Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2001
72 s.

objednat
ISBN 80-86345-17-3 (brož.)
EU
Obsahuje úvod
Schengenské dohody - texty
000092777
OBSAH // DOHODA // mezi vládami stálu Hospodářské unie Beneluxu. // Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky // o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích...9 // HLAVA I: Krátkodobá opatření...9 // HLAVA II: Dlouhodobá opatření...12 // ÚMLUVA // podepsaná dne 19. června 1990 v Schengenu mezi // Belgickým královstvím. Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, // Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím // k provedení dohody podepsané dne 14, června 1985 // o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích...15 // HLAVA I: Definice ...15 // HLAVA II: Zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob...16 // Kapitola I: Překračování vnitřních hranic ...16 // Kapitola 2: Překračování vnějších hranic...17 // Kapitola 3: Víza ...19 // Kapitola 4: Podmínky pro pohyb cizinců...21 // Kapitola 5: Povolení k pobytu a záznam o osobě, které má být odepřen vstup...22 // Kapitola 6: Doplňující opatření...23 // Kapitola 7: Příslušnost k projednávání žádostí o azyl ...23 // HLAVA III: Policie a bezpečnost...27 // Kapitola I: Policejní spolupráce ...27 // Kapitola 2: Vzájemná pomoc v trestních věcech...34 // Kapitola 3: Zákaz dvojího trestu ...36 // Kapitola 4: Vydávání osob ...37 // Kapitola 5: Předávání výkonu trestních rozsudků ...39 // Kapitola 6: Omamné a psychotropní látky...39 // Kapitola 7: Střelné zbraně a střelivo
...41 // HLAVA IV: Schengenský informační systém...45 // Kapitola I: Zřízení Schengenského informačního systému ...45 // Kapitola 2: Provoz a využívání Schengenského informačního systému ...45 // Kapitola 3: Ochrana osobních údajů a zabezpečení údajů // v Schengenském informačním systému...49 // Kapitola 4: Rozdělení nákladů Schengenského informačního systému...54 // HLAVA V: Přeprava a pohyb zboží ...54 // HLAVA VI: Ochrana osobních údajů...56 // HLAVA VII: Výkonný výbor...58 // HLAVA VIII: Závěrečná ustanovení...58 // ZÁVĚREČNÝ AKT...61 // ZÁPIS ...63 // SPOLEČNĚ PROHLÁŠENÍ // MINISTRŮ A STÁTNÍCH TAJEMNÍKŮ, // KTEŘÍ SE SEŠLI V SCHENGENU DNE 19. ČERVNA 1990 ...65 // PROHLÁŠENÍ MINISTRŮ A STÁTNÍCH TAJEMNÍKŮ ...67 // PROTOKOL // O ZAČLENĚNÍ SCHENGENSKÉHO SYSTÉMU DO RÁMCE EVROPSKÉ UNIE... // 69

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC