Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.8) Půjčeno:297x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Leda, 2002
2 sv. : il., mapy ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85927-96-9 (brož.)
Obsahuje rejstřík
[učebnice]. 2002. 535 s. -- klíč, slovník. 2002. 79 s.
000094348
OBSAH // 1. Azbuka: A, K, M, O, T /12/ Ruský slovní prízvuk /13/ Výslovnost rus- // kých přízvučných samohlásek ?, ? /13/ Azbuka: ?, ?, ? /14/ Dvoj- ? trojslabičná slova s přízvukem na 1. slabice /15/ Azbuka: P, ?, ? /15/ Ruská věta /17/ Psací azbuka /17/ Podstatná jména /18/ /11/ // 2. Azbuka: ?, ?, ?, 3, ?, ? /22/ Výslovnost samohlásky ? /24/ Azbuka: // ?, H, X /25/ České sloveso mít (vlastnit) koho, ?? /27/ Azbuka: ?, ?, ? /27/ Výslovnost ?, ?, ? /28/ Psací azbuka /28/ /22/ // 3. Azbuka: E, ?, ?, ?, ?, ? po souhláskách /33/ Výslovnost měkkých // souhlásek /35/ Azbuka: ?, ? /36/ Výslovnost 4, ? /37/ Skloňování ???, áTOT /38/ Psací azbuka /39/ Pravopis a výslovnost /40/ /32/ // 4. Azbuka: JI /42/ Výslovnost souhlásky JI /43/ Slova s přízvukem na // 2. slabice /45/ Intonace otázek s tázacím slovem /46/ Minulý čas /47/ Skloňování zájmen ???, ???, ??? /48/ /42/ // 5. Písmena E, ?, ?, ?, ? na začátku slova a po samohláskách /51/ Psací // azbuka /52/ Azbuka: ? /53/ Přízvuk na 3. slabice /54/ Věty se slovem écTb /55/ Intonace otázky bez tázacího slova /56/ Intonace odpovědi /56/ Skloňování zájmen ??, oná, ohó, ??? /57/ /51/ // 6. Přízvuk na 1., 2. nebo 3. slabice od konce /61/ Pohyblivý přízvuk /62/ // Vázání slov v souvislé řeči /63/ Hlásková spojení v porovnání s češtinou /64/ Výslovnost skupin souhlásek /65/ Skloňování zájmen ???, ???, ??? /66/ Zájmena eró, ??, ?? /67/ Příslovce /67/
Výslovnost cizích slov /68/ /61/ // 7. Opakovací lekce. /71/ // 8. ??? ???! /78/ // Sloveso být v ruské větě /83/ Slovesa na -???/-???: ??? (1. časování) /84/ // 9. ??? Báiim ??? /87/ // Budoucí čas nedokonavých sloves /91/ Slovesa 1. časování s přízvukem na koncovce: H.ný, ??? /92/ Vazba ? ??? ??? /93/ // 10. ? ??? ??? /98/ // Číslovky 1 - 20, 30, 40 v 1. pádě /101/ Skloňování podst. jmen žen. rodu na -?, -? v jedn. č. /103/ Slovesa na -???: ??? (2. časování)/104/ // 11. ??? ? ??? /108/ // 3., 6. ? 7. ?. mn. čísla podst. jmen /113/ Minulý čas /114/ Vykání /115/ ???,  ?? + infinitiv /116/ // 12. ?? ??? ??-??? /119/ // Slovesa ?? -???: ??? /124/ Časování sloves se zvratnou částicí -??/-??: ???\ ???, ??? /125/ // 13. ? Hác ??? ??? /131/ // Základní číslovky 20 - 199 v 1. pádě /137/ Skloňování podst. jmen muž. a stř. rodu v jedn. č. /140/ // 14. ??? " /145/ // Opakovací lekce. ??? /152/ // 15. ??? /153/ // Nepravidelná slovesa 1 : ???, ??? /158/ Skloňování příd. jmen /160/ Řadové číslovky /163/ Letopočet /163/ Slovesa na -???/-???: ???, TanueBáTb (1. časování) /165/ // 16. ??? ??? ?? ??? /169/ // Slovesa na přízvučné -???: ???(??) (1. časování) /176/ Nepravi- // delná slovesa 2: ???, ??? /177/ // 17. ??? ?? ??? /184/ // Skloňování podst. jmen žen. rodu na měkkou souhlásku: ??? /192/ Souhrn časování sloves /193/ Slovesný přízvuk /194/ Změna kmenové souhlásky /195/ // 18. ??? ???! /200/
// Nepravidelná slovesa 3: ??? /207/ Skloňování podst. jmen na -??, -??, -??: cuenápHň, ???, ??? /208/ Rozkazovací způsob /209/ Nepravidelná slovesa 4: ??? /212/ Nepravidelná slovesa 5: ??? /213/ // 19. ??? ??? ???! /217/ // Nepravidelná slovesa 6: ??? /225/ Infmitivní otázky /226/ 1. ? 2. p. mn. čísla podst. jmen /227/ Číslovky 200 - 1000, ???, ??? ?? v 1. pádě /230/ // 20. ??? ??? /234/ // Částice ?? /243/ Podst. jména s kmenem na ?, ?, ?, ?, ? /244/ Přízvuk podst. jmen /245/ Nepravidelná slovesa 7: ??? /246/ // 21. ??? ??? ??? ?? ??? /250/ // Opakovací lekce. // 22. CoÔánim ??? /260/ // Skloňování základních číslovek /269/ Podmiňovací způsob /271/ Podmínkové věty /272/ Slovesa na -???/-??? /274/ // 23. ? ??? ??? ??? /278/ // Slovesa pohybu /287/ Zvláštnosti podst. jmen muž. rodu v množ. čísle /290/ Nepravidelná slovesa 8: ?e?á?? /292/ // 24. ??? ?? ??? /296/ // Vazby typu ???, 1??? /304/ Skloňování osobních zájmen /305/ Nepravidelná slovesa 9: ???, ???, ynácTb /306/ // Obr.: ??? // 25. ??? ?? ??? ??? ??? ? /313/ // Spojky ???, ??? Toró ???, ??? ???<5 ??? /322/ Nepravidelná slovesa 10: ÄaeáTb /323/ 6. p. podst. jmen muž. rodu na -ý/-ió /326/ // 26. ??? ?? ?? ??? ? ??? /330/ // Česká vazba byl + infinitiv /338/ Zájmena tázací a vztažná /339/ Záporná zájmena a příslovce /340/ Nepravidelná slovesa 11: ???, ??? /343/ // 27. ?? ??? ? ??? /348/ // Nepravidelná slovesa 12: ??? /356/ Neurčitá zájmena a příslovce
/357/ Sloveso ??? s významem být, existovat /361/ // 28. ??? ??? (??) ??? ? ??? /365/ // Opakovací lekce. // # // 29. ??? ??? ??? ? ??? /375/ // Spojky ?, ?, ?? /386/ Zájmena ???, ???, ???, ??? /383/ Stupňování příd. jmen a příslovcí (2. stupeň) /385/ // 30. ??? /394/ // Přechylování /402/ Slovesný vid /404/ // ??? ??? /412/ // 31. ??? ??? ?? ??? ? ??? ?? ??? /413/ // Spojky ani, ani-ani /421/ 3. stupeň příd. jmen a příslovcí /422/ Zájmena ??? - cáMbiň /425/ // Obr.: ??? ??? ??? // 32. ??? ??? ??? /431/ // Počítaný předmět /438/ Přídavná jména slovesná činná /440/ // 33. ??? ? ??? /447/ // Trpný rod /454/ Přídavná jména slovesná trpná /455/ Sponové sloveso ??? /457/ // 34. ??? ??? ??? ? ??? /461/ // Skloňování podst. jmen typu ??? /469/ Věty s neurčitým a všeobecným podmětem /470/ Přechodník /472/ Potřebnost, nutnost, nezbytnost /474/ // 35. ??? ??? ? ??? ??? /480/ // Opakovací lekce. // ?. ???: ??? ??? Příloha: // ??? ??? /490/ // ??? ??? ??? - ??? /492/ // Přehled mluvnice v tabulkách /493/ // Rejstřík /531/

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC