Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
2. vyd.
Praha : East Publishing, 1997
205 s. : il.

objednat
ISBN 80-7187-008-0 (brož.)
Bibliografie: s. 204-205.
Rybářství - vody volné - učebnice středošk.
000094370
OBSAH // 1 Úvod (Nováček) 5 // 1.1 Význam rybářství ve volných vodách 5 // 1.2 Přehled historického vývoje rybářství ve volných vodách 6 // 1.3 Poválečný vývoj rybářství ve volných vodách 8 // 2 Charakteristika volných vod 10 // 2.1 Vodní toky (Adámek) 10 // 2.1.1 Charakteristika vodních toků 10 // 2.1.2 Rybí pásma 10 // 2.2 Údolní nádrže (Adámek) 19 // 2.2.1 Charakteristika a rozdělení údolních nádrží 19 // 2.2.2 Morfologie údolních nádrží 21 // 2.2.3 Fyzikálně-chemické podmínky údolních nádrží 24 // 2.2.4 Biologické podmínky údolních nádrží 25 // 2.2.5 Vývoj ichtyofauny údolních nádrží 28 // 2.3 Ostatní volné vody (Adámek) 36 // 2.3.1 Jezera 36 // 2.3.2 Ramena a tůně 36 // 2.3.3 Štěrkopískovny, důlní propadliny, zatopené kamenolomy a hliníky // 2.3.4 Odvodňovací a závlahové kanály 42 // 2.3.5 Drobné účelové nádrže 44 // 2.4 Populační dynamika ryb (Vostradovský) 45 // 2.4.1 Vyváženosttrybích společenstev 45 // 2.4.2 Úmrtnost a přežívání ryb 46 // 2.4.3 Vyjadřování vztahů uvnitř ichtyocenózy 48 // 2.4.4 Analýza potravních vztahů v ichtyocenóze 50 // 3 Hospodaření na volných vodách 52 // 3.1 Rybářské revíry (Dubský) 52 // 3.1.1 Rozdělení rybářských revírů 52 // 3.1.2 Hospodářská dokumentace rybářského revíru 53 // 3.1.3 Plán hospodaření v rybářském revíru 63 // 3.2 Hospodaření na vodních tocích (Dubský) 66 // 3.2.1 Podmínky pro optimální využití přirozené produktivity vodních toků // 3.2.2 Podpora přirozeného rozmnožování pomocí umělých trdlišť 68 // 3.2.3 Zarybňovací plán a vysazování násad 71 // 3.2.4 Značkování a značení ryb 79 // 3.2.5 Regulace obsádek ryb ve vodních tocích 82 // 3.3 Hospodaření na údolních nádržích (Vostradovský) 83 // 3.3.1 Hospodářský význam údolních nádrží 83 //
3.3.2 Prvotní zarybnění nově napuštěných údolních nádrží 85 // 3.3.3 Výběr hlavních druhů ryb pro údolní nádrže 87 // 3.3.4 Regulace rybí obsádky a její význam pro hospodaření 90 // 3.4 Hospodaření na ostamích volných vodách (Vostradovský) 92 // 3.4.1 Hospodaření na jezerech 92 // 3.4.2 Hospodaření na důlních propadlinách 93 // 3.4.3 Hospodaření na štěrkopískovnách a v lomech 94 // 3.5 Produkce násad (Adámek) 95 // 3.5.1 Cejn velký 95 // 3.5.2 Jelec tloušf 97 // 3.5.3 Jelec jeseň 99 // 3.5.4 Ostroretka stěhovavá 99 // 3.5.5 Parma obecná 100 // 3.5.6 Bolen dravý 101 // 3.5.7 Úhoř říční 102 // 3.5.8 Mníkjednovousý 103 // 3.5.9 Pstruh potoční 104 // 3.5.10 Hlavatka podunajská 110 // 3.5.11 Lipan podhomí 111 3.6 Chov raka (Adámek) 114 // 4 Nežádoucí důsledky lidské činnosti pro rybářské hospodaření na volných vodách 116 // 4.1 Stavební úpravy (Adámek) 116 // 4.2 Znečišťování (Adámek) 120 // 4.3 Změny průtokového režimu (Hartvich) 121 // 4.4 Opatření na ochranu životního prostředí ryb (Adámek) 124 // 4.4.1 Stavební zásahy 124 // 4.4.2 Péče o čistotu vod 128 // 5 Hospodářské odlovy 131 // 5.1 Organizace hospodářských odlovů 131 // 5.1.1 Význam, rozsah a rozdělení hospodářských odlovů (Dubský) 131 // 5.1.2 Organizace hospodářských odlovů (Dubský) 133 // 5.1.3 Použití echolotu (Vostradovský) 135 // 5.2 Lov drobným nářadím (Dubský) 136 // 5.2.1 Lov drobným sítěnným nářadím 136 // 5.2.2 Lov agregátem a světlem 139 // 5.3 Lov sítěmi (Dubský) 143 // 5.3.1 Lov tažnými, vlečnými a podložními sítěmi 143 // 5.3.2 Lov stavěcími sítěmi 148 // 5.4 Lov do samočinných lapadel a pevných zařízení k lovu (Dubský) 153 // 5.4.1 Chytání ryb do vrší, vězenců, rybářských bubnů, lapacích beden a palísek 153 // 5.4.2 Chytání ryb do slupů a úhořích lapadel 156 //
5.5 Pytlácké způsoby lovu ryb a ochrana před nimi (Dubský) 158 // 5.6 Doprava a sádkování ryb v říčním rybářství (Dubský) 159 // 5.6.1 Doprava ryb a její zásady 159 // 5.6.2 Sádkování ryb a jeho zásady 166 // 6 Sportovní rybolov (Nováček) 170 // 6.1 Potřeby pro sportovní rybolov 170 // 6.1.1 Význam a vývoj chytání ryb na udici 170 // 6.1.2 Rybářské nářadí a náčiní 171 // 6.1.3 Návnady a nástrahy 182 // 6.1.4 Směry a vývojový trend ve výrobě rybářských potřeb 186 // 6.2 Způsoby chytání ryb na udici 187 // 6.2.1 Výběr vhodného stanoviště a doby lovu 187 // 6.2.2 Chování úvody 188 // 6.2.3 Rybolovné metody 188 // 6.2.4 Zasekávání, zdolávám a vylovování chycených ryb 192 // 6.2.5 Zacházení s ulovenou rybou 193 // 6.3 Základy rybolovné techniky 193 // 6.3.1 Soutěžní disciplíny rybolovné techniky a jejich pravidla 194 // 6.3.2 Technika provedení hlavních disciplín a hodnocení výsledků 194 // 6.3.3 Organizace závodů v lovu ryb udicí 199 // 7 Povodňová služba a provozní činnost na tocích(Nováček) 201 // 7.1 Organizace povodňové služby a opatření 201 // 7.2 Provozní činnost na tocích 202 // Literatura 204

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC