat
ISBN !80-85437-26-0 (chyb.) (brož.)
Obsahuje chronologickou a rejstříkovou část
000092526
CHRONOLOGICKÁ ČÁST // Rok 1945 ...1 // Rok 1946 ...2 // Rok 1947 ...4 // Rok 1948 ...5 // Rok 1949 ...7 // Rok 1950 ...8 // Rok 1951 ...9 // Rok 1952 ...10 // Rok 1953 ...11 // Rok 1954 ...11 // Rok 1955 ...12 // Rok 1956 ...12 // Rok 1957 ...13 // Rok 1958 ...14 // Rok 1959 ...14 // Rok 1960 ...15 // Rok 1961 ...17 // Rok 1962 ...19 // Rok 1963 ...20 // Rok 1964 ...21 // Rok 1965 ...24 // Rok 1966 ...27 // Rok 1967 ...28 // Rok 1968 ...29 // Rok 1969 ...32 // Rok 1970 ...35 // Rok 1971 ...36 // Rok 1972 ...38 // Rok 1973 ...39 // Rok 1974 ...41 // Rok 1975 ...43 // Rok 1976 ...; ...45 // Rok 1977 ...47 // Rok 1978 ...49 // Rok 1979 ...52 // Rok 1980 ...54 // Rok 1981 ...56 // Rok 1982 ...57 // Rok 1983 ...58 // Rok 1984 ...60 // Rok 1985 ...62 // Rok 1986 ...64 // Rok 1987 ...66 // Rok 1988 ...68 // Rok 1989 ...72 // Rok 1990 ...76 // Rok 1991 ...93 // Rok 1992 ...113 // REJSTŘÍKOVÁ ČÁST // Advokacie - advokáti ...128 // Akciové společnosti ...128 // Akční výbory ...129 // Alkoholismus ...129 // Amnestie ...131 // Arbitráž ...131 // Archivnictví ...132 // Armáda ...133 // Autorské právo ...135 // Azyl ...136 // Báňské úřady ...136 // Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ...138 // Branná povinnost ...141 // Bulharsko ...142 // Bytová výstavba ...142 // Byty ...143 // Celnictví ...144 // Cenné papíry ...145 // Ceny ...146 // Cestovní doklady ...147 // Cestovní ruch ...14702cestovní, stěhovací a jiné výdaje ...148 // Církve ...148 // Civilní obrana ...150 // Cizinci ...150 // Čas ...151 // České národní orgány ...151 // Československý červený kříž ...154 // Číslování domů ...154 // Daně ...154 // Dávky (státní příjmy) ...158 // Devizové hospodářství ...161 // Diplomatické osoby ...162 // Direktivní řízení hospodářství ...162 // Divadlo ...164 // Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ...164 //
Dokumentace projektová a rozpočtová ...164 // Domácí porážky ...166 // Domovní majetek ...166 // Doprava letecká ...168 // Doprava námořní ...168 // Doprava říční ...168 // Doprava silniční a městská ...169doprava všeobecně ...170 // Doprava železniční ...171 // Dovolená ...171 // Drahé kovy a drahokamy ...172 // Dražby mimo exekuci ...173 // Družstevní organizace ...173 // Dřevo ...175 // Dukáty ...176 // Egypt ...176 // Energetika ...176 // Estrády, artistické produkce, lidová zábava ...177 // Evidence nemovitostí (půdy) ...178 // Evidence obyvatelstva ...179 // Exekutiva ...180 // Federální orgány ...182 // Federativní uspořádání ...183 // Film ...184 // Financování ...184 // Finsko ...187 // Fondy družstev, podniků; společností ...187 // Fondy kulturní, literární, hudební, výtvarných // Umění ...188 // Fondy státní ...189 // Geodézie a kartografie ...190 // Geologie ...191 // Hospodářské03závazky ...193 // Hospodářství ...194 // Hudba-hudebníci ...196 // Informační systémy ...196 // Inspekce ...197 // Irák ...199 // Itálie ...199 // Jaderné materiály ...199 // Jednací řády ...201 // Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky ...201 // Jihoafrická republika ...202 // Jugoslávie ...202 // Knihovny ...202 // Kolektivní smlouvy ...203 // Komerční právníci ...204 // Kompetence ...205 // Komunikace (pozemní) ...211 // Konfiskace nepřátelského majetku ...212 // Konkursy ...212 // Kontrola ...212 // Kursy ...213 // Kuvajt ...213 // Lesy - lesní hospodářství ...213líh // 215 // Maďarsko ...215 // Majetkové sankce ...216 // Měna a peněžní oběh ...216 // Měrová služba ...220 // Mezinárodní obchodní styk ...220 // Mezinárodní organizace ...221 // Mezinárodní právo soukromé a procesní ...221 //
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích ...221 // Mezinárodní smluvní dokumenty // O hospodářských stycích ...221 // Mezinárodní smluvní dokumenty o míru ...221 // Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání // Některých majetkových otázek ...221 // Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti // Životního prostředí ...222 // Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně ...222 // Mimoškolní výchova ...222 // Mládež (mladiství) ...222 // Monopoly ...223 // Motorová vozidla ...223 // Muzea a galerie ...224 // Mzdy (platy,04prémie) a náhrada mzdy ...224 // Náhrada škody ...227 // Národní boj za osvobození ...229 // Národní majetek ...230 // Národní správa ...231 // Národnosti ...231 // Národy ...232 // Naturálie ...232 // Názvy obcí ...232 // Nebytové prostory ...232 // Německo ...233 // Nemocenské pojištění ...233 // Normalizace a typizace ...233 // Notářství - notáři ...235 // Obaly ...235 // Obce, obecní úřady ...235 // Občanská a politická práva ...242 // Občanské komise ...v ...243 // Občanské právo hmotné ...243 // Občanské právo procesní ...247 // Obchod vnitřní prodejny ...249 // Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 249 // Obchod vnitřní všeobecně ...249 // Obchod zahraniční podniky zahraničního // Obchodu ...250obchod zahraniční všeobecně ...251 // Obrana státu ...252 // Odbory ...252 // Odvody do státního rozpočtu a příspěvek // Na sociální zabezpečení ...253 // Ochrana přírody chráněná území čr ...253 // Ochrana přírody chráněná území sr ...254 // Ochrana přírody všeobecně ...254 // Ochrana veřejného pořádku ...255 // Opravy ...255 // Osídlení pohraničí ...255 // Osvěta ...255 // Označení veřejných orgánů ...255 // Paliva ...256 // Památky ...256 // Pamětní mince ...257 // Parlament ...260 //
Peněžní organizace ...261 // Platební a zúčtovací styk ...263 // Podnikový rejstřík ...263 // Podpory při narození dítěte,05v mateřství // A mladým manželům ...263 // Pohraniční stráž ...263 // Pohřbívání-pohřebné ...263 // Pojištění majetku a osob ...264 // Pokuty ...264 // Policie ...265 // Politické strany ...267 // Polsko ...267 // Poplatky arbitrážní ...267 // Poplatky místní ...267 // Poplatky notářské ...268 // Poplatky ostatní ...268 // Poplatky osvobození od poplatků ...268 // Poplatky soudní ...269 // Poplatky správní ...269 // Poplatky všeobecně ...269 // Pošta ...269 // Požární ochrana ...270 // ’pracovně právní vztahy ...270 // Pracovní doba ...272 // Pracovní kázeň ...274 // Pracovní poměr ...274 // Pracovní spory ...275 // Pracovní úřady ...275 // Právní pořádek (jeho obnova) ...276 // Prezident republiky ...277 // Privatizace ...278prokuratura - prokurátori ...279 // Průmyslová práva ...279 // Přestupky ...280 // Přídavky na děti, výchovné a příspěvek // Na úhradu potřeb dítěte ...281 // Půda - pozemkové reformy ...281 // Půda-zemědělský půdní fond ...281 // Půda všeobecně ...282 // Půjčky ...283 // Rakousko ...283 // Rašelina ...283 // Regres (postih) ...283 // Rehabilitace ...283 // Rejstřík trestů ...284 // Rekreace ...285 // Restituce ...285 // Rezervy státní hmotné ...286 // Rodinné právo ...286 // Rodinný domek ...286 // Rozhlas ...287 // Rozhodčí řízení ...287 // Rozpočet (státní) ...287 // Rumunsko ...289 // Řidiči motorových06vozidel ...289 // Sázky ...289 // Silniční provoz ...290 // Slovenské národní orgány ...290 // Služby ...292 // Směnky a šeky ...293 // Sociálně ekonomické informace všeobecně ...293 // Sociálně ekonomické informace, operativní evidence ...293 //
ciálně ekonomické informace, statistika, ekon. klasifikace a výp. technika ...294 // Sociálně ekonomické informace, účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace ...294 // Sociální zabezpečení ...294 // Sociální zabezpečení - I. a II. pracovní kategorie . 298 // Soudy - soudci ...300 // Soukromé podnikání ...302 // Soukromé vyučování ...303 // Sovětský svaz ...303 // Spojené státy americké ...304 // Společenské organizace ...304 // Správní řízení ...304 // Státní občanství ...307 // Státní podnik ...307 // Státní symboly ...307státní území ...308 // Státní vyrovnávací příspěvek ...309 // Státní, hospodářské, služební tajemství ...309 // Stavební řád ...310 // Stavebnictví ...314 // Stížnosti ...318 // Školy ...318 // Technický odborný dozor ...324 // Telekomunikace ...325 // Tělesná výchova ...326 // Televize ...326 // Těžba nerostů ...327 // Tisk ...329 // Tlumočníci ...329 // Trestní právo hmotné ...329 // Trestní právo procesní ...331 // Ulice a ostatní veřejná prostranství ...333 // Umělecká díla, výtvarné umění, výtvarní umělci . 333 // Umělecká výroba ...333 // Ústava a ústavní zákony ...333 // Úvěrování ...335 // Územní plánování ...335 // Vazba ...335 // Vědecké instituce ...335 // Vědeckotechnický rozvoj ...336 // Vědeckovýzkumná pracoviště ...336 // Vědečtí a umělečtí pracovníci ...336 // Vězeňství ...337 // Vklady ...338 // Vodní hospodářství ...338 // Vojáci z povolání ...340 // Volby ...341 // Výbušniny a hořlaviny ...342 // Vyhlašování právních předpisů ...342 // Vyvlastnění ...343 // Vývoz, dovoz, průvoz zboží ...343 // Vyznamenání a čestná uznání ...344 // Základní podmínky dodávky ...345 // Závodní stravování ...345 // Zbraně a střelivo ...345 // Zdravotnictví - hygiena ...345 //
avotnictví - léčebně preventivní péče ...346 // Zdravotnictví - léčiva a zdravotnické potřeby ...347 // Zdravotnictví všeobecně ...347 // Zemědělské výrobky - nákup zemědělských // Výrobků ...350 // Zemědělství-jednotlivě hospodařící rolníci ...350 // Zemědělství - mechanizace ...350zemědělství - myslivost ...350 // Zemědělství - rostlinná výroba ...351 // Zemědělství - rybářství ...351 // Zemědělství - veterinární péče ...352 // Zemědělství - výrobky ...353 // Zemědělství-zemědělská družstva ...353 // Zemědělství - živočišná výroba ...353 // Zemědělství všeobecně ...354 // Zkoušení a označování výrobků ...355 // Znalci ...355 // Znárodnění ...08356 // Způsobilost pro některá povolání ...357 // Zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých ...360 // Životní prostředí ...360
(OCoLC)39574421
cnb000071866

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC