Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2005
170 s. : il.

objednat
ISBN 80-200-1330-X (brož.)
Obsahuje nákresy, grafy, rejstřík
Bibliografie na s. [157]-166
Biologie populační - modelování matematické - příručky
Dynamika populační - modelování matematické - příručky
Populace (biologie) - modelování matematické - příručky
000095295
Obsah // 1 Úvod...7 // 2 Vymezení populace...9 // 3 Demografický rozbor populací...12 // 3.1 ??... 12 // 3.2 Populace s nepřekrývajícími se generacemi...13 // 3.3 Populace s překrývajícími se generacemi...15 // 3.3.1 Tabulky přežívání...15 // 3.3.2 Sledování populačních zmčn pomocí tabulek přežívání // a Leslieho matice...20 // 3.3.3 Dosažení stabilního včkového rozložení...24 // 3.3.4 Dosažení konečné rychlosti růstu...27 // 3.3.5 Odvození konečné rychlosti růstu z parametrů přežívání a plodnosti.28 // 3.3.6 Odvození stabilního včkového rozložení...29 // 3.3.7 Vnitřní rychlost růstu...30 // 3.3.8 Čistá reprodukční rychlost a vnitřní rychlost růstu pro kontinuálně se // množící populace...30 // 3.3.9 Generační doba...31 // 3.3.10 Reprodukční hodnota...33 // 4 Populační dynamika...39 // 4.1 Obecné principy rovnováhy, stability a regulace...39 // 4.2 Determinanty stability...40 // 4.3 Základní typy populačních dynamik...43 // 4.3.1 Kontinuální přírůstek a úbytek...43 // 4.3.2 Rovnovážný stav...44 // 4.3.3 Populační cykly...46 // 4.3.4 Gradace...47 // 4.4 Základní model...48 // 4.4.1 Populace řízená pozitivní zpčtnou vazbou...48 // 4.4.2 Začlenění negativní zpétné vazby...51 // 6 // OBSAH // 4.5 Analýza modelu: působení zpčtných vazeb...55 // 4.5.1 Nosná kapacita prostředí a logistický růst...55 // 4.5.2 Neutrální stabilita, oscilační nestabilita a stabilita dosažená
pomocí // tlumících se oscilací...57 // 4.5.3 Populační cykly...60 // 4.6 Analýza modelu: vliv prostředí...63 // 4.7 Zobecnční základního modelu...66 // 4.7.1 Mnohonásobné rovnovážné stavy...66 // 4.7.2 Metapopulační dynamika...71 // 5 Predace...76 // 5.1 V ? mezení predace...76 // 5.2 Výchozí model vztahu dravec-kořist...79 // 5.3 Chování dravec a kořisti...83 // 5.3.1 Kořist...83 // 5.3.2 Predátor...87 // 5.4 Syntetické modely vztahu dravec-kořist...114 // 5.4.1 Syntetické modely s hustotně závislou regulací...114 // 5.4.2 Syntetické modely pro predátory s nenáhodným vyhledáváním kořisti 119 // 5.4.3 Generační doba dravce a kořisti...128 // 6 Interakce hustotnč závislých a hustotnč nezávislých faktorů...131 // 6.1 Síla mortality...131 // 6.2 k-Faktorová analýza I: populace mandelinky bramborové...134 // 6.3 k-Faktorová analýza II: populace píďalky podzimní...140 // 6.3.1 Klíčový faktor...143 // 6.3.2 Regulační faktor...145 // 6.3.3 Model...147 // 6.3.4 Předpovědi...153 // Literatura...157 // Rejstřík // 167

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC