Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
ZTRACENO
2., aktualizované vyd.
Praha : Informatorium, 1998
306 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm

ISBN 80-86073-26-2 (váz.)
Bibliografie: s. 304-306.
Učebnice pro SŠ
Rybnikářství - učebnice středoškolská
000094263
1 Úvodem (J. Čítek) 9 // 1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 9 // 1.2 Rozdělení rybářství 10 // 1.3 Přehled historického vývoje našeho rybnikářství 10 // 2 Základy rybniční výroby (J. Čítek) 18 // 2.1 Právní ochrana rybářství 18 // 2.2 Rozdělení rybníků 20 // 2.3 Technické vybavení rybníků 23 // 2.4 Rybniční dno 28 // 2.5 Zásobování rybníků vodou 31 // 2.5.1 Požadavky na fyzikální a chemické vlastnosti vody 31 // 2.5.2 Potřeba vody pro rybníky 34 // 2.6 Podstata rybniční produkce 35 // 3 Způsoby hospodaření na rybnících (F. Kubů) 38 // 3.1 Stupně intenzity chovu ryb 40 // 4 Chov kapra (V. Krupauer) 42 // 4.1 Stručná biologie kapra 42 // 4.2 Plemenářská a šlechtitelská práce v chovu kapra 44 // 4.2.1 Hlavní zásady šlechtitelské práce v chovu kapra v České republice 49 // 4.2.2 Chovatelská péče o generační kapry 59 // 4.3 Výtěr kaprů 62 // 4.3.1 Organizace rozmnožování kapra 64 // 4.3.2 Hromadný výtěr 64 // 4.3.3 Výtěr kapra v malých skupinách 67 // 4.3.4 Postup při výtěru kaprů v Dubraviových rybníčcích 68 // 4.3.5 Umělý výtěr kapra 72 // 4.3.6 Časové ovlivnění doby výtěru kapra 76 // 4.4 Odchov kapřího plůdku 79 // 4.4.1 Rychlený odchov kapřího plůdku 80 // 4.4.2 Odchov K. v plůdkových výtažnících bez přelovení v průběhu vegetačního období 85 // 4.4.3 Odchov K. v kombinaci s rozkrmením kapřího váčkového plůdku. 85 // 4.5 Odchov násad K2 a konzumních kaprů K3 87 // 5 Nové technologie v chovu ryb (V. Krupauer) 94 // 5.1 Podstata průmyslového chovu ryb 94 // 5.2 Chov ryb v plovoucích klecích a průtočných náhonech 96 // 5.3 Chov ryb v ostatních speciálních zařízeních 97 // 6 Chov doplňkových (vedlejších) ryb v rybnících (V. Krupauer) 98 // 6.1 Aklimatizace ryb 100 // 6.2 Lín obecný 102 //
6.3 Býložravé ryby 107 // 6.3.1 Amur bílý 108 // 6.3.2 Tolstolobec pestrý 109 // 6.3.3 Tolstolobik bílý 110 // 6.3.4 Chov býložravých ryb 111 // 6.4 Síh severní, síh peleď 114 // 6.5 Štika obecná 119 // 6.6 Candát obecný 123 // 6.7 Sumec velký 127 // 6.8 Pstruh duhový 132 // 6.9 Úhoř říční 133 // 7 Obsádky rybníků (F. Kubů) 136 // 7.1 Zásady pro stanovení obsádek rybníků 136 // 7.1.1 Požadavky na chované ryby 137 // 7.1.2 Hodnocení úrodnosti rybníků 138 // 7.2 Jednodruhové obsádky 140 // 7.2.1 Normální obsádka 140 // 7.2.2 Zhuštěná obsádka 144 // 7.2.3 Jednodruhová (monokultumí) obsádka 145 // 7.3 Smíšené (vícedruhové, polykultumí) obsádky (V. Krupauer) 146 // 7.3.1 Obsádka kapr - lín 148 // 7.3.2 Poly kultury s býložravými rybami 149 // 7.4 Počítačové programy pro plánování obsádek (F. Kubů) 150 // 8 Přezimování ryb (F. Kubů) 153 // 8.1 Komorové rybníky 153 // 8.1.1 Speciální komorové rybníky 156 // 8.2 Péče o komorové rybníky 157 // 8.2.1 Rozmrazovací zařízení 159 // 8.2.2 Bezpečnost práce 161 // 8.3 Obsádky komorových rybníků 162 // 8.3.1 Zvednutí ryb a záchranná opatření 163 // 8.3.2 Výlov komorových rybníků 165 // 9 Zvyšování úrodnosti rybníků (F. Kubů) 167 // 9.1 Meliorace rybníků 167 // 9.1.1 Vodní režim a jeho úprava 168 // 9.1.2 Úpravy rybničního dna 170 // 9.1.3 Prohlubování rybničních okrajů 181 // 6 // 9.1.4 Odstraňování nežádoucích vodních porostů 187 // 9.1.5 Zimování a letnění rybníků 197 // 9.2 Vápnění rybníků 201 // 9.2.1 Vápenatá hnojiva a jejich použití 203 // 9.3 Hnojeni rybníků 207 // 9.3.1 Optimalizace rybničního prostředí a úprava pH 210 // 9.3.2 Statková hnojiva a jejich použití 214 // 9.3.3 Průmyslová hnojiva a jejich použití 222 // 9.4 Ochrana zdraví a bezpečnost práce 227 //
10 Výživa ryb (F. Kubů) 231 // 10.1 Složky potravy kapra 232 // 10.2 Krmivá a jejich hodnocení 234 // 10.2.1 Výběr krmiv pro kapra 236 // 10.2.2 Úprava a skladování krmív 240 // 10.3 Efektivnost prikrmování 241 // 10.3.1 Plán prikrmování 244 // 10.3.2 Technika prikrmování 245 // 10.3.3 Kontrola prikrmování 248 // 10.4 Krmení kaprů 249 // 11 Výlovy rybníků a přeprava ryb (F. Kubů) 252 // 11.1 Příprava rybníků k výlovu 252 // 11.1.1 Plán výlovů 252 // 11.1.2 Nářadí na výlov rybníků 254 // 11.1.3 Vypouštění rybníků 259 // 11.2 Způsoby výlovů rybníků 261 // 11.2.1 Výlov v lovišti 261 // 11.2.2 Výlovy pod hrází 264 // 11.2.3 Odlovy na plné vodě 265 // 11.2.4 Ostatní způsoby výlovů 266 // 11.2.5 Zacházení s rybami při výlovech 267 // 11.3 Bezpečnost práce při výlovech 268 // 11.4 Přeprava ryb 270 // 11.4.1 Požadavky na přepravu ryb 270 // 11.4.2 Způsoby přepravy ryb 272 // 11.4.3 Směrná čísla nasazování přepravních nádob 275 // 12 Sádkování, prodej a zpracování ryb (F. Kubů) 279 // 12.1 Sádky a jejich vybavení 280 // 12.1.1 Sádky jednotlivé, souborné, a haltýře 281 // 12.1.2 Sádky s ústředním slovováním 284 // 12.2 Sádkování ryb 285 // 12.3 Prodej ryb 289 // 12.4 Zpracování ryb 291 // 12.4.1 Zpracování kapra 292 // 12.4.2 Zpracování ostatních druhů ryb 294 // 12.4.3 Konzervace a skladování rybích výrobků 295 // 12.4.4 Uzení ryb 296 // 12.5 Bezpečnost práce na sádkách a ve zpracovnách ryb 298 // 13 Rybnikářství a ochrana přírody (V. Krupauer) 300 // Literatura 304
(OCoLC)84946855
cnb000305142

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC