Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:8x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2006
195 s. : il., grafy ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7368-218-4 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografické odkazy
Slavistika - sborníky referátů
000095409
Lingvistika, translatologie // Ľubomír Guzi: Jazyk jako impérium znakov a symbolov (porovnávacia analýza) 7 // Michaela Stančová: O vazbách slovesných v polštině a češtině 15 // Libor Mikoláš: Производные предлоги и союзы в текстах законов 19 // Mariola Liszok: Příjmení préteritálního typu v češtině a polštině 35 // Ulyana Kholod: Pojem sekundárního modálního významu ustálených frazeologických spojení v češtině a ukrajinštině (na materiálech textů krásné literatury) 41 // Мария Сметанина: Метафора и сравнение в цикле стрихотворений «Белая стая» А. А. Ахматовой 47 // Anna Pomykacz: Życie ukryte w kolorach 53 // Martin Blaho: Нарушение норм в социально-политической области и его рефлексия в языке российских СМИ. (Лингвокультурологический анализ) 59 // Alexandra Šímová: Научный стиль в русском и чешском языках 65 // Евгения Туманова: Новгородские берестяные грамоты как уникальный памятник восточнославянской языковой культуры (лингвостилистический аспект) 73 // Любовь Крылова: «Слова» святителя Иоанна Златоуста как объект лингвистического исследования 77 // Hana Krulikovská: Postoje dospívající generace ke spisovné a obecné češtiné vs. jejich jazyková praxe // Małgorzata Kosińska: Język w społeczeństwie, człowiek w języku - dialogowość i dyskurs w świetle lingwistycznej teorii tekstu //
Татьяна Медова: Грамматическая структура простого предложения-высказывания в текстах М. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Literární věda, kulturologie // Katarina Laučíková: Mýtus gorala 99 // Hana Grigierová: Zpověď vládního rady (V. F. Odojevskij - F. W. I Schelling) 103 // Irena Prázdná: Orfeovská píseň Fjodora Michajloviče Dostojevského 107 // Josef Šaur: Nové čtení Holečkových prací o Rusku 113 // Наталья Чувелева: Проьлема времени в английской и русской литературе (Дж. Пристли и В. П. Крапивин) 117 // Евгения Суслова: Цикл стихотворений Й. Кнехта в романе Г. Гессе «Игра в бисер» (к проблеме «текста в тексте») 125 // Juraj Gigac: Rostrasenie obrazu о sebe - Chtíč chtíc nechtíc. Draga Jančara a Polní výzkum ukrajinského sexu Oksany Zabužko 133 // Michal Przywara: „Wariat z Krupówek“ (Stanislaw Ignacy Witkiewicz) 137 // Michala Benešová: Geneze mýtu Bruna Schulze 141 // Lubomír Prekopa: Marek Hlásko a jeho hrdinové všedního dne 147 // Alexandr Brummer: К problematice ideologizace slavistiky v 50. letech 20. století 149 // Lucie Kněžourková: Et in Arcadia ego 155 // Maciej Chowaniok: Michał Choromański twórcą obszaru słowiańskiego - wybrane zagadnienia języka i tematyki 161 // Hana Mátlová: „Hodím po tobě pomerančem!” 167 // Jakub Kostelník: Vývoj ruského dramatu na konci 20. a počátku 21. století 171 // Hana Drozdová: Motiv šílenství v ruské dramatice konce 20. století 179 // Kinga Jabczyk: Patrzenie uszami - rzecz o teatrze radiowym 183 //
Полина Золина: Творчество Дмитрия Липскерова: особенности и место в котексте русской современной литературы 189 //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC