Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Univerzita Karlova, 1995

objednat
ISBN 80-7184-009-2
000094928
Rekat.
OBSAH // L Přelom století 7 // 1.1. Nedořešené ruské dilema 9 // 1.2. Hlavní opoziční proudy 10 // 1.3. Projekty přetváření života 13 // II. Křižovatka stylových proudů 17 // II.l. Realismus po realismu 18 // II.2. Vladimir Korolenko 19 // II.3. Naturalismus 21 // II.4. Impresionismus 26 // II.5. Anton Čechov 30 // ?. Ruská moderna 34 // HLI. Myšlenkové kontexty ruské moderny 36 // 111.1.1. Ruské schopenhauerovství - // III. 1.2. Ruské nietzscheánství a wagneriánství 38 // III. 2. Světový kontex ruské modemy 42 // III.2.1. Vzory básnické - // III.2.2. Inspirace prózy a dramatu 45 // III.3. Domácí předchůdci modemy 48 // III.4. Modernistické tribuny 52 // IV. Symbolismus ’ 57 // IV.l. Nástup mského symbolismu - // IV.2. První vlna ruského symbolismu 63 // IV.3. Zakladatelé ’ 64 // IV.3.1. Valeri] Brjusov 65 // IV.3.2. Dmitrij Merežkovskij 70 // IV.3.3. Zinaida Gippiusová . 74 // IV.3.4. Konstantin Balmont 76 // IV.3.5. Fjodor Sologub 80 // IV.4. Předchůdci a souputníci mladosymbolistů 85 // IV.4.1. Vladimir Solovjov ’ - // IV.4.1. Innokentij Anněnskij 88 // IV.5. Druhá vlna ruského symbolismu 90 // IV.5.1. Teurgické koncepce 91 // IV.6. Mladosymbolisté 94 // IV.6.1. Alexandr Blok 95 // IV.6.2. Vjačeslav Ivanov 100 // » // 3 // IV.6.3. Andrej Bělyj 109 // IV.7. Modernističtí souputníci symbolismu 110 // IV.7.1. Vasilij Rozanov 111 // IV.7.2. Alexej Remizov . 115 // IV. 7.3. Michail Kuzmin ’ 120 // V. Postrealismus
v údobí moderny 124 // V.l. Literární společenství zvané Sreda 125 // V. 2. Žánristé ’ 128 // V.3. Tradicionalisté ’ 129 // V.3.1. Ivan Šmeljov 130 // V.3.2. Vikentij Veresajev 131 // V.3.3. Alexandr Kuprin 134 // V.4. Syntetismus 137 // V.4.1. Boris Zajcev 138 // V.4.2. Maxim Gorkij 142 // V.4.3. Ivan Bunin . 146 // V.4.4. Leonid Andrejev 150 // V.5. Portrétisté ruského nadčlověka 154 // V.5.1. Michail Arcybašev 155 // V.5.2. V. Ropšin (Boris Savinkov) 156 // V. 6. Satirikonci 158 // V.6.1. Arkadij Averčenko 159 // V.6.2. Naděžda Teffi 161 // VI. Akméismus // VI. 1. Krize symbolismu a počátky akméismu // VI.2. Cech básníků a trojí manifest akméismu // VI.3. Realizace programu akméismu // VI.3.1. Nikolaj Gumiljov " // VI.3.2. Sergej Goroděckij // VI.4. Levé křídlo akméismu // VI.4.1. Vladimir Narbut // VI.4.2. Michail Zenkevič // 163 // 165 // 168 // 171 // 174 // 176 // 177 // 178 // VII. Avantgarda 180 // VILI. Nástup futurismu 182 // VII.2. Podoby ruského futurismu 184 // VIL2.1. Egofuturismus - // VII.2.2. Igor Severjanin 185 // 4 // VII.3. Kubofuturismus 186 // VII.3.1. David Burljuk 188 // VII.3.2. Alexej Kručených 189 // VII.3.3. Velemir Chlebníkov , 192 // VII.3.4. Vasilij Kamenskij 197 // VII.3.5. Vladimir Majakovskij 198 // VII.4. Blíženci futurismu 201 // VII. 4.1. Jelena Gurová - // Vn.4.2. Benedikt Livšic 202 // Vili. Divadlo přelomu století 204 // VIII. l. Dobové teorie dramatu a divadla - // VIII. 1.1. Nikolaj Jevreinov 206
// VIII.2. Nové divadelní scény 208 // VIII.2.1. Ruské balety - // VIII.2.2. Moskevské umělecké divadlo 209 // Vni.2.3. Divadlo V. Komissarževské 213 // Vni.2.4. Scény V. Mejercholda 214 // VIII.2.5. Tairovovo Komorní divadlo 216 // VIII.2.6. Futuristické divadlo 217 // VIII. 2.7. Kabarety 218 // IX. Války, revoluce a utopické sny 220 // IX. 1. Reflexe v předvečer osudových událostí - // IX.2. Údobí zlomu 225 // IX.3. Chybějící „ztracená generace“ , 229 // IX.4. Utopismus revolučních let 232 // IX.4.1. Ideologie skýtství a skýtská utopie - // IX.4.2. Mužická utopie 234 // IX.4.3. Utopie kosmické 235 // IX.4.4. s Utopie technokratické 237 // IX.4.4.1. Alexandr Bogdanov 238 // IX.4.4.2. Alexej Gastěv • 240 // IX.4.5. Utopie avantgardní 241 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC