Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Paulínky, 1998
63 s.

objednat
ISBN 80-86025-16-0 (brož.)
Víra a život
italština
Přeloženo z italštiny
Obsahuje úvod
Bible - výklady
000096248
OBSAH // Úvod...3 // STARÝ ZÁKON...7 // Biblický lid: historie bez dokumentace a archivu 7 // Historie, která je zároveň vírou a modlitbou...8 // Počátky a prehistorie (1850-1000 př. Kr.)...8 // Vysvobození z egyptského otroctví...9 // Doba soudců...10 // Začátky království... 11 // Severní království (932-721)...12 // Jižní království (932-586)...13 // Období babylónského zajetí (586-538 př. Kr.)... 14 // Perská nadvláda (538-333)...15 // Řecko-hasmonejská nadvláda (332-63 př. Kr.).. 16 Římská nadvláda (63 př. Kr. - doba Kristova) ... 17 // Se svým lidem se dává na cestu i Bůh...21 // Bůh putuje se svým lidem...21 // Dříve ne2 kniha byl život...21 // Bůh mluví prostřednictvím událostí i slov...23 // Smlouva: dar a závazek...23 // Slavení smlouvy na hoře Sinaj...24 // Obsah a požadavky smlouvy...24 // 59 // Přikázání: pečeť smlouvy... // Proroci - strážci smlouvy...25 // O knihách Starého zákona... 27 // Seznam inspirovaných neboli kanonických knih 27 // Pentateuch...28 // Další knihy Starého zákona...28 // Kdy a jak byl napsán Starý zákon?...29 // Literární žánry...32 // Jak se uchoval Starý zákon // A JAK BYL ROZŠIŘOVÁN?...32 // Biblické zkratky knih Starého zákona...34 // NOVÝ ZÁKON...37 // Nová smlouva v Kristu Ježíši...37 // Ježíš - nový prorok...37 // Radostná zvěst se šíří...39 // Starý zákon hovoří o Ježíši...39 // S Ježíšem je všechno nové...40 // Od
žitého evangelia k psanému...43 // Evangelia...43 // Evangelium sv. Marka...** 44 // Evangelium .9v. Matouše...  // Evangelium sv. Lukáše...45 // Evangelium sv Jana...4 // Skutky apoštolů...4 // Svatý Pavel, apoštol-kosmopolita...4’ // Pavlovy spisy...49 // Listy katolické...50 // Zjevení sv. apoštola Jana (Apokalypsa)...50 // Biblické zkratky knih Nového zákona...52 // VlODLEME SE S BIBLÍ...53 // Modlitba s biblí v různých situacích...53 // Kde nalezneme důležité kapitoly...54 // Starý zákon...54 // Epizody z Ježíšova života:...55 // Ježíšovy výroky:...55 // Jak nám může Boži slovo pomoci při rozjímání // A MODLITBĚ...56 // Čtení a zvnitřhování...56 // Konfrontace...56 // Modlitba... 57 // Poznámka:...58 // 61

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC