Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.2) Půjčeno:41x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, c2000
xiv,344 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-218-1 (brož.)
Business books (Computer Press)
Praxe manažera (Computer Press)
Obsahuje rejstříky, grafy
Management projektový - příručky
000094015
Předmluva 1 // Proč je řízení projektů tak důležité // Komu je kniha určena 1 // Pojetí výkladu řízení projektů v této knize 2 // Užitečné a unikátní rysy knihy 2 // Jak je kniha uspořádána 3 // Poděkování 4 // 1. Co je projekt? 5 // Charakteristické rysy projektů 5 // Další aspekty projektů 8 // Proces řízení projektu 12 // lypické problémy H // Projekt „Výzkum materiálů“ 14 // Hlavní myšlenky 15 // 1. část Definice projektových cílů // 2. „ Troj imp er at ivu 19 // Pojem „trojimperativ“ 19 // Překážky splnění podmínek „trojimperativu“ 20 // Výsledky projektu 24 // Typické problémy 25 // Projekt „Výzkum materiálů“ 25 // Hlavní myšlenky 26 // 3. Jak zahájit úspěšný projekt 27 // Otázky strategie 27 // Proces přípravy „návrhu“ 31 // Typické problémy 41 // Projekt „Výzkum materiálu“ 42 // Hlavni myšlenky 42 // 4. Vyjednávání a smlouvy 45 // Vyjednávání smlouvy 45 // Mezinárodní projekty 50 // Typické problémy 51 // Projekt .Výzkum materiálů“ 52 // Hlavní myšlenky 52 // 2. část Plánování projektu // 5. Proč a jak projekt plánovat 55 // Plánování 55 // Proč jsou plány nutné 56 // V čem plánování spočívá 60 // „Plán“ 64 // Prvky projektového plánu 65 // Využití počítačových programů 67 // lypické problémy 67 // Projekt „Výzkum materiálů“ 68 // Hlavní myšlenky 68 // 6. Hierarchická struktura činností projektu 71 // Definice cílů a rozsahu prací 71 // Počítačové programy 77 // lypické problémy 78 // Projekt .Výzkum materiálů“ 78 // Hlavní myšlenky 78 // 7. Nástroje časového plánování 81 // Přehled metod časového plánování 81 // Úsečkové grafy 81 // Milníky 83 // Síťové grafy 83 // Co je síťový graf 84 // Proč používat síťový graf? 90 // Počítačové programy 94 //
Užitečné rady 98 // lypické problémy 100 // Projekt „Výzkum materiálů" 100 // Hlavní myšlenky 101 // Odhadování času 105 // Druhy časových odhadů 105 // Termíny nejdříve možných a nejpozději přípustných začátků a konců 110 // Počítačový software 113 // lypické problémy 116 // Projekt „Výzkum materiálů" 116 // Hlavní myšlenky 116 // Plánování rozpočtu 117 // Odhad nákladů 117 // Systém nákladového účetnictví projektu 124 // Počítačový sofware 128 // Typické problémy 128 // Projekt „Výzkum materiálů" 131 // Hlavní myšlenky 132 // Vliv omezených zdrojů 133 // Zdroje 133 // Počítačový software 138 // Kompromis mezi časem a náklady 138 // Typické problémy 148 // Projekt „Výzkum materiálů" 150 // Hlavní myšlenky 150 // Rizika a rezervy 155 // Rizika 155 // Rezervy 158 // Počítačový software 162 // Typické problémy 163 // Projekt „Výzkum materiálů" 163 // 3. část Vedení lidí pracujících na projektu // 12. Jak organizovat projekt 167 // Tři základní organizační formy 167 // Další organizační formy I 72 // Neformální organizace I 73 // Typické problémy I 74 // Projekt .Výzkum materiálů“ 175 // Hlavní myšlenky 175 // 13. Organizování projektového týmu 177 // Stupeň připojení ? projektu I 77 // Zdroje pracovníků 178 // Kompromisy 179 // Řízení 181 // Přidělování úkolů 182 // Počítačový software 183 // Typické problémy 183 // Projekt "Výzkum materiálů" 183 // Hlavní myšlenky 185 // 14. Organizace podpůrného týmu 187 // Spoluúčast a spoluzodpovědnost 187 // Koordinace 189 // Součinnost s podpůrnými skupinami 191 // Subdodavatelé 191 // Počítačový software 192 // "Typické problémy 192 // Projekt "Výzkum materiálů" 195 // Hlavní myšlenky 195 // 15. Role manažera projektu 197 //
Co manažer projektu dělá 197 // Teorie motivace 201 // Jak aplikovat teorii motivace 203 // Jak podporovat tvořivost 205 // Typické problémy 206 // Projekt „Výzkum materiálu“ 206 // Hlavní myšlenky 206 // 16. Praktické rady pro manažery projektů 207 // Komunikace 207 // Řešení konfliktů 209 // Efektivní organizování času 209 // Praktické rady 211 // Typické problémy 211 // Projekt „Výzkum materiálů“ 212 // Hlavní myšlenky 212 // 4. část Sledování postupu prací na projektu // 17. Nástroje k sledování průběhu projektu 215 // Kontrola jako nástroj k dosažení cílů 215 // Techniky kontroly 215 // Zprávy 216 // Sledování několika projektů současně 221 // Počítačový software 222 // Typické problémy 222 // Projekt „Výzkum materiálů“ 226 // Hlavní myšlenky 226 // 18. Kontrolní schůzky 227 // Nezbytnost kontrolních schůzek 227 // Vedení kontrolních schůzek 227 // Periodické kontrolní schůzky 229 // Sledování doplněných akcí 233 // Tematické kontrolní schůzky 234 // Počítačový software 237 // lypické problémy 237 // Projekt „Výzkum materiálů“ 237 // Hlavní myšlenky 239 // 19. Výkazy projektových nákladů 241 // Sledování nákladu 241 // Výkazy nákladu zpracované počítačem 242 // Problémy sledování nákladu 243 // Systém kritérií kontroly termínu a nákladu (C/SCSC) 250 // Počítačový software 252 // lypické problémy 254 // Projekt,Výzkum materiálu“ 254 // Hlavní myšlenky 254 // 20. Jak postupovat při změnách projektu 255 // Důvody změn 255 // Přijímání změn 257 // Počítačový software 258 // lypické problémy 258 // Projekt,Výzkum materiálů“ 260 // Hlavní myšlenky 260 // 21. Řešení nevyhnutelných problémů 261 // Obecný postup 261 // Rozhodovací stromy 262 // Rozhodovací matice 267 //
Styly vedení porad k řešení problémů 272 // Typické problémy 273 // Projekt .Výzkum materiálů“ 274 // Hlavní myšlenky 274 // 5. část Ukončení projektu // 22. Jak dokončit projekt 279 // Životní cyklus projektu 279 // Jak zvýšit šanci na úspěch 285 // Počítačový software 286 // lypické problémy 286 // Projekt „Výzkum materiálů" 286 // Hlavní myšlenky 288 // Závěrečné „balení“ projektu 289 // Pokračující servis a podpora 289 // Vlastnická práva 289 // Audity 290 // Záležitosti týkající se lidí 290 // Typické problémy 291 // Projekt „Výzkum materiálů“ 291 // Hlavní myšlenky 291 // 6. část Ostatní otázky řízení projektů // 24. Malé projekty 295 // Zjednodušené řízení 295 // Problémy 295 // Typické problémy 299 // Projekt „Výzkum materiálů“ 299 // Hlavní myšlenky 299 // 25. Projekty vývoje nových produktů 301 // Proč jsou tyto projekty výjimečné 301 // Obecný rámec 302 // Přetížení zdrojů 309 // Typické problémy 310 // Hlavní myšlenky 311 // 26. Počítačový software 313 // Kdy a kde používat software k řízení projektů 313 // Varování 315 // Typické problémy 317 // Hlavní myšlenky 317 // 27. Jak postupovat dál 319 // Souhrn 319 // Zvláštní případy 320 // Kde hledat další pomoc 321 // Budoucnost řízení projektů 323 // Obsah // Další vzdělávání a zdokonalování v řízení projektů 323 // Co říci na závěr 324 // Příloha 1 // Zkratky používané v projektovém managementu 325 // Příloha 2 // Přehled terminologie projektového managementu 329 // Vysvětlivky k některým dalším termínům (doplněno překladatelkou) 334 // Příloha 3 // Kontrolní seznam k plánování projektů 337 // Rejstřík 341

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC