Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2006
141 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 80-247-1550-3 (brož.)
ISBN 978-80-247-6050-6 (online ; pdf)
V pub. použito též logo Avicena
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, grafy, předmluvu, úvod, rejstřík
Bibliografie na s. 111-137
Popsáno podle tištěné verze
Syndrom akutního respiračního selhání - příručky
000093799
Obsah // Seznam použitých zkratek...8 // Předmluva...10 // 1 Úvod...II // 2 Původce...12 // 2.1 SARS koronavirus 2003 ... 14 // 2.1.1 Charakteristika a primární průkaz viru SARS...14 // 2.2 SARS koronavirus - sekvenční analýza genomu...15 // 2.2.1 Morfologie a organizace genomu...15 // 2.2.2 Stabilita a rezistence...17 // 2.3 Průkaz SARS koronaviru ...17 // 3 Definice případu SARS...18 // 3.1 Revize definice případu - leden 2004 ...19 // 3.1.1 Klinická kritéria ...20 // 3.1.2 Epidemiologická kritéria ...20 // 3.1.3 Laboratorní kritéria...21 // 3.1.4 Vylučující kritéria...22 // 3.2 Klasifikace případu ...22 // 3.3 Klasifikace onemocnění SARS...23 // 4 Průběh pandemie - management WHO a CDC...25 // 5 Epidemiologie SARS ...31 // 5.1 Zdroj a rezervoár...31 // 5.1.1 Zvířecí rezervoáry koronavirů...31 // 5.1.1.1 Vnímavost vepřů a kuřat k SARS koronaviru 32 // 5.1.2 Nový kmen koronaviru - zdroj nákazy: nemocný člověk ... 33 // 5.1.3 Manifestace SARS - dlouhodobé vylučování koronaviru (epidemiologický význam // dlouhodobého vylučování koronaviru)...35 // 5.2 Cesty přenosu ...37 // 5.3 Vnímavost...38 // 5.4 Inkubační doba ...39 // 5.5 Období nakažlivosti ...39 // 5.5.1 „Superspreading“ - vysoká nakažlivost...40 // 5.6 Průběh pandemie - epidemie v jednotlivých zemích...41 // 5.6.1 Hongkong...41 // 5.6.2 Vietnam...43 // 5.6.3 Kanada - Toronto...45 // 5.6.4 Singapur ...46 // 5.6.5 Tchaj-wan...47 // 5.6.5.1 Management
emergentních center // nemocnic - Tchaj-wan...51 // 5.6.6 Čína...53 // 5.6.7 Výskyt SARS v jiných zemích...54 // 6 Protiepidemická opatření ...56 // 6.1 Mezinárodní management protiepidemických opatření...56 // 6.1.1 Provádění protiepidemických opatření...57 // 6.2 Management podezřelých a pravděpodobných případů SARS...58 // 6.2.1 Management kontaktů podezřelých případů SARS...58 // 6.2.2 Management kontaktů pravděpodobných případů SARS ...59 // 6.3 Vysoce rizikové aktivity ...59 // 6.4 Management třídění ...60 // 7 Klinický obraz SARS...62 // 7.1 Klinický průběh...62 // 7.2 Virová nálož a imunopatologická postižení ...63 // 7.3 Klinická a diferenciální diagnostika SARS...63 // 7.4 Asymptomatický průběh SARS ...67 // 7.5 Hematologické a laboratorní změny...70 // 7.6 Rtg. diagnostika - rtg. vyšetření plic...70 // 7.7 Atypický průběh SARS...72 // 7.8 Rekonvalescence po překonaném onemocnění...73 // 7.9 Histopatologické nálezy ...73 // 7.10 Specifická profylaxe SARS - vývoj vakcín ...73 // 7.10.1 Inaktivovaná SARS vakcína...75 // 7.10.2 Vakcína obsahující S protein koronaviru ...76 // 7.10.3 Vakcína obsahující fragment neutralizačních epitopů...77 // 7.10.4 Možnosti dalšího vývoje...77 // 8 Laboratorní diagnostické testy...78 // 8.1 Průkaz onemocnění SARS koronavirem...79 // 8.1.1 Přímý průkaz SARS koronaviru...79 // 8.1.1.1 Elektron-mikroskopický průkaz koronaviru ...80 // 8.1.2
Izolace koronaviru ...80 // 8.1.3 Průkaz specifických protilátek ...81 // 9 Léčba onemocnění SARS...84 // 9.1 Léčba antibiotiky...84 // 9.2 Antivirová léčba...84 // 9.2.1 Protivirové látky...84 // 9.2.2 Studie inhibice SARS koronaviru in vitro // - interferon a ribavirin ...85 // 9.3 Imunomodulační léčba ...87 // 9.3.1 Kortikosteroidy...87 // 9.3.2 Jiné imunomodulátory ...89 // 9.4 Podpůrné dýchání ...89 // 9.4.1 Neinvazivní ventilace...89 // 9.4.2 Invazivní asistovaná ventilace ...90 // 9.5 Standardní protokol léčby dospělých osob...90 // 9.5.1 Antibakteriální léčba...90 // 9.5.2 Ribavirin a metylprednisolon...90 // 9.5.3 Standardní podávání kortikoidů po dobu 21 dnů...90 // 9.5.4 Podávání ribavirinu 10-14 dnů...91 // 9.5.5 Pulzní podání metylprednisolonu...91 // 9.5.6 Plicní ventilace...91 // 9.6 Terapeutické schéma léčby SARS v Huangzhou - Čína...91 // 9.7 Lidský interferon...92 // 9.8 Lidský imunoglobulin...92 // 9.9 Nový terapeutický přístup k léčbč SARS...92 // 10 Celosvětová surveillance SARS...93 // 10.1 Předpokládaný vývoj a surveillance SARS...93 // 10.2 Epidemiologická surveillance, verifikace a zdravotnický management SARS v post-epidemickém období...94 // 10.2.1 Zhodnocení rizika...95 // 10.2.2 Pohotovost možného výskytu SARS ...95 // 10.2.2.1 Cíle výstrahy možného výskytu...96 // 10.2.2.2 Charakteristika případu SARS...96 // 10.2.2.3 Definice případu SARS ...96 // 10.2.2.4 Zdravotnický
management v případě // výstrahy SARS...97 // 10.2.3 Zvýšená surveillance a speciální studie SARS koronavirů vyvolávajících onemocnění u zvířat a v lidské populaci ...99 // 10.3 Surveillance SARS v Evropě ...105 // 10.3.1 Surveillance SARS v ČR ...105 // 10.4 Eliminace a eradikace SARS?...107 // 11 Závěr...108 // K-i Souhrn poznatků...108 // 11.2 Praktické implikace...109 // Literatura...K // Rejstřík...

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC