Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : KLP - Koniasch Latin Press, 1998
242 s. : il.

objednat
ISBN 80-85917-41-6 (brož.)
Obsahuje ilustrace, bibliografické citace, poznámky pod čarou, německá resumé
Náboženství - Česko - stol. 19. - sborníky referátů
Posvátno - sborníky referátů
000094357
SACRUM ET PROFANUM // OBSAH // Jak se pozná posvátné / Jan Sokol... 9 // Je nám dnes ještě něco vůbec svaté? / Jaromír Loužil... 13 // Sakrální a profánní v hudbě / Tomislav Volek... 20 // Sacrum et profanum: česká kultura, nominalismus a zakletí ve světě / Petr Osolsobě... 27 // Místa profánní a místa sakrální / Daniela Hadrová... 34 // Blaník: sacrum et profanum / Helena Lorenzová... 42 // Pomník - svatyně národa / Zdeněk Hojda... 54 // „Ač zemřeli, ještě mluví“ / Marie Benešová... 65 // Svaté touhy vlastenecké / Věra Brožová... 68 // Sakralizace profánního: kult humoristy F. J. Rubeše / Vladimír // Macura... 76 // Faráři-šibalové aneb Bezbožnost v humoreskách / Blanka Hemelí- // ková... 87 // Několik poznámek ? vlivu koncepce sakrálního a profánního a pojetí vztahu beletrie a publicistiky v české literatuře druhé poloviny 19. století / Aleš Haman... 92 // Bezbožnost na posvátném místě (v Dvořákově opeře Dimitrij) / // Milan Pospíšil... 96 // Milostný Bůh Boženy Němcové (Dvě modality erotické motivace // víry) / Hana Smahelová... 108 // Sakralizace lásky a sexu v „červené knihovně“ / Dagmar Mocná .. 115 // Tradiční hodnota rodiny v Čechách / Pavla Horská... 123 // Barokní bůh v národě husitů / Vít Vlnas... 129 // Komenský v českém panteonu 19. století / Jan Kumpera... 137 // P. Tomáš Škrdle a družstvo Vlasť ! Jiří Pokorný... 145 // Semitismus - jezuitismus
/ Helena Krejčová... 151 // Sacrum et profanum v přehledu plzeňských dějin 19. století / Jaroslav Douša... 158 // Posvátný vztah ? divadlu (Eduard Vojan) / Hana Dobrá... 170 // Adorace obrazů a obrazy adorace / Roman Prahl... 173 // Symbolika svátosti v programu dostavby katedrály sv. Víta / Taťá- // na Petrasová... 194 // 5 // OBSAH // Sakrální v profánním: Přenos forem a významů v inženýrské architektuře 19. století / Jindřich Vybíral... 204 // Šatník aneb nad obrazností mluvy 19. století o dobové brněnské // architektuře / Pavel Zatloukal... 211 // ? Schönbergovu pojmu díla / Ivan Vojtěch... 221 // Polibek smrti / Alena Pomajzlová... 230 // Všední a sváteční - závěrečná úvaha / Jaroslava Pešková... 235 // Ilustrace v textu... 241 // Přehled dosud vydaných sborníků z plzeňských symposií... 242 // 6 // SACRUM ET PROFANUM // INHALT // Wie man das Heilige erkennt / Jan Sokol... // Ist uns heute noch etwas heilig? / Jaromír Loužil... // Sacrum et profanum in der Musik / Tomislav Volek... // Czech Culture Enchanted by the Profaneness / Petr Osolsobě... // Profane und sakrale Orte / Daniela Hodrová... // Blaník: sacrum et profanum / Helena Lorenzová... // Denkmal als nationales Heiligtum / Zdeněk Hojda... // „Obwohl tot, sprechen sie auch jetzt“ / Marie Benešová... // Heilige patriotische Sehnsüchte / Věra Brožová... // Sacralization of the Profane: the Cult of F. J. Rubeš, a Humorist / // Vladimir Macura...
// Pfarrer-Schalke oder Gottlosigkeit in Humoresken / Blanka Heme- // líková... // Einige Bemerkungen zum Einfluß der Auffassung des Sakralen und Profanen auf die Auffassung der Beziehung der Belletristik und der Publizistik in der tschechischen Literatur der zweiten Hälfte // des 19. Jahrhunderts / Aleš Haman... // Gottlosigkeit auf geheiligter Stelle (in Dvořáks Oper Dimitrij) / Milan Pospíšil... // Der Liebesgott Božena Němcovás (Zwei Modalitäten der erotischen Motivation des Glaubens) / Hana Smahelová... // Sakralisierung der Liebe und des Sex in der sogenannten „roten // Bibliothek“ / Dagmar Mocná... // Der traditionelle Wert der Familie in Böhmen / Pavla Horská . . . . // Roman-Catholic God in the Nation of Hussites / Vít Vlnas... // Jan Amos Comenius im tschechischen Pantheon des 19. Jahrhunderts / Jan Kumpera... // Pater Tomáš Škrdle und Genossenschaft Vlasť ! Jiří Pokorný... // Semitism - Jesuitism / Helena Krejčová... // Sacrum et profanum in der Übersicht der Pilsner Geschichte des 19. // Jahrhunderts / Jaroslav Douša... // Ehrfurchtsvolle Beziehung zum Theater (Eduard Vojan) / Hana Dobrá... // 9 // 13 // 20 // 27 // 34 // 42 // 54 // 65 // 68 // 76 // 87 // 92 // 96 // 108 // 115 // 123 // 129 // 137 // 145 // 151 // 158 // 170 // 7 // INHALT // Anbetung der Bilder und Bilder der Anbetung / Roman Prahl... 173 // Die Symbolik des Heiligtums in dem Ausbauprogramm der Kathedrale St. Vitus in Prag / Taťána Petrasová... 194 // Das Sakrale
im Profanen: Die Übertragung der Formen und Bedeutungen in der Ingenieur-Architektur des 19. Jahrhunderts / Jindřich Vybíral... 204 // „Kleiderschrank“ - Überlegungen über die ausdrucksvolle Sprache des 19. Jahrhunderts und die damalige Architektur von Brünn / // Pavel Zatloukal... 211 // Zu Schönbergs Werkbegriff / Ivan Vojtěch... 221 // Der Todeskuß / Alena Pomajzlová... 230 // Alltägliches und Festliches - Schlußbetrachtung / Jaroslava Pešková ... 235 // Illustrationen im Text... 241 // Bisher erschienene Sammelbände... 242 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC