Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(36) Půjčeno:36x 
BK
1. vyd.
Praha : Libri, 2005
214 s.,front.

objednat
ISBN 80-7277-245-7 (váz.)
Stručná historie států ; sv. 33
Obsahuje historickou mapku Slezska z let 1327/29, předmluvu
Bibliografie na s. 212-214
000095273
Obsah // Předmluva 9 Ediční poznámka 12 Slezsko - název a hranice 13 Pravěk Slezska 17 // První obyvatelé a starší doba kamenná 17 Slezsko ve střední, mladší a pozdní době kamenné 18 Doba bronzová a železná, Keltové ve Slezsku 22 Przeworská kultura v době římské a stěhování národů Počátky historického Slezska 34 // Od příchodu Slovanů po Velkou Moravu 34 Slezsko mezi Přemyslovci a Piastovci 39 Údélným knížectvím piastovského Polska 45 Počátky dělení Slezska 46 Jindřich Bradatý - zakladatel moci Vratislavská 47 Kolonizace Slezska 48 Mongolský vpád a bitva u Lehnice 1241 50 Slezsko a Přemysl II. Otakar 51 Slezsko za posledních Přemyslovců 55 Další dělení Slezska a počátek vlády Lucemburků 59 Přechod Slezska do svazku českého státu 61 Úspěchy dynastické politiky 63 Slezsko v předhusitském období 66 Husitské války 70 // Spanilé jízdy a odcizení Slezska 71 V období bojů o český trůn 74 // Slezsko od smrti Zikmunda po Jiříka z Poděbrad 74 Boj českých králů Vladislava a Matyáše o Slezsko 79 Za vlády Jagellonců 82 Reformace ve Slezsku 83 Nástup Habsburků 86 // V období předbělohorském 86 Rudolfův Majestát 89 Stavovské povstání a třicetiletá válka 91 Od vítězství k porážce 91 Útrapy Slezska na sklonku třicetileté války 95 // Pod vládou absolutismu 98 Rekatolizace 98 // Slezsko mezi velmocenskými zájmy 99 První pokusy o reformy 100 V paprscích osvícenství 102
Slezské války 102 Pruské Slezsko 105 Protižidovská opatření 106 Hospodářské důsledky rozdělení Slezska 107 Sedmiletá válka 108 // Reformy v Českém (Rakouském) Slezsku 110 Reformy v Pruském Slezsku 112 Války s revoluční Francií a napoleonské války 114 Od Pilnické deklarace k porážce Pruska a Rakouska Slezsko za dalších reforem a v počátcích průmyslové revoluce 116 Slezsko po porážce Napoleona 119 Návrat absolutismu 121 // Od vídeňského kongresu k revoluci 1848 122 Revoluce 1848-1849 124 Na cestě k moderní společnosti 129 // Správní reformy v Rakouském Slezsku 129 Národnostní hnutí ve Slezsku 130 Prusko-rakouská válka 1866 133 Slezsko součástí Rakouska-Uherska a německé říše 134 Rakouské Slezsko 134 Pruské Slezsko 134 Nástup dělnického hnutí 136 Německo-česko-polské rozpory 138 Od boje za všeobecné hlasovací právo po 1. světovou válku 141 Rakouské Slezsko 141 Německé Slezsko 142 První světová válka 146 // Válečné útrapy a růst národnostních rozporů 147 Mezi dvěma válkami 150 // Nástupnické státy a rozdělení Slezska 150 // Boj o Těšínsko 151 // Situace v německém Slezsku 152 // Plebiscit 153 Nové hranice 156 Od zlatých 20. let ke krizi 158 Národnostní konflikty a nástup nacismu 159 Slezsko - neuralgický bod Evropy 162 Druhá světová válka a okupace 165 Součástí sovětského bloku 168 // Počátky poválečné obnovy Slezska 168 Pod vlivem studené války 172 Na cestě
k reformám 174 Normalizace v ČSSR a stanné právo v Polsku Na přelomu tisíciletí 181 Na prahu 21. století 185 Přehled slezských knížectví 186 Bílské 189 Břežské 190 Bytomské 190 // Falkenberské (Nemodlínské) 191 // Hlivické 191 // Hlohovské 191 // Javorské 192 // Karolat-Bytom 192 // Kozelské 192 // Krnovské іKK // Krosenské 193 // Lehnické 194 // Minstrberské 194 // Namyslovské 194 // Niské 195 // Olešnické 195 // Opavské 196 // Opolské 196 // Osvětimské 196 // Pštinské іKу // Ratibořské 197 Severské 197 Stínavské ig8 Střelecké 198 Svídnické 198 // Těšínské 199 Tošecké 199 Trachenberské 199 Volovské 199 Vratislavské 200 Zaháňské 200 Zátorské 201 Encyklopedické heslo Tabulka místních jmen Doporučená literatura
(OCoLC)67293048
cnb001634153

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC