Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Professional Publishing, 2004
162 s.,[12] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-86419-71-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace
Biblliografie na s. 164-168
Management projektový - systémy informační - příručky
Systémy informační - management projektový - příručky
000094018
Obsah: // PŘEDMLUVA 7 // 1. ZÁKLADNÍ POJMY 11 // 2. POJETÍ ORGANIZACE A MANAGEMENT 15 // 3. ŘÍZENÍ INFORMATIKY 25 // 3.1 ŘÍZENÍ PROVOZU IS/ICT 28 // 3.1.1 ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU IS/ICT 29 // 4. METODIKA A JEJÍ VÝZNAM PRO ŘÍZENÍ // PROJEKTŮ 33 // 4.1 Metodika informačního systému veřejné správy 34 // 4.2 Mezinárodní normy 39 // 4.2.1 ČSN ISO/IEC 15288:2002 40 // 4.2.2 ČSN ISO/IEC 12207:1995/AMD.l:2002 43 // 4.2.3 VZTAH MEZI ČSN ISO/IEC 15288:2002 A ČSN // 180ЯЕС 12207:1995/ Amd.1 :2002 45 // 5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A PERSONÁLNÍ // STRÁNKA PROJEKTU 47 // 5.1 Manager projektu 54 // 5.2 Organizační struktury 57 // 5.2.1 Nestrukturované pracovní týmy 57 // 5.2.2 Strukturované pracovní týmy 60 // 5.2.3 Organizace současných projektů 63 // 6. ŽIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTU IS/ICT // A JEHO MODELOVÁNÍ 67 // 6.1 Modely životního cyklu projektu IS/ICT 68 // 6.1.1 Vodopádový model 69 // 6.1.2 Spirálový model 71 // 6.1.3 Síťový model 74 // 6.1.4 Další modely 77 // 7. ŘÍZENÍ PROJEKTŮ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 85 // 7.1 Historický pohled 857.1.1 PŘÍNOSY ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 91 // 7.2 Roviny řízení projektu 94 // 7.3 ŘÍZENÍ POSTUPU PRACÍ NA PROJEKTU 101 // 7.4 Dynamické pojetí řízení procesu tvorby pro- // jektů IS 110 // 7.5 ŘÍZENÍ POSTUPU PRACÍ NA PROJEKTU POMOCÍ SÍŤO- // VÉHO MODELU 112 // 7.6 Navigace v modelu postupu prací na projektu 116 // 7.6.1 Vývoj projektu 116 // 7.6.2 Opravy a změny 117
// 7.7 Model postupu prací na projektu a sdružování // ČINNOSTÍ DO SKUPIN - VZNIK ÚLOH 121 // 7.7.1 Navigace v modelu procesu tvorby projektu 122 // 7.7.2 Pravidla sdružování činností do větších celků 123 // 7.7.3 Elementární vztah 127 // 7.8 SÍŤ ÚLOH A JEJICH PŘIŘAZENÍ К ETAPÁM 128 // 7.9 Nasazení a koncepce práce s produktem MS Pro- // ject 131 // 8. REENGINEERING INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 137 // 8.1 Obnova informačního systému - poslední pokus // O ZÁCHRANU 140 // 8.2 Krátkodobá strategie 144 // 8.3 Střednědobá strategie 147 // 8.4 Dlouhodobá strategie 150 // 9. TESTOVÁNÍ 153 // 9.1 ŘÍZENÍ TESTOVÁNÍ 158 // 10. SLOVO NA ZÁVĚR 163 // LITERATURA 164 // Dokumenty 164 // Internetové zdroje 168

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC