Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Praha : Eminent, 2003
327 s. : il.

objednat
ISBN 80-7281-111-8 (váz.)
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 319
Zednářství svobodné - pojednání
000094522
OBSAH // OBSAH // PŘEDMLUVA ? // I • SYMBOLIKA MODRÝCH // LÓŽÍ VŠEOBECNĚ 13 // Symboly a jejich vnímání 14 // Věčná nejistota • Dogmatismus a adogmatismus • Symboly a dogmata • // Povinné hledání // Skotský ritus starý a přijatý 22 // KOMPOZICE KNIHY 24 // Exoterismus a esoterismus • Prozrazování tajemství Zkratky použité v textu // II . KÁMEN 31 // Hrubý kámen, kubický kämen 36 // III • CHRÁM 39 // Dlouhý čtverec 40 // Symbolické rozměry 41 // VÝZDOBA CHRÁMU 42 // PŘED DVEŘMI ŠALOMOUNOVA // CHRÁMU 45 // MÍSTNOST - CHRÁM 47 // Trvalé a dočasné chrámy 49 // IV • LÓŽOVÝ OBRAZEC ’ 53 // Terminologie a historie 54 // Obrazec učňovské Lóže 56 // Tři nepohyblivé klenoty 57 // Zednářská abeceda // FALEŠNÉ DVEŘE A OKNA 58 // TŘI STUPNĚ 60 // VÝTVARNÉ PODOBY OBRAZCE 6l // V • SLOUPY A SLOUPKY 63 // Severní a jižní řady 64 // Sloupy B a J 65 // Aktivita a pasivita ¦ Pozice sloupů BaJ // Sloupky pro tři Malá světia 68 // Praktická poznámka // Sloupy vně chrámu 73 // VI . MOZAIKA A HVĚZDY 75 // Mozaiková dlažba 76 // Hvězdná obloha 79 // Mozaika a hvězdy 83 // Zemská osa 83 // VII . ŘETĚZ 85 // Provaz s dvanácti uzly 86 // Provaz jako součást chrámové výzdoly // ŘETĚZ JEDNOTY 88 // Energie a bratrství ¦ Olevřerý a uzavřený // řetéz // VIII. SVĚTLA V LÓŽI 93 // Osvětlení chrámu 94 // Věčné světlo 96 // ZÁŘÍCÍ DELTA 98 // Poznámka o symbolickém oku // Tři
Velká světla ioi // Poloha Tfí Velkých svétel • Kniha svátého Zákona Otevření Knihy Oltář // Tři Malá světia 109 // Slunce ? Měsíc 114 // 8 // ŘÁD SVOBODNÝCH ZEDNÁŘŮ // IX . ČASOVÉ ÚDAJE ”7 XIV . LÓŽE A JEJÍ HODNOSTÁŘI >75 // POLEDNE, PŮLNOC 118 MÍSTA HODNOSTÁŘŮ 176 // VĚK ZASVĚCENÝCH ”9 Barevná symbolika 178 // NÁSTIN SYMBOLIKY ČÍSEL 121 Interpretace // Čísla učňů • Čísla tovaryšů - Čísla mistrů rozmístění hodnostářů 181 // X • GESTIRA 129 XV • DĚJINY VZNIKU // Postoje a trestná znamení Stručné 0 Čakrách • 130 SYMBOLICKÝCH STUPŇŮ >83 // Postojejednotlivýcb stupňů Zrod nových stupňů 184 // Pravotočivý směr pohybu >33 Vývoj symbolického zednářství 189 // Chůze a kroky >35 Anglie ¦ Francie // Kroly jednotlivých stupňů • Texty rituálů IQ7 // Symbolika kroků // Baterie 120 XVI • ZASVĚCENÍ // Baterie tří stupňů Baterie a tleskání DO PRVNÍHO STUPNĚ >95 // XI • TEXTY, NÁRYSY, KRESBY 145 // PSANÉ TEXTY A JEJICH PŘEDNÁŠENI 147 Druhy presentovaných textů • Psané přednášky Prezentace psaných prací // XII . RITUÁLNÍ DISKUSE, // HLASOVÁNÍ V LÓŽI 155 // Zednářská rituální diskuse 156 // Intervence * Žádost o slovo • // Ukončení diskuse // Hlasován! 160 // Volby hodnostářů // XIII . NĚKTERÉ DALŠÍ // RITUÁLNÍ ÚKONY 165 // Oficiální návštěvy 166 // Ocelová klenba // MéSec návrhů // amoSnavdovy 168 // Světlo z orientu i7o
// »Mezi sloupy« 172 // PŘED VSTUPEM DO CHRÁMU 196 // První vstup do chrámu 197 // PŘED ZASVĚCENÍM 198 // Koty Kabinet rozjímání ¦ Lebka a zrcadlo ¦ Chléb a voda Rtuť, síra, sůl Přesýpací hodiny, kosa, kohout ¦ BdČlost a vytrvalost VLTRIO.L Filozofická Zflvčí Doba strávená v kabinetu • // Příprava pro vstup do Ió%e // Symboly spojené se zasvěcením 213 // Cesty a další zkoušky Přísaha a jmenování • Rituální oděv UČůovské nástroje • // Závěr zasvícení // XVII . UČŇOVSTVÍ 223 // Sounáležitost 224 // Schůzky s druhým dozorcem 226 // Osobnost druhého dozorce // SYMBOLIKA PRVNÍHO STUPNĚ Hrubý kámen a význam učňovského mlčení ¦ Rovnostranný trojúhelník • Olovnice druhého dozorce // Obsah // 9 // XVIII • ZASVĚCENÍ // DO DRUHÉHO STUPNĚ 237 // Nastal čas // A MISTŘI JSOU SPOKOJENI 238 // Přezkoušení Architektonický lýtvor ¦ Heslo // Zasvěcení 239 // Příprava pro vstup do ló%e Od olovnice kekrokvici • Vzdělávací cesty tovaryšů • // 1. cesta - kladivo a dláto, pět smyslu ¦ // 2. cesta - pravítko a páka, stavební slohy // 3- cesta - olovnice a krokvice, svobodná umění • 4. cesta - úhelník, velcí zasvěcená • j. cesta - oslava práce ¦ Plamenná hvězda * Přísaha a jmenování • Závěr zasvěcení // XIX # TOVARYŠSTVÍ 267 // Sounáležitost 268 // Schůzky s prvním dozorcem 268 // Osobnost prvního dozorce // Tovaryšský obrazec 271 // Symbolika druhého
stupně 273 // Kubický kámen Plamenná hvězda • // Od olovnice ke krokviá - Tovaryšská cesty ¦ Tovaryšská bratrstva // XX . ZASVĚCENÍ // DO TŘETÍHO STUPNĚ 277 // Nastal čas // ? mistři jsou spokojeni 278 // Zasvěcení 279 // Příprava pro vstup do 16%? • Podezření // Legenda 0 Hi rámovi 282 // Vzkříšení • Přísaha a jmenování // Závěr zasvěcení // XXI • MISTROVSTVÍ 289 // Sounáležitost 290 // VÝZNAM MISTROVSTVÍ 291 // Vzdělávání a sebevzdělávání 293 // Mistrovský obrazec 295 // VÝZDOBA SÍNĚ STŘEDU 296 // Symbolika třetího stupně 298 // Rysovací prkno Od úhelníku ke kružítku // Geometrie mistrů // Iniciační témata // třetího stupně 300 // Ztracené slovo, náhradní slovo // XXII • SVĚTLO POZNANÍ 305 // Doktrína nebo metoda? 306 // Zasvěcení a sebezasvěcení 307 // Symboly // JAKO PROSTŘEDKY POZNÁNÍ 309 // »Moderní gnostikové« 311 // Sdílení, bratrská láska 312 // Nekonkrétní informace 313 // Světlo poznání 314 // OD KAZY V TEXTU 316 // SEZNAM // POUŽITÉ LITERATURY 319 // ABECEDNÍ REJSTŘÍK 320

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC