Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.1) Půjčeno:2x 
BK
Ostrava : Pedagogická fakulta, 1991

objednat
ISBN 80-7042-040-5
000096122
Rekat.
OBSAH ’ // Úvodem...••••r# 4 // Part X t Some phrases to help you use the right vorde at the right time // Introduction ... , // 1« Greeting someone and asking how he is - Saying // goodbye ... ? // 2« Introducing yourself - Introducing someone - // Answering an introduction... // 3* Apologies - Asking others to do the apologizing // for you ... 10 // 4« Asking for information - Asking somebody to say // something again ... 13 // 3« Asking for and giving your opinion - Agreeing // and disagreeing ... 13 // 6« Offering something - Reacting to the offer - // Thanking and responding to thanks... 17 // 7* Asking for advice - Advising someone to do and // not to do something... 21 // 8* Suggesting... 24 // 9* Expressing surprise - Saying you are sure ... 26 // 10« Inviting someone - Accepting and declining an // invitation... 28 // 11« Saying you are pleased» displeased or angry... 30 // 12* Complimenting - Congratulating... 33 // fart II : Some grammar to play with // 1« Císlovky - Urcováni casu - Datum ... 37 // 2* Slovosled ... 39 // 3* Prítomný cas prubehový ... 41 // 4* Zájmena I (osobní» privlastnovací» zvratná a // zduraznovací» tázací» ukazovací) - Privlastnovací // pád - Rozkaz a zákaz ... 43 // 3« Prítomný cas prostý ... 33 // 6« Vazba NIhere is/are** - Zájmena II (neurcitá) •••• 36 // 7« Minulý cas prostý a prubehový... 62 // 8» Prídavná jména a príslovce ... 69 // 9* Predprítomný cas prostý a prubehový ...
71 // 10* Podstatná jména (rod» císlo» clen) •••••••••••••• 77 // 11« Vyjadrování budoucnosti... 61 // I, Zpusobová sloves« ... 8‘» // trpní rod ... 9 // I« Ystažné vety ...« 99 // ? ir t III i A few topice to dleouse // !. I and ay family ... ioo // lbe bouse or flat I live ía ...104 // jtMly routine and pastimes ... 109 // lity studies ... 117 // ji lbe city I study in ... 122 // ž. travelling - Holidays ...126 // ? i r t IV t Some advice to guide you when reading Sngilsh texts // It Chief difficulties and how to overcome them // A* Lexical sphere ... 131 // B« Gr&matical sphere ... 135 // It How to read // A* General principles ... 144 // fl. Procedure 145 // it; to the exercises ... 190

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC