Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22) Půjčeno:22x 
BK
1. vyd.
Dolní Ředice : P & P, 2002
437 s. : il.

objednat
ISBN 80-903072-0-5 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod, rusko-český a česko-ruský slovníček, klíč
Ruština - učebnice
000094894
OBSAH // Obsah ... 3 // Úvod ... 10 // Vysvětlivky ... 12 // Азбука ... 13 // Урок 1 Текст (Знакомство) ... 30 // Грамматика (Výrazy typu Я ваш гид.. Rod podstatných jmen, // 2. pád podstatných jmen, Koncovka -ы/-и ve 2. pádě podstatných jmen ženského rodu) ... 31 // Упражнения ... 32 // Запомните! ... 33 // Проверка ... 34 // Урок 2 Текст (Моя семья) ... 35 // Грамматика (Spojka a, Přivlastňovací zájmena. Ptáme se // na jméno) ... 36 // Упражнения ... 37 // Запомните! ... 38 // Проверка ... 39 // Урок 3 Текст (Кто что дёлает?)... 40 // Грамматика (Oslovení, Infinitiv, Časování sloves, 6. pád ve // spojení s předložkami в а на) ... 41 // Упражнения ... 43 // Запомните! ... 45 // Проверка ... 46 // Урок 4 Текст (Мой дневнйк) ... 47 // Грамматика (6. pád podstatných jmen ženského rodu na -ь. // Přídavné jméno, 6. pád jednotného čísla přídavných jmen, // Příslovce) ... 48 // Упражнения ... 50 // Запомните! ... 51 // Проверка ... 52 // Урок 5 Текст (Алло, алло!) ... 53 // Грамматика (II. časování, 1. časování - pokračování, Výzva, vybídnutí, Časování slovesa слышать) ... 54 // Упражнения ... 56 // Запомните! ... 57 // Проверка ... 58 // Урок 6 Текст (У меня есть хороший номер, но ...) 59 // Грамматика (Časování sloves хотеть а мочь, 2. pád osobních zájmen a vazba у меня есть 2. pád č.j. podstatných jmen // středního rodu. Vazba нет + 2. pád) ... 60 // Расширение знаний ... 62 // Упражнения ... 62 // Запомните! ... 63 // Проверка ... 64 //
Урок 7 Текст (Простйте, как мне nonácть ...?) 65 // Грамматика (Časování sloves идти а ехать, Vyjadřování způsobu dopravy. Číslovky základní 0-10, Sčítání a odčítání, 2. pád ženských podstatných jmen na -я, -ия а -ь.).. 67 // Упражнения ... 68 //Запомните! ... 70 // Проверка ... 70 // Шутка ... 71 // Урок 8 Текст (4 день - у Taни) ... 72 // Грамматика (Minulý čas. Minulý čas slovesa быть, 4. pád č.j. podstatných jmen. Rod podstatných jmen mužského rodu // na -а/-я. Ruské jméno. Časování slovesa купить) ... 73 // Расширение знаний ... 76 // Упражнения ... 77 // Запомните! ... 78 // Проверка ... 80 // Шутка ... 80 // Урок 9 Текст (Встрёча на ўлйце) ... 81 // Грамматика (Číslovky od 11 do 100, Slovo год po číslovkách. Časování slovesa видеть. Modálni výrazy pro vyjádření nutnosti, potřebnosti, 4, pád čj. přídavných jmen) ... 82 // Расширение знаний ... 84 // Упражнения ... 85 // Запомните! ... 87 // Проверка ... 87 // Шутка ... 88 // Урок 10 Текст (Плáны на зáвтра.) ... 89 // Г рамматика (Budoucí čas, 4. pád osobních zájmen, Předložky в a na ve spojení se 4. pádem, Časování sloves s koncovkami // -овать a -евать, Časování slovesa посетить) ... 90 // Расширение знаний ... 93 // Упражнения ... 93 // Запомните! ... 95 // Проверка ... 95 // Шутка ... 96 // Повторение 1 97 // Урок 11 Текст (В поезде) ...100 //
Грамматика (Řadové číslovky, 2. pád řadových číslovek. // Hodiny, Časování sloves давать, стоять а ждать) ...101 // Расширение знаний ...104 // Упражнения ...105 // Запомните! ...106 // Проверка ...108 // Шутка ...109 // Это интересно знать (Тында, Северомуйский тоннёль) 109 // Урок 12 Текст (До свидания, Mocквá!) ...110 // Грамматика (Množné číslo podstatných jmen, Zvláštnosti při tvoření množného čísla. Skloňování osobních zájmen. // Ukazovací zájmeno это) ...112 // Расширение знаний ...115 // Упражнения ...115 // Запомните! ...117 // Проверка ...117 Шутка ...118 // Это интересно знать (Матрёшка) ...119 // Урок 13 Текст (Моя профёссия) ...120 // Грамматика (7. pád č j. podstatných jmen. Použití 7. pádu. // Časování slovesa любить, Shrnutí pravidel výslovnosti slov s odlišnou psanou a mluvenou podobou souhlásek a souhláskových skupin) ...121 // Расширение знаний ...123 // Упражнения ...123 // Запомните! ...125 // Проверка ...126 // Шутка ...127 // Это интересно знать (Н. М. Пpжeвáльcкий) ...128 // Урок 14 Текст (Сёмый пгавный человёк) ...129 // Грамматика (Zvratná slovesa. Časování zvratných sloves, // Přechodná a nepřechodná slovesa, 3. stupeň přídavných jmen, Časování sloves увлёчься. ходить, дать а подать) ..131 // Расширение знаний ...133 // Упражнения ...133 // Запомните! ...135 // Проверка ...135 // Шутка ...136 // Это интересно знать (Московский университет) ...137 //
Урок 15 Текст (В Петербўрге) ...138 // Грамматика (Slovesný vid, Příčestí trpné, 2. pád č.j. přídavných // jmen, 6. pád podstatných jmen - doplnění) ...140 // Расширение знаний ...142 // Упражнения ...143 // Запомните! ...145 // Проверка ...145 // Шутка ...147 // Это интересно знать (Heвá) ...147 // Урок 16 Текст (Мне нýжно пойти за покýпками.) ...148 // Грамматика (Časování sloves есть а пить, Časování slovesa взвесить а стоить, Рубль а копейка po číslovkách, // Rozkazovací způsob) ...150 // Расширение знаний ...152 // Упражнения ...153 // Запомните! ...155 // Проверка ...156 // Шутка ...156 // Это интересно знать (Что такое ГУМ?)...157 // Урок 17 Текст (Русская кухня) ...15В // Грамматика (2. pád č.mn. podstatných jmen, 2. pád č.mn. přídavných jmen, Jmenné tvary přídavných jmen) ...159 // Расширение знаний ...161 // Упражнения ...162 // Запомните! ...164 // Проверка ...165 // Шутка ...166 // Эго интересно знать (Что скрывáeтся за назвáниями pýccкиx национáльных блюд?, yxá овошная) ...167 // Урок 18 Текст (Разговор на остановке) ...168 // Грамматика (2. pád v záporných větách, 3. pád podstatných jmen, 3. pád přídavných jmen, Výhradně přísudková // jména, Časování slovesa закрыть) ...170 // Расширение знаний ...172 // Упражнения ...173 // Запомните! ...174 // Проверка ...175 // Шутка ...176 // Это интересно знать (Как выбрать пoдápoк.) ...177 //
Урок 19 Текст (Книглюб Дима) ...178 //Грамматика (4. pád č.mn. podstatných a přídavných jmen, // 7. pád č.j. přídavných jmen. Časování slovesa oтвеcти, Skloňování zájmena весь, Skloňování podstatného jména время v č.j.) 179 // Расширение знаний ...182 // Упражнения ...182 // Запомните! ...184 // Проверка ...184 // Шутка ...186 // Это интересно знать (Россййская национальная библиотёка) 186 // Урок 20 Текст (Люди рáзные.) ...188 // Граммагика (Игрáть в, игрáть на. Časování sloves ездить, бежать, лететь, летать, Minulý čas slovesa идти, // Použití sloves pohybu идти-ходйть, ёхать - ездить, бежать - бёгать, лететь - летать, Použití sloves ходить, ездить, бёгать, летать v minulém čase. // Časování slovesa печь) ...189 // Расширение знаний ...193 // Упражнения ...193 // Запомните! ...196 // Проверка ...196 // Шутка ...198 // Это интересно знать (Стадион Лужники.) ...198 // Повторение 2 ...199 // Урок 21 Текст (Лёкция о поэзии) ...204 // Грамматика (Skloňování ruských příjmení, Číslovky 100 -1 ООО 000, Názvy měsíců, dní a ročních období. Vyjadřování data, Časování slovesa произвести) 205 // Расширение знаний ...208 // Упражнения ...208 // Запомните! ...210 // Проверка ...211 // Шутка ...212 // Это интересно знать (Что такое осень?) ...213 //Урок 22 Текст (Aneкcáндp Сергеевич Пушкин) ...214 //
Грамматика (6. pád č.mn. podstatných a přídavných jmen, 7. pád č.mn. podstatných a přídavných jmen. Použití spojky чтобы, Zvratné zájmeno osobní себя a obrat друг друга) ...216 // Расширение знаний ...219 // Упражнения ...220 // Запомните! ...222 // Проверка ...223 // Шутка ...225 // Это интересно знать (Пўшкйнскйй npá3flHHK) ...225 // Урок 23...Текст (Концёрт) ...227 // Г рамматика (Neurčitá příslovce па -то, -нибудь, Přídavná jména slovesná přítomná činná. Vazba мне пришлось (придётся). Slovesa сидеть, садиться, сесть, Časování // sloves петь а спеть) ...228 // Расширение знаний ...231 // Упражнения ...232 // Запомните! ...234 // Проверка ...234 // Шутка ...236 // Это интересно знать (Оперы Чайковского «Пиковая дама» и «Евгений Онегин») ...236 // Урок 24 Текст (Ужин в pecтopáнe) ...238 // Грамматика (Způsob podmiňovací. Přídavná jména po číslovkách v 1. pádě, Skloňování základních číslovek 1 - 4, Skloňování základních číslovek 5 - 20 a 30, // Předpona no- u sloves, Infinitiv v modálním významu, Časování sloves открыть а занять)...240 // Расширение знаний ...243 // Упражнения ...244 // Запомните! ...247 // Проверка ...248 // Шутка ...249 // Это интересно знать (Питание по звёздам, Лосось снижает холестерин) ...250 // Урок 25 Текст (В аэропорту) ...251 //
Грамматика (Skloňováni přivlastňovacích zájmen - shrnutí a zájmeno свой. Skloňování měkkých přídavných jmen -shrnutí a rozšíření, Skloňování ukazovacích zájmen этот, эта, это. эти а тот, та, то, те, Časování sloves просить, забыть) 253 // Расширение знаний ...256 // Упражнения ...256 // Запомните! ...259 // Проверка ...260 // Шутка ...261 // Это интересно знать (Легенда об Ангаре) ...261 // Урок 26 Текст (У вpaчá) ...262 // Грамматика (2. stupeň přídavných jmen a příslovcí, 3. stupeň přídavných jmen, 3. stupeň příslovcí, Příslovce можно a нельзя, Použití slov болен, болеть, заболеть, Použití éсли а ли ...265 // Расширение знаний ...268 // Упражнения ...270 // Запомните! ...272 // Проверка ...273 // Шутка ...274 // Это интересно знать (Плачьте на здоровье) ...275 // Урок 27 Текст (Телефон) ...276 // Грамматика (Záporná zájmena, Záporná příslovce. Časování sloves передать, стричь, проводить, одеться) ...277 // Расширение знаний ...280 // Упражнения ...280 // Запомните! ...282 // Проверка ...283 // Шутка ...284 // Это интересно знать (Что такое русская ёлка?, Что и где готовят на Новый год?. Что такое Масленица?) ...284 // Урок 28 Текст (На почте. Письма.) ...287 // Грамматика (Skloňování složených číslovek, Číslovky druhově, Skloňování celých číslovek od 40 do 100, Skloňování číslovek 200 až 900, Skloňování číslovek тысяча, миллион) ...289
Расширение знаний ...291 // Упражнения ...292 // Запомните! ...294 // Проверка ...294 // Шутка ...296 // Это интересно знать (Здравствуй, Вера!) ...296 // Урок 29 Текст (Булaт Окуджaва) ...298 // Грамматика (Přechodník přítomný, Jména obyvatelská, Přehled vybraných jmen zeměpisných a od nich odvozených přídavných jmen a jmen národních, // Tázací zájmeno чей, чья, чьё, чьи) ...300 // Расширение знаний ...303 // Упражнения ...304 // Запомните! ...306 // Проверка ...307 // Шутка ...309 // Это интересно знать (Что Высоцкий любил? (анкета) ...310 // Урок 30 Текст (Фёдор Михайлович Достоёвский) ...311 // Грамматика (Přídavná jména slovesná minulá činná, Přechodník minulý, Přídavná jména slovesná minulá trpná) ...312 // Расширение знаний ...315 // Упражнения ...315 // Запомните! ...319 // Проверка ...319 // Шутка ...321 // Это интересно знать (Дом академика Сахарова) ...321 // Повторение 3 323 // Обзор склонения ...326 // Общие разговорные фразы ...333 // Русско-чешский словарь ...337 // Чешско-русский словарь ...361 // Ключ ...385

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC