Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
České Budějovice : Kopp, 2000
125 s.

objednat
ISBN 80-7232-101-3 (brož.)
Obsahuje úvod, rejstřík
Visual Basic (jazyk) - příklady řešené - příručky
000093719
5 // Obsah // Úvod...9 // Komu je kniha určena...10 // Cíl knihy...10 // Úlohy zařazené do sbírek I - 5...11 // Co budete potřebovat...15 // Doprovodná disketa...16 // 1. Komponenta ActiveX DLL...17 // 1.1. Vlastni datové typy versus moduly tříd...18 // 1.2. Založení projektu pro ActiveX DLL...19 // 1.3. Sestrojení modulu třídy...21 // 1.3.1. Tvůrce tříd...22 // Vytvoření vlastností třídy...25 // Vytvoření metod třídy...26 // 1.3.2. Diskuse vygenerovaného kódu...29 // Kód vlastností a metod...29 // Ladicí kód...31 // Kód pro ošetřování chyb...32 // 1.4. Přidáni testovacího projektu...35 // 1.4.1. Sestrojení testovacího formuláře...36 // 1.5. Vyzkoušení třídy testovacím projektem...38 // 1.6. Kompilace komponenty do DLL...39 // 1.7. Otestování nové DLL...40 // 1.8. Vstupní formulář jako součást DLL...41 // 1.8.1. Sestavení vstupního formuláře...41 // 1.8.2. Sestavení modulu třídy...44 // 1.8.3. Vyzkoušení vstupního formuláře...46 // 1.9. Tipy pro zdokonalení nebo modifikace...48 // 2. Vlastní zdroje dat...49 // 2.1. Třidy jako šablony pro objekty...49 // 2.2. Vybudování zdroje dat...50 // 2.2.1. Sestavení modulu třídy zdroje dat...51 // 2.3. Vytvoření aktualizačního formuláře...57 // 2.3.1. Základní prototyp formuláře...57 // 2.3.2. Přidání kódu...59 // 2.3.3. Vyzkoušení formuláře...62 // 2.3.4. Zobrazení portrétů zaměstnanců na přání...63 // 2.3.5. Výběr zaměstnance ze
seznamu...65 // 2.4. Zdroj dat pro databázi SQL Serveru...67 // 2.5. Tipy pro zdokonalení nebo modifikace...70 // 3. Ovládací prvek ImageCombo...71 // б // Řešené ůlohvz Visual Basicu - sbírka 5 // 3.1. Grafický návrh formuláře... // 3.2. Přidáni kódu... // 3.3. Tipy pro zdokonalení nebo modifikace... // 4. Práce s registrem... // 4.1. Seznámení s projektem... // 4.2. Předávání parametrů do aplikace... // 4.3. Údržba nastavení registru pomocí VB... // 4.3.1. Načítáni nastavení z. registru... // 4.3.2. Ukládání nastavení do registru... // 4.3.3. Odstraňování nastavení z registru... // 4.4. Údržba nastavení pomoci Win32 API... // 4.4.1. Podmíněná kompilace při práci s API... // 4.4.2. Způsob řešení... // 4.4.3. Prohlížeč API... // Vložení deklarací procedur API do okna modulu... // Práce s databází místo s textovým souborem... // Vložení konstant API do okna modulu... // 4.4.4. Modul třídy pro práci s registrem... // Načítání nastavení z registru přes API... // Ukládán nastavení do registru přes API... // Odstraňování nastavení z registru přes API... // 4.4.5. Doplnění kódu na formuláři citátu... // 4.5. Tipy pro zdokonalení nebo modifikace... // 5. Soubory prostředků... // 5.1. Využití souborů prostředků... // 5.2. Doplnění projektu z kapitoly I... // 5.3. Testování souboru prostředků... // 5.3.1. Seznámení s projektem... // 5.3.2. Vytvoření souboru prostředků... // 5.3.3.
Spouštčcí formulář... // Předáni počtu jazyků z příkazového řádku... // Úpravy výchozího vzhledu spouštěcího formuláře... Událostní procedury ovládacích prvků... // 5.3.4. Testovací formulář... // Přehrávání zvuků pomoci Win32 API... // Úpravy ovládacích prvků na testovacím formuláři... Naplněni ovládacího prvku seznam údaji z databáze Ošetřování chyb při práci s prostředky... // 5.4. Závěrečné poznámky... // 5.5. Tipy pro zdokonalení a modifikace... // Rejstřík... // .72 // .74 // .77 // .79 // .80 // .81 // .84 // . 85 // .87 // .88 // .89 // .90 // .92 // .92 // .93 // .94 // .95 // .96 // .98 // .99 // 100 // 100 // 102 // 10? // 103 // 104 // 106 // 106 // 108 // 111 // lil // 112 // 114 // 115 // 115 // 117 // 118 // 120 // 121 // 122 // 123 // 7 // Seznam obrázků // Obrázek I Obecné vlastnosti projektu ActiveX DLL...20 // Obrázek 2 Správce doplňků Visual Basicu...22 // Obrázek 3 Okno Tvůrce tříd a jeho možnosti...23 // Obrázek 4 Dialogové okno Class Module Builder...24 // Obrázek 5 Dialogové okno Property Builder...25 // Obrázek 6 Dialogové okno Add Argument při definici metody třídy...26 // Obrázek 7 Dialogové okno Method Builder...27 // Obrázek 8 Tvůrce tříd s vytvořenými vlastnostmi a metodami...28 // Obrázek 9 Třída zobrazená v Prohlížeči objektů...30 // Obrázek 10 Chybová zpráva z komponenty vynucená metodou Raise...33 // Obrázek 11 Dialogové okno References testovacího
projektu...36 // Obrázek 12 Pomůcky při psaní Visual Basicu usnadňují zápis kódu...37 // Obrázek 13 Výsledek testu komplexních čísel...38 // Obrázek 14 Návrh pořizovacího formuláře pro ActiveX DLL...42 // Obrázek 15 Šablona aktualizačního formuláře...58 // Obrázek 16 Údaje z vlastního zdroje dat projektu Accessu na formuláři...62 // Obrázek 17 Údaje z vlastního zdroje dat databáze SQL Serveru na formuláři..69 // Obrázek 18 Seznam názvů tabulek v ovládacím prvku ImageCombo...71 // Obrázek 19 Stránky vlastností ovládacího prvku ImageCombo...72 // Obrázek 20 Návrh formuláře a stránky vlastností ovládacího prvku ImageList73 // Obrázek 21 Tato aplikace ukládá stav zaškrtávacího políčka do registru...81 // Obrázek 22 Nastavení aplikace uložené do registru...88 // Obrázek 23 Definice Win32 API v Accessu 20000...94 // Obrázek 24 Deklarace vybraných konstant API v Prohlížeči AP...96 // Obrázek 25 Tabulka řetězců v Editoru prostředků...105 // Obrázek 26 Formulář pro volbu řeči...106 // Obrázek 27 Přeložený spouštěcí formulář a test slovíček...107 // Obrázek 28 Složka s grafickými soubory pro kurzory myši...108 // Obrázek 29 Vlastnosti kurzoru v editoru prostředků...109 // Obrázek 30 Vlastnosti vlastního prostředku v Editoru prostředků...110 // Obrázek 31 Soubor prostředků rozbalený v Editoru prostředků...111

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC