Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Praha : Pragma, 1993
229 s. : il.

objednat
ISBN 80-85213-31-1 (brož.)
Silvova metoda - příručky
000095780
OBSAH // Rejstřík řešení... 13 // Okamžité zmírnění stresu a relaxace // pro devadesátá léta... 19 // Zóna pohodlí - Vaše vnější „lůno“... 20 // Objevování nových způsobů zvládání stresu 22 // Tři hlavní stresové faktory... 23 // První varování neboli FYZICKÉ příznaky // nadměrného stresu:... 26 // První varování neboli PSYCHICKÉ příznaky // nadměrného stresu:... 26 // Jak neutralizovat stres... 27 // Drogy a alkohol... 29 // Síla vln alfa... 30 // Tabulka vývojových stupňů mozku...31 // Programování mysli/mozku... 32 // Okamžitá relaxace... // Technika nehtu na palci... 33 // Okamžité zmírnění stresu... // Technika poklepávání na palec... 34 // Jak často cvičit?... 35 // Kde cvičit?... 36 // Za jak dlouho by se měly dostavit // výsledky?... 36 // Shrnutí... 37 // Okamžité zlepšení postoje...39 // Postoj - vládce našeho světa... 39 // Dobrý postoj vám může zachránit život... 40 // Kde získá člověk špatný postoj?... 42 // Postoj ovlivňuje celý základní scénář... 43 // Jak napravit pásek negativního scénáře // pomocí fyzického spouštěcího mechanismu... 44 // Nový objev v MENTÁLNÍM zpracovávání dat 46 // Emoční paměť... 47 // Pozitivní mentální postoj... Proč funguje... 48 // ovládnutí mysli podle s i lvovy METODY_ // Tajemství okamžitého zlepšení postoje pomocí verbálního spouštěcího mechanismu . // Šest kroků к lepšímu postoji:... // Porozumění
depresi a odmítnutí... // Jak zvítězit nad depresi... // Kontrola výkyvů nálady při obchodní činnosti // Shrnutí...57 // Magické spouště vaší mysli...59 // Peníze přitahující svíce pro štěstí...59 // Oblek přinášející štěstí...60 // Co je to spouštěcí mechanismus?...62 // Sebeničivé spouštěcí mechanismy...64 // Sedm součástí úspěšných spouštěcích // mechanismů...65 // Zlepšení zraku pomocí spouštěcího mechanismu 69 // Shrnutí... 70 // Vytvořte si vlastní zápisník spouštěcích // mechanismů...71 // Holografické zvnitřnění // Komunikace s vnitřní myslí... 73 // Mozek funguje jako hologram...74 // Počátky teorie holografické VIZUALIZACE...75 // Vizualizace versus představivost...76 // Umělec a vizualizace...76 // Oklamejte svoji mysl...78 // Síla opakování...79 // Kvalita vstupu...79 // Sestavování holografického zvnitřnění...81 // Vytváření složené zkušenosti...81 // Zlepšená vizualizace...84 // Základy holografického zvnitřnění...85 // Proces holografického zvnitřnění kombinující // složenou zkušenost s umístěním očí...86 // Vytváření vizuálního vstupu...86 // Kontrola vizuálního vstupu...88 // Vytvoření auditivního vstupu...90 // Kontrola auditivního vstupu...91 // Vytváření a kontrola kinestetického vstupu // Pachový vstup... // Chuťový vstup... // Vytváření a kontrola emočního vstupu--- // Celková zkušenost... // Shrnutí... // Stavějte mosty,
ne zdi // Komunikace s ostatními... // Moderní babylónská věž... // Miliardový obrat... // Rozpad rodiny... // Přimějte posluchače, aby se uvolnil... // První fáze: fyzické napodobení... // Vedení a následování... // Druhá fáze: verbální napodobení ... // Jak ten člověk myslí... // Jakým způsobem získáváte zprávy?... // Další důležitý objev... // Vizuální/auditivní/kinestetický (VAK)... // Tři hlavní kanály pro zlepšení // verbálního napodobení... // Velmi důležitá poznámka... // VAK v obchodní činnosti... // Třetí fáze: pozorování pohybů očí... // Jak poznat vizuální zpracování... // Dva způsoby dotazování... // Vizuální vyvolání... // Otázky zkoušející vizuální vyvolání... // Vizuální konstrukce... // Otázky zkoušející vizuální konstrukci... // Nezaostřené nehybné oči... // Jak zkoušet a ověřovat... // Jak poznat auditívni zpracování... // Auditívni vyvolání... // Otázky zkoušející auditívni vyvolání... // Auditívni konstrukce... // Otázky zkoušející auditívni konstrukci... // OVLÁDNUTÍ MYSLI PODLE SILVOVY METODY // Jak poznat kinestetické zpracování...133 // Vnitřní dialog - Rožhovor se sebou samým...133 // Otázky zkoušející kinestetický vnitřní dialog...134 // řVzické a emoční údaje...134 // Otázky zkoušející kinestetické cítění...135 // Výhody... 135 // Jsou lháři nalevo?...136 // Jak poznat primární režim...137 // Zlepšete
svoji paměť...137 // Shrnutí...138 // Zkontrolujte se... 139 // Pozorování pohybů očí...140 // Subjektivní komunikace // z mysli do mysli... 143 // Výzkum Dr. Rhinea...144 // Výzkum dálkového vidění... 145 // PSI a zisk na trhu se stříbrem...146 // Kritika a podvody... 147 // Síla sdělovacích prostředků...147 // Zaujaté zprávy...148 // PSI-COPS přistiženi při podvodu...149 // Změna v postoji sdělovacích prostředků...150 // PSI a velký obchod...150 // Poslední výzkumy splňují všechna kritéria...151 // Jak můžete použít své PSI...153 // Technika subjektivního programování...155 // Oškubání světa?... 157 // Není to manipulace s lidmi?...158 // Jak rychle to funguje?...158 // Vzorové programy přenášené z mysli do mysli 159 // Nadměrné užívání drog nebo alkoholu...159 // Zlepšení studijních návyků...160 // Překonání strachu...161 // Buď laskavější...162 // Subjektivní programování při hledání // dokonalého partnera...163 // Propagace výrobku nebo služeb...165 // ___ÚVOD, OBSAH, REJSTŘÍK ŘEŠENÍ // Shrnutí... 167 // Šťastné cíle // Jemné umění stanoveni cíle...169 // Oklamání vnitřního vědomí... 171 // Směrnice pro šťastný cíl... 1/2 // Formulář šťastných cílů... 181 // Shrnutí... 182 // Hospodaření s časem...185 // Technika alfamatického vkládání... 185 // Jednotlivé součásti alfamatismiL... 187 // Vytvořte si ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ na jeden den, // nebo pro
jednu událost... 189 // Ranní program... 189 // Odpolední program... 190 // Večerní program... 192 // Dynamický nástroj řízení // Program bloku a poznámek... 194 // Blok a poznámky pro zaměstnance... 194 // Blok a poznámky pro vedoucí... 195 // Zlepšete svoji korespondenci... 196 // Rozhodování s blokem a poznámkami... 196 // Cvičení... 198 // Shrnutí... 200 // Příklad řešení problémů pomocí bloku // a poznámek... 201 // Tvůrčí řešení problémů a rozhodování // pomocí poradní místnosti alfa...203 // Jedná se o skutečný problém, // nebo je to běžný melodram?... 204 // Provádíte stínový box?... 204 // Je váš problém znamením pro zastavení, // nebo vodítkem?... 205 // Dívejte se ke hvězdám... 206 // Poradní místnost alfa... 207 // Vstup do poradní místnosti alfa... 208 // Rozhodování s Benem Franklinem... 212 // Benova alfa-technika... 213 // OVLÁDNUTÍ MYSLI PODLE SILVOVY METODY // Shrnutí...214 // O autorech...215 // Dodatek...218 // Stres způsobený nutností přizpůsobit se změně 218 // Stupnice sociálního přizpůsobení...218 // Silvův scénář mentálního tréninku, // redukce stresu a relaxace...220 // Vysoce účinné programování pro // dosažení cíle, zdraví a úspěchu...226 // Alfamatismus lepšího zraku...227 // Alfamatismus zvýšené prosperity...227 // Alfamatismy pro vyrovnaný život...229

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC