Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.2) Půjčeno:23x 
BK
2. vyd.
Pardubice : Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, 2005
264 s. : il. + CD-ROM

objednat
ISBN 80-85438-19-4 (brož.)
Obsahuje černobílé fotografie a nákresy, stejnojmenný CD-ROM
Bibliografie na s. 263-264
Přístroje rentgenové - lékařství - učebnice vysokošk.
000092574
Úvod a poděkování 1 // Obsah 2 // 1 - Historický úvod 5 // 2 - Fyzikálni úvod 9 // 2.1 - Elektromagnetické záření 9 // 2.2 - Vznik RTG záření 13 // 2.3 - RTG záření, ionizace prostředí a rozptyl 17 // 2.4 - Filtrace RTG záření 19 // 2.5 - Absorpce RTG záření hmotou 23 // 2.6 - Dozimetrie RTG záření a ionizace 27 // 2.7 - Biologické účinky ionizujícího záření a metody ochrany 33 // 3 - RTG zářič 43 // 3.1- Vložka, rentgenka 43 // 3.2 - Zářič 54 // 3.3 - Specifikace parametrů rentgenky a zářiče 55 // 4 - Zákonitosti projekce a technická kvalita obrazu 56 // 4.1 - Základní geometrické uspořádání 56 // 4.2 - Rozlišovací schopnost obrazu (snímku) 58 // 4.3 - Latentní RTG obraz 61 // 4.4 - Sekundární clona, tzv. Bucky mřížka 63 // 4.5 - Kazeta s filmem a zesilovacími foliemi 64 // 4.6 - Technická kvalita RTG obrazu 68 // 4.7 - Negatoskop - prohlížečka RTG filmů 74 // 4.8 - Vyvolávací a ustalovací proces RTG filmů 74 // 5 - Expoziční automatika - EA 76 // 6 - RTG generátor s ovladačem 81 // 7 - Primární clona 86 // 8 - RTG obrazový zesilovač 89 // 9 - Receptory obrazu na bázi polovodičové technologie 95 // 9.1 - Základní systémová úvaha 95 // 9.2 - Princip CCD jako receptoru obrazu 98 // 9.3 - Systém s paměťovou folií (deskou) 101 // 9.4 - Obrazová matrice s polovodičovými detektory 104 // 10 - Rentgenové přístroje 112 // 11 - Skiagrafická RTG technika 112 // 11.1- Stacionární přístroje pro základní snímkování 112 // 11.2 - Pojízdné RTG skiagrafické přístroje ? lůžku 121 // 11.3 - RTG mamografické přístroje 123 // 11.4 - RTG přístroje pro stomatologii 133 // 11.5 - RTG přístroje pro snímkování bioptických a nekrotických preparátů 136 // 11.6- RTG přístroje pro kostní densitometrii 137 // 3 // 11.7 - Skenovaní RTG skiagrafické přístroje 138 //
11.8 - Digitální scanovací RTG skiagrafické přístroje s lištou detektorů 141 // 12 - RTG skiaskopické přístroje 145 // 12.1 - Stacionární sklopné stěny 145 // 12.2 - RTG pojízdná C-ramena 149 // 12.3 - RTG kombinované systémy skiaskopicko-skiagrafícké - stacionární 151 // 13 - Stacionární RTG přístroje pro angiografii 153 // 13.1 - Windowing 154 // 13.2- Technika LUT - /Look-up-Table/ 154 // 13.3 - Filtrace obrazového signálu pomocí dolno a homopropustných filtrů 155 // 13.4 - Potlačení šumu v obraze 156 // 13.5 - Digitální subtrakční angiografie - DSA 157 // 13.6 - Zvýraznění katétru v kontrastní náplni - Road-Mapping 159 // 13.7 - Metody snižování dávky záření při skiaskopii 160 // 13.8 - RTG zařízení pro všeobecnou angiografii s DSA 162 // 13.9 - RTG angiozařízení pro vyšetření srdeční činnosti, tj. koronárních cév // a myokardu 168 // 14 - RTG přístroje počítačové tomografie 172 // 14.1-Úvodem 172 // 14.2 - Základní principy CT 173 // 14.3 - Metody snímání (skenování) 178 // 14.4 - Topogram 184 // 14.5 - Sběr dat (akvizice dat) 185 // 14.6 - Rekonstrukce obrazu 186 // 14.7 - Kvalita obrazu počítačové tomografie 188 // Základní úvaha 188 // Prostorová rozlišovací schopnost 191 // Parametry, které ovlivňují prostorovou rozlišovací schopnost 194 // ? jednotlivým vlivům mechanických parametrů 194 // ? parametrům obrazové rekonstrukce 197 // Rozměr obrazové matrice a prostorová rozlišovací schopnost 199 // Vliv šíře svazku záření (řezu) 201 // Rozlišovací schopnost v kontrastu 202 // Definice šumu 203 // Skenovací parametry (komponenty), které mají vliv na obrazový šum 204 // 14.8 - Artefakty v CT obraze 207 // Beam hardening effect 208 // Partial volume effect 211 // Aliasing effect 211 // Sampling frequency (vzorkovací frekvence) 214 //
Focus deflection (vychylování ohniska rentgenky) 215 // Energy dependence (závislost na energii keV) 218 // Z - homogenity errors 218 // 14.9 - Měření dávky ozáření pacienta pomocí CT fantomu 220 // 14.10 - Variace dávky záření 221 // 14.11 - Problematika konstrukce a technologie CT přístrojů 222 // 14.12 - Specifikace CT přístrojů 224 // 14.13- Technické a klinické srovnání přístrojů CT a MR /magnetické resonance/ 225 // 15 - Příprava a projektování RTG techniky na zdravotnických pracovištích 226 // 15.1- Úvodem 226 // 15.2 - Medicínské využití RTG přístrojů 227 // 15.3 - Ekonomika RTG techniky 228 // 15.4 - Předpisy, kvalita a servis rentgenových přístrojů 229 // 15.5 - Příprava pořízení nového RTG přístroje 236 // 15.6 - Výběrové řízení 237 // 15.7-Zákony 199/94 Sb. ve znění 148/96 Sb. a jejich příslušné novely o // zadávání veřejných zakázek 240 // 15.8 - Dodavatelská firma RTG přístrojů 241 // 15.9 - Příprava před uzavřením „smlouvy o dílo“ /objednávky/ 242 // 15.10- Proces realizace nového RTG pracoviště 242 // 16 - Zajištění provozní stálosti RTG techniky na zdravotnických pracovištích 246 // 16.1- Úvod 246 // 16.2 - Zkoušky provozní stálosti RTG skiagrafických přístrojů 247 // 16.3 - Zkouška provozní stálosti RTG mamografu 249 // 16.4 - Zkouška provozní stálosti RTG C-ramen s TV a stacionárních // RTG skiaskopických zařízení s TV 254 // 17 - Záznamová obrazová zařízení 255 // 18 - Použité značky a zkratky 262 // 19 - Literatura a odkazy 263

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC