Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, 2000
170 s.

objednat
ISBN 80-210-2405-4 (brož.)
Studia philosophica ; [vol.] 47
Obsahuje bibliografické odkazy
Filozofie - sborníky
000092659
SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS // ? 47, 2000 // OBSAH — CONTENTS — INHALT — ??? // Josef Š m a j s : Přátelské setkání ...5 // Josef Z u m r : Podíl Brna na velikosti české filosofie...7 // ČLÁNKY — ARTICLES — AUFSÄTZE — ???: // Jan Z o u h a r : Brněnská katedra filozofie 1950-2000 [Brünner Institut für Philosophie // 1950-2000]...11 // Helena Pavlincová: Člověk a filozof Lubomír Nový [Mensch und Philosoph // Lubomír Nový] ... 19 // Jiří Gabriel: Poválečná brněnská léta J. L. Fischera [Fischers Brünner // Nachkriegsjahre]...25 // Josef Š m a j s : Kritická ontologie Nicolaie Hartmanna a evoluční ontologie // [Kritische Ontologie Nicolai Hartmanns und Evolutionsontologie].. 37 // Břetislav H o r y n a : Num verum est, num necesse sit? [Num verum est, num necesse // sit?] ... 47 // Radim Brázda: Skepse v etice: Marquard, Mackie a Weischedel [Die Skepsis // in der Ethik: Marquard, Mackie ind Weischedel]...63 // Jiří Raclavský: Tichý’s “Five modes of forming constructions” [Tichého „Pět // způsobů formování konstrukcí“]...75 // Petr Horák: Jaká filosofie dějin pro naši dobu? Několik poznámek [Quelle philosophie ľhistoire pour notre temps?; What kind of the Philosophy of History for // Ourtime?]... 83 // Jean Salem: Le rationalisme de Démocrite [ Démokritův racionalismus; Rationalism of // a Democritus]...93
Josef K r o b : Ontologické základy poznatelnosti [Les fondements ontologiques // de la gnoséologie] ... 107 // Jaroslav H r o c h : Ke vztahu hlubinné hermeneutiky a metodologie humanitních věd [To the Relationship Between the Deep Hermeneutics and the Methodology of // Humanities]...113 // Ivana Holzbachová: Věda a postmoderna v díle P. Feyerabenda a S. Toulmina [Die Wissenschaft und die Postmoderne im Werk P. Feyerabends und S. Toulmins] ...127 // ROZHLEDY A OHLASY // Blažena Švandová: Krátké variace na téma ovovia ??? vóiwg...141 // Bohuslav B i n ? a : Báječný starý svět... 147

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC