Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:8x 
BK
5. vyd.
Praha : Prometheus, 1995

objednat
ISBN 80-85849-55-0
ISBN 978-80-7196-349-3 (dotisk ; brož.)
Dotisk 2008
000093964
Rekat.
OBSAH // Předmluva... ° // 1 Shrnutí a prohloubení učiva ze základní školy... 9 // 1.1 Základní mnoänové pojmy ... 9 // 1.2 Reálná čísla... H // 1.3 Mocniny s celočíselným exponentem... 22 // 1.4 Neúplná čísla... 22 // 1.5 Druhá a třetí mocnina... 26 // 1.6 Vývojové diagramy... 41 // 2 Výrazy a jejich úpravy... 45 // 2.1 Počítání s mnohočleny. Delení mnohočlenu mnohočlenem... 45 // 2.2 Dosazování do výrazu, úpravy vzorcu... 53 // 2.3 Rozklad výrazů pomocí vytýkání a vzorců... 59 // 2.4 Krácení a rozšiřování lomených výrazů. Početní výkony // s lomenými výrazy... 63 // 3 Zobrazení ... 21 // 3.1 Zobrazení... 21 // 3.2 Prosté zobrazení do množiny a na množinu ... 73 // 3.3 Shodná zobrazení... 26 // 3.4 Podobnost... 81 // 3.5 Věty Euklidovy a věta Pythagorova... 84 // 3.6 Stejnolehlost... 88 // 4 Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku. // Výpočty obsahů a obvodů rovinných obrazců... 91 // 4.1 Úhel a jeho velikost... 91 // 4.2 Goniometrické funkce... 94 // 4.3 Příklady na řešení pravoúhlého trojúhelníku... 98 // 4.4 Obsah rovnoběžníku... 102 // 5 // 4.5 Obsah trojúhelníku ... 109 // 4.6 Obsah lichoběžníku... 115 // 4.7 Obsah pravidelného mnohoúhlelníku... 118 ; // 4.8 Obsah mnohoúhelníku ... 121 // 4.9 Kružnice a kruh ... 125 i // 5 Lineární funkce, lineárni rovnice a nerovnice a jejich soustavy _ 134 i // 5.1 Lineární funkce ... 134 // 5.2 Lineárni rovnice o jedné neznámé
... 138 // 5.3 Lineárni rovnice s absolutní hodnotou... 154 // 5.4 Lineární na*ovnice o jedné neznámé ... 158 // 5.5 Lineární nerovnice s absolutní hodnotou... 169 // 5.6 Soustavy lineárních nerovnic o jedné neznámé... 177 // 5.7 Soustavy lineárních rovnic o dvou neznámých ... 181 : // 5.8 Soustavy lineárních rovnic o třech neznámých ... 196 // 6 Kvadratická funkce, kvadratická rovnice a nerovnice... 202 // 6.1 Kvadratická funkce ... 202 // 6.2 Kvadratické rovnice ... 210 ! // 6.3 Kvadratické nerovnice ... 224 // 7 Odmocniny a mocniny s racionálními mocniteli... 235 ; // 7.1 Odmocniny... 235 \\ // 7.2 Mocniny s racionálními mocniteli ... 242 ; // 8 Funkce... 249 // 8.1 Pojem funkce. Graf funkce ... 249 // 8.2 Nepřímá úměrnost... 257 // 8.3 Mocninné funkce... 261 // 8.4 Exponenciální funkce. Inverzní funkce... 263 // S3 Logaritmická funkce... 268 // 8.6 Logaritmus ... 272 // 8.7 Exponenciální a logarihnické rovnice... 281 ! // 9 Goniometrie a trigonometrie... 289 i // 9.1 Goniometrické fimkce obecného úhlu... 289 // 9.2 Grafy goniometrických funkcí... 299 // 9.3 Součtové vzorce... 304 ; // 9.4 Goniometrické funkce dvojnásobného a polovičního úhlu... 308 i // 9.5 Součet a rozdíl goniometrických funkcí ... 312 // 6 // 9.6 Goniometrické rovnice... 315 // 9.7 Sinová a kosinová věta a jejich užití ... 323 // 10 Stereometrie... 337 // 11 Výpočty povrchů a objemů těles ... 348 // 11.1 Hranol a válec ... 350
11.2 Jehlan a kužel . ... 354 // 11.3 Komolý jehlan, komolý kužel... 356 // 11.4 Koule a její částí ...358 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC