Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Academia, 1990

objednat
ISBN 80-200-0298-7
000096086
Rekat.
Obsah // Předmluva // I. SLOVANSKÁ PARATAXE // 1. ? pojetí parataxe a Hypotaxe...7 // 2. Parataxe a koordinace...9 // 3. Základní vztah konjunktivní... ...16 // 4. Základní vztah disjunktivní...19 // 5. Konjunktivní vztah budující na disjunktivních rysech // 6. Konjunktivní základ vztáhli specifikovaných... // 6.1 Vztah uspořádanosti... // 62 Vztah motivovanosti... // 6.3 Vztah kontrastu... // 6.4 Vztah dominance...-...43 // 6.4.1. Dominance adveizativní...45 // 6.4.2. Dominance gradační...51 // Poznámky ke kapitole L...55 // II. SLOVANSKÁ HYPOTAXE // 1. Pojetí a klasifikace hypotaktického souvětí...58 // 2. Hypotaktické souvětí s W obsahovými...64 // 2.1 Struktury s platností / -fasert/...67 // 2.1.1. Predikáty předávání (přijímání) informace... .67 // 2.1.2. Predikáty mentálních projevil...68 // 2.13. Predikáty smyslového vnímání...71 // 2.1.4. Predikáty implikující fiktivní platnost propozičního obsahu... 73 // 2.13. Predikáty reagování a hodnocení...74 // 2.13.1. Predikáty emocionálně hodnotící...75 // 2.13.2. Predikáty kvalifikační (evaluativní)...76 // 2.133. Hodnocení aktuální a neaktuální...77 // 2.1.6. Struktury s explicitně vyjádřenou nereálnou platností participantní propozice...77 // 22. Struktury charakterizované rysem /f volunt/...---—...---—---79 // 2.2.1. Predikáty zahrnující adresáta... ...79 // 2.2.1.1. Predikáty předávání informace s platností /-f apel/...79 // 2.2.13.
Predikáty s platností intenčních kauzativ...82 // 2.2.2. Predikáty volních projcvfi nezahrnující adresáta...33 // 233.1. Predikáty vyjadřující přání, aby se realizoval obsah W— ---—---...33 // 2.233. Predikáty cílového zaměření (finálně-intenční)...33 // 2.233. Predikáty s významem obavy z nežádoucí realizace propoziřního obsahu...84 // 23.2.4. Predikáty hodnotící (preferenční)...35 // 23. Struktury charakterizované rysem /-fdubit/...«...86 // 225 // & b & te & // 23.1. Predikáty signalizující nedostatek informace o platnosti participantní propozice...86 // 23.2. Predikáty získávání a ověřování informace ...87 // 233. Struktury s platností delibcratrvní... »...88 // 2.3.4. Predikáty hodnotící... -...89 // 2.4. Predikátově struktury s podpornými výrazy___... »...89 // 3. Hypotaktické souvětí spočívající na vztahu uspořádanosti...91 // 3.1. Uspořádanost založená na vztazích vnějších (W časově)...-...92 // 3.1.1. Uspořádanost pojatá jako časová souběžnost...-...96 // 3.1.2. Uspořádanost pojatá jako časová posloupnost...97 // 3.13.1. Následnost... 97 // 3.1.23. Předčasnou___ 98 // 3.13. Varianty typfi časově uspořádanosti...100 // 3.13.1. Modifikace časově souběžnosti___101 // 3.133 Modifikace časově následnosti... 103 // 3.1.33. Modifikace časově předčasnosti...104 // 3.1.4. Signalizace uzuální uspořádanosti časově___...107 // 3.13. časová uspořádanost a
modifikace měrově...108 // 3.2. Uspořádanost založená na vztazích vnitřních...112 // 331. Vnitřní vázanost spočívá na potenciální platnosti B (W podmínkově)...-...113 // 33.1.1. Vnitřní potenciální vázanost vyjádřena SP vázanost nespecifikujícími...114 // 33.13 Vnitřní potenciální vázanost vyjádřena explicitně...117 // 3.2.13. Potenciální vázanost a tvar predikátu... ...119 // 33.1.4. Modifikace vnitřní vázanosti...124 // 3.2.2. Vnitřní vázanost spočívající na faktické platnosti B (W příčinné)...127 // 333.1. SP signalizující vázanost platnosti A na potenciální platnost ? obecně...129 // 33.23. SP signalizující prostou vázanost platnosti A na platnost ?...130 // 3333. Polyfunkčnost SP uvádějících W obsahově...131 // 332.4. Modifikace vnitřní vázanosti na základě faktické platnosti ?...133 // 3.2.3. Vnitřní vázanost spočívá na faktické platnosti A (W účinkově)...136 // 3.2.4. Vnitřní vázanost mezi platností ? ? ? popřena (W přípustkově)...139 // 3.23. Vnitřní vázanost mezi ? ? ? spočívající na vztahu účelověm (W účelově)...146 // 33. Uspořádanost konjunktfi ? ? ? je abstraktně kladena... ...152 // 4. Relativní věty..__...157 // 4.1. RV atributivní povahy---——...161 // 4.1.1. RV s individuálně ztotožňujícím RZ...162 // 4.1.1.1. RV ve funkci obligatomího atributu...162 // 4.1.13 RV plní funkci fakultativního atributu ...M—...164 // 4.13 RV s RZ druhově
ztotožňujícími...165 // 4.1.3. RV s RZ druhově řadícími...166 // 4.13.1. RV v pozici obligatomího atributu...166 // 4.1.33. RV s RZ druhově řadícími v pozici fakultativních RV...169 // 4.1.4. Absolutní relativum v slovanských jazycích...169 // 43. RV neatributivní povahy... ...M..MM...172 // 431. RV « RZ pereonické povahy___173 // 4.23. RV s předmětným RZ v pozici atributivní R V...175 // 226 // 4.2 J. R V s RZ ncpersonirlré povahy <2.4. RV s RZ arfverbtáfní povahy... // 4.3. RZ typu který v postavení předmětných RZ // 4.4. ARZ konkurující RZ typu kein ... // 4 i. R V s pnsesfvnfmi RZ ... // Poznámky ke kapitole II... // Literatura... // Zkratky Časoptsfi a sbomíkÔ... // Zkratky jazykfi ... // Rejstřík . ... // Ruské resumé... // |7$ // 179 // ISO // 182 // 183 // 185 // »03 // 205 // 206 206 222 // 227

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC