Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, 2000
158 s.

objednat
ISBN 80-210-2314-7 (brož.)
Studia philosophica ; [vol.] 46
Obsahuje bibliografické odkazy
Filozofie - sborníky
000092658
SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS // ? 46, 1999 // OBSAH — CONTENTS — INHALT — ??? // ČLÁNKY — ARTICLES — AUFSÄTZE — ???: // Břetislav H o r ? n ? : Střežme se vizí [Hüten wir uns vor den Visionen] ...5 // Ivana Holzbachová: Věda a její společenské a kulturní pozadí [Science // and its social and cultural background]...21 // Josef K r o b : Skepticismus a redukcionismus v současné vědě [Le scepticisme et // le réductionnisme dans les démarches scientifiques contemporaines] ...33 // Josef Š m a j s : Ontická role kulturní informace...41 // David Filip: Základní pojmy moderní logiky ve Vědosloví Bernarda Bolzana // [Grundbegriffe der modernen Logik in Bernard Bolzanos Wissenschaftslehre] ...51 // Jakub Vojta: Proklův alegorický výklad Platóna (In Parmenidem I) [Allegorising Platon (Proklus, In Parmenidem I)]...63 // Jiří R ? c 1 a v s k ý : Význam zkoumání obecné struktury hudební kompozice // [The significance of the research in general structure of musical composition].75 // Pavel Lukeš: Carl Schmitt [Carl Schmitt] ...89 // ? dějinám české filozofie // Jan Z o u h a r : Filozofie citu Františka Mareše [František Mareš und seine Philosophie des Gefühls]...101 // Helena Pavlincová: Čeští novotomisté o společnosti a demokracii [Die // tschechischen Neuthomisten über Gesellschaft und Demokratie]...105 // Petr Horák: La Philosophie
in tei lectu al iste frangaise dans la pensée de J. L. // Fischer [The place of the French intellectualist philosophy in the philosophy of Josef Ludvík Fischer, Místo francouzské intelektualistické filosofie ve filosofii Josefa Ludvíka Fischera]...113 // ROZHLEDY PO LITERATUŘE // Ivana Holzbachová: Francis Fukuyama o vzniku demokracie...119 // Miloš Dokulil: Francis Fukuyama o důvěře jako politické ctnosti...133 // Ivana Holzbachová: Francis Fukuyama o konfliktu kultur ...137 // 158 // OBSAH // RECENZE // Helena Pavlincová, Břetislav H o r y n a : Filosofie náboženství // {Ivana Holzbachová)...143 // Czeslaw G 1 o m b i ? (ed): Kartezjus {Břetislav Hory na)...145 // Andrzej Jan Noras: Nicolaia Hartmanna koncepcja wolnosci woli // {Břetislav Horyna) ...147 // Jaroslava Pešková: Role vědomí v dějinách a jiné eseje {Ivana Holzbachová) ...149 // Milan Machovec: Filosofie tváří v tvář zániku {Miloš Dokulil)...150 // Jean D e 1 u m e a u : Strach na Západě ve 14.-18. století {Ivana Holzbachová).151 // Jan Kořenský: Proměny myšlení o řeči {Miloš Dokulil)...153 // Rudolf ? o 1 á ř s k ý , Oleg S u š a : Filosofie a současná ekologická krize // {Bohuslav Binka)...154 // Ivo R o 1 n ý : Etika v podnikové strategii {Jan Zouhar)...156

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC