Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.9) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2004
358 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7042-664-0 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Část. slovenský text
000093217
Vývoj jazyka a jeho územní rozrůzněnost; derivatologie, onomastika // Místo úvodu (5) // Helena Bauerová, Staroslověnská a církevněslovanská slovní zásoba diachronně (9) // Elena Krasnovská, O češtině v slovenských náboženských textoch predbernolákovského obdobia (19) // Josef Hubáček, K samohláskové kvantitě 1. vydání Komenského Labyrintu (37) // Marie Janečková, Ke kvantitě samohlásek v moravském tisku Komenského Listů do nebe (41) // Marie Janečková, Ke kvantitě samohlásek v pražských tiscích spisů J.A. Komenského (47) // Angela Škovierová, Jazyk a stylistické prostriedky a formy v tvorbe neznámeho slovenského humanistického básnika Ondreja Rochotského (59) // Hana Borovská, Expresivita a emocionalita v pozdně humanistické korespondenci (75) // Naděžda Kvítková, K proměnám písně Adama Michny z Otradovic Vánoční noc(89) // Vladimír Koblížek, Nářeční prvky v běžně mluvených projevech východočeských venkovanů první poloviny 18. století (97-102) // Josef Kolařík, Jména vodních mlýnů a mlynářů v Pozlovicích (103-112) // Josef Kolařík, Předložkové vazby v pomístních jménech na Luhačovsku (113) Josef Jodas - Magdaléna Čermáková, Lidová slovní zásoba z Podkrkonoší (?) // Jaromíra Šindelářová, Vyjádření polohy v pomístních jménech podle relačního objektu (129) // Patrik Mitter, Komponenty ex-/-ex v apelatívni a propriální sféře jazyka (143) //
Patrik Mitter, Hybridní slovní spojení s nesklonným adjektivem v současné češtině (147) // Přemysl Hauser, Zdvojování jako slovotvorný proces (151) // Svatopluk Pastyřík, K expresivně-emocionální stránce hypokoristik při komunikaci (159) // Pavol Odaloš, Ballekova onymia (165) // Jana Svobodová, Český pravopis a interpunkce (173) // Současný jazyk a jeho projekce v sociolektech. Lexikum a styl. Jazyková kultura a jazyková komunikace. Česko-slovenské paralely // Lumír Klimeš, Brejlovec, čmelák, hektor (179) // Alena Jaklová, Proměny vojenského slangu (185) // Juraj Hladký, Jazykové kontakty a variabilita jazyka v sociálnych nárečiach (na materiáli väzenského slangu) (197) // Svatopluk Pastyřík, Frazeologická synonymie v slangové komunikaci středoškolské mládeže (209) // Marie Krčmová, Slangové výrazivo jako součást zábavných textů (213) // Pavol Odaloš, Slang a argot v 20. a 21. storočí (221) // Anna Bluszcz, Ještě jednou o slanzích (227) // Marie Čechová, Komunikační a strukturní vztahy vkomunikátu a textu (Výklad pojmoslovný) ( 231) // Jarmila Alexová, Textové jednotky v mluvených a psaných projevech téhož podavatele (239) // Karel Kamiš, Větné struktury s lokálem v pravovalenční pozici (255) // Ivana Kolářová, Frazeologické výrazy s nereferenčně užitým slovem to (263) Edvard Lotko, O typologii řečníků (273) // Michal Křístek, Prezentace moderního pojetí rétoriky prostřednictvím televize (Cyklus Mluvím, mluvíš...) (283) // Lumír Klimeš, Obecně česká, hovorová a expresívni slova ve zpravodajských pořadech jedné rozhlasové stanice (287) // Jitka Málková, Čeština v textech chatu, elektronické pošty a krátkých textových zpráv (Nové formy komunikace mládé generace využívající nových informačních technologí) (289) //
Jana Hoffmannová, Čeština - a vliv cizích jazyků - ve sféře nadací a dalších neziskových organizací (297) // Jana Bartůňková, Zobrazení komunikace. Svorník výstavby Čapkových „kapesních“ povídek (303) // Naděžda Kvítková, K užívání a motivaci našich pozdravů (311) // Vladimír Pfeffer, Finitivnost a její sémantika (319) // Jaroslav Lipowski, Vztah češtiny a slovenštiny po 2. světové válce v oblasti odborné terminologie některých vědních oborů (331) // Květoslava Musilová, K jednomu typu paralelního česko-slovenského textu (349) // Jiří Zeman, Ke konfrontačnímu studiu slovní zásoby češtiny a slovenštiny (353) // Naděžda Bayerová, Modlitba ve stáří (357)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC