Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2002
102 s.

objednat
ISBN 80-246-0565-1 (brož.)
Bibliografie na s. 102
Matematika - příklady řešené - sbírky - učebnice vysokošk.
000092904
Obsah // Předmluva 3 // 0. Úvod // 1. Výrazy; polynomy; řešení // algebraických rovnic 5 // 2. Komplexní čísla 8 // 3. Goniometrické funkce 9 // 4. Exponenciální a // logaritmické funkce 13 // 5. Rovnice a nerovnice1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 // 6. Posloupnosti a řady 16 // 7. Geometrie v E2 ?, ?3 17 // 8. Funkce a grafy 18 // 1. Soustavy lineárních rovnic a lineární algebra // 1. Vektory a matice 23 // 2. Soustavy lineárních rovnic; Gaussova eliminační metoda 26 // 3. Lineární závislost vektorů; // hodnost matice 31 // 4. Determinanty 34 // 5. Inversní matice; // Cramerovo pravidlo 39 // 6. Lineární zobrazení 43 // 7. Euklidovský prostor 45 // 8. Vlastní čísla 52 // 9. Závěr 56 // 2. Limity // 1. Definice limity funkce 59 // 2. Výpočet limit 60 // 3. Asymptoty 66 // 3. Derivace // 1. Definice derivace 67 // 2. Výpočet derivací 67 // 3. Diferenciál funkce 71 // 4. Užití derivace 73 // 5. UHospitalovo pravidlo 74 // 6. Průběhy funkcí 76 // 4. Integrály // 1. Základní obraty, použití // integrace per partes a substituce 83 // 2. Integrace racionálních // lomených funkcí 90 // 3. Speciální substituce 92 // 4. Určitý integrál 96 // 5. Aplikace určitého integrálu 98 // Literatura // 102

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC