Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Prometheus, 1994

objednat
ISBN 80-85849-52-6
000093830
Rekat.
OBSAH // OPAKOVÁNÍ A PROHLOUBENÍ UČIVA MATEMATIKY Z 1.-4. ROČNÍKU // 1.1 Přirozená čísla a nula . • • • • ... // 1.2 Číselná osa. Porovnávání a zaokrouhlování čísel . . • • • // 1.3 Opakování a prohloubení učiva o množinách, množinová symbolika // 1.4 Sčítání a odčítání přirozených čísel ... // 1.5 Násobení a dělení přirozených čísel ... // 1.6 Rovnice... // 1.7 Nerovnice ... // 1.8 Přímá úměrnost ... // 1.9 Základní geometrické útvary ... // 1.10 litvary rovinné a prostorové ... // 1.11 Kružnice. Konstrukce trojúhelníku... // 1.12 Obvod mnohoúhelníku... // 2 DĚLENÍ PŘIROZENÝCH ČÍSEL // 2.1 Dělení dvojciferným dělitelem... // 2.2 Dělení trojciferným dělitelem ... // 3 DESETINNÁ ČÍSLA // 3.1 Zlomky ... // 3.2 Desetinná čísla... // 3.3 Porovnávání desetinných čísel... // 3.4 Zaokrouhlování desetinných čísel ... // 3.5 Sčítání desetinných čísel ... // 3.6 Odčítání desetinných čísel... // 3.7 Násobení desetinných čísel 10, 100, 1000 ... // 3.8 Dělení desetinných čísel 10, 100, 1000 ... // 3.9 Převádění jednotek délky a hmotnosti... // 3.10 Násobení desetinného čísla přirozeným číslem ... // 3.11 Násobení desetinného čísla desetinným číslem ... // 3.12 Dělení desetinného čísla přirozeným číslem ... // 3.13 Dělení desetinného čísla desetinným číslem ... // 3.14 Aritmetický průměr... // 7 // 8 10 11 14 // 19
20 21 22 25 28 30 // 33 // 37 // 40 // 41 // 42 // 44 // 45 48 52 // 54 // 55 // 56 58 61 62 65 // 4 // CELÁ ČÍSLA • // 4.1 Celá čísla kladná a záporná ... 68 // 4.2 Čísla navzájem opačná... 69 // 4.3 Uspořádání celých čísel... 71 // 4.4 Sčítání celých čísel... 72 // 4.5 Odčítání celých čísel ... 76 // 4.6 Záporná desetinná čísla... . 78 // 5 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA RÝSOVÁNÍ // * // 5.1 Druhy a užití čar ... 80 // 5.2 Rýsování čárkovaných a čerchovaných čar ... 84 // 5.3 Popis útvarů technickým písmem... 87 // 5.4 Rýsování kolmic a rovnoběžek... 88 // 6 ÚHLY // 6.1 Úhel a jeho přenášení ...-96 // 6.2 Osa úhlu... 99 // 6.3 Měření velikosti úhlu ... 101 // 6.4 Porovnávání úhlů. Ostrý a tupý úhel . ... 105 // 6.5 Sčítání a odčítání úhlů... 106 // 6.6 Násobení a dělení úhlu dvěma... 110 // 6.7 Souhlasné a střídavé úhly ... 111 // 6.8 Mnohoúhelníky...•... 114 // 7 OBSAH OBRAZCE. POVRCH TĚLESA // 7.1 Obsah obrazce ve čtvercové síti, jednotky obsahu ... 116 // 7.2 Obsah obdélníku a čtverce . . . . ’... 118 // 7.3 Obsah složitějších obrazců... 120 // 7.4 Povrch krychle a kvádru ... 124 // 8 ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ...,127 // Výsledky cvičení // 146

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC