Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:10x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Oikoymenh, 2003
247 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7298-069-6 (brož.)
Oikúmené ; sv. 93
ruština
Přeloženo z ruštiny
Životopisné údaje
Filozofie ruská - stol. 19.-20., zač. - studie
000094498
Obsah // KAPITOLA I. Historický úvod. Vymezení ruského národního typu. Východ a Západ. Protiklady ruské duše. Diskontinuita ruských dějin. Ruská religiozita. Moskva jako třetí Řím. Rozkol v 17. století. Reformy Petra I. Svobodné zednářství. Doba Alexandra I. Dékabristé. Puš-kin. Ruská inteligence. Radiščev. Inteligence a skutečnost. Tragický osud filosofie. Vliv německého idealismu...7 // KAPITOLA II. Problém filosofie dějin. Rusko a Evropa. Slavjanofilo-vé a zapadnici. Otázka osudu Ruska. Čtyřicátá léta. Čaadajev. Pečerin. Slavjanofilové. Kirejevskij. Aksakov. Chomjakov. Dopis F. Baadera. Zapadnici. Idealisté čtyřicátých let. Granovskij. Bělinskij. Gercen. Následující vývoj slavjanofilství. Danilevskij. Leonťjev. Dostojevskij. . . 36 // KAPITOLA III. Problém střetu jedince se světovou harmonií. Vztah ke skutečnosti. Hegelův význam v dějinách ruského myšlení. Bělinského vzpoura. Dostojevského předtucha. Problém theodiceje. Člověk z podzemí. Gogol a Bělinskij. Bělinského individualistický socialismus. Gogolovo náboženské drama. Bělinského dopis Gogolovi. Mesianismus ruské poesie: Ťutčev, Lermontov... // 70 // KAPITOLA IV. Problém humanismu. Humanismus a humanitarismus. Dostojevskij a dialektika humanismu. Člověkobožství a Boholidství. Křesťanský humanismus V. Solovjova. Bucharev. Tolstoj. Rozanov. Leontjev. Proměna atheistického humanismu v antihumanismus. Křesťanský humanismus...83
// KAPITOLA V. Sociální téma. Sociální zabarvení ruského myšlení. Tři periody socialistického myšlení. Počáteční vliv Saint-Simona a Fou-riera. Vývoj ruského socialismu. Ruské narodnictví a víra v osobitou cestu Ruska. Bělinského socialismus. Gercenův individualistický socialismus. Usvědčení Západu z měšťáctví. Černyševskij a jeho román Co dělat? Pisarev. Michajlovského „boj za individualitu“. Nečajevův Katechismus revolucionáře. Tkačev jako předchůdce Lenina. Hledání sociální spravedlnosti. Tolstoj. Dostojevskij. Solovjov. Leontjev. Želja-bov: příprava marxismu. Plechanov. ... // 94 // KAPITOLA VI. Obrana kultury. Rozlišování kultury a civilizace. Kultura konce. Ruský nihilismus: Dobroljubov a Pisarev. Asketické, es- // 5 // chatologické a moralistické prvky v nihilismu. Kult přírodních véd. Rozpor mezi principem osobnosti a materialismem. Protiklad absolutní kultury a absolutního života. L. Tolstoj. Prostota u Tolstého a Rousseaua. K. Leontjev a jeho vztah ke kultuře...120 // KAPITOLA VII. Téma moci. Anarchismus. Vztah Rusů ? moci. Ruská volníce. Rozkol. Sektářství. Vztah inteligence ? moci: liberálové, slavjanofilové. Anarchismus. Bakunin. Vášeň ničení je tvořivá vášeň. Kropotkin. Náboženský anarchismus: náboženský anarchismus Lva Tolstého. Teorie o neodporování zlu. Anarchie a anarchismus. Anarchistický prvek u Dostojevského. Legenda o Velkém Inkvizítorovi...132 // KAPITOLA
VIII. Náboženské téma. Náboženský charakter ruské filosofie. Rozdíl mezi theologií a náboženskou filosofií. Kritika západního racionalismu. Filosofické ideje Kirejevského a Chomjakova. Idea so-bomosti. Vladimir Solovjov. Erotika. Intuice všejednoty. Bytí a jsoucno. Idea Boholidství. Učení o Sofii. Smysl lásky. Náboženská filosofie Dostojevského a L. Tolstého. Ruské religiózní myšlení na duchovních akademiích. Arcibiskup Innokentij. Nésmělov. Tarejev...144 // KAPITOLA IX. Očekávání nového věku Ducha svátého. Eschatologický a profétický charakter ruského myšlení. Odmítání buržoazních ctností. Poutnictví. Lidoví hledači Božího království. Eschatologické nálady u inteligence. Zvrácená eschatologie revoluční inteligence. Poutnictví L. Tolstého. Eschatologie a mesianismus v díle Dostojevského. Zmar u Leontjeva a V. Solovjova. Geniální Fjodorovova idea o podmíněnosti apokalyptických proroctví. Cieszkowského jasnozřivost. Problém zrození a smrti u V. Solovjova, Fjodorova a Rozanova...176 // KAPITOLA X. 20. století: kulturní renesance a komunismus. Zdroje kulturní renesance. Probuzení náboženského neklidu v literatuře. Kritický marxismus a idealismus. Náboženské hledání mezi marxisty. Merežkovskij. Rozanov. Obrácení se ? hodnotám duchovní kultury. Nábožensko-filosofická shromáždění. Rozkvět poesie. Symbolismus. Solovjovův vliv. Blok. Bělyj. Vjačeslav Ivanov. Šestov. Rozkvět
ruské náboženské filosofie. Nábožensko-filosofická společnost. Florenskij. Bulgakov. Berďajev. Trubeckoj. E. Losskij. Frank. Roztržka mezi představiteli kultury a revolucí. Pokusy o sblížení: Časopis Voprosy Užni. Komunismus jako zvrácená forma ruské náboženské ideje. Závěry rus- // kého myšlení 19. století: ruská idea...198 // Stručný přehled ruských filosofů a myslitelů...229 // Ediční poznámka...247 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC