Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 2., rozšířené o doslov Jana Pargače
Praha : Academia, 1995
176, [8] s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-200-0511-0 (váz.)
Vydáno ke 100. výročí Národopisné výstavy Českoslovanské konané v Praze roku 1895
Obsahuje rejstřík
Bibliografie: s. 171-176
Reprint 1. vydání, pořízeného nákladem České akademie věd císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze roku 1894
Pověry - pohanství - středověk - pojednání
Zvyky lidové - pohanství - středověk - pojednání
000096327
OBSAH // Překlad latinských názvů kapitol // Dr.Daniel RadoměrskY // L O svatokrádeži na hrobech zesnulých. // II. 0 svatokrádeži vůči zesnulým, též zvané dadsisas. // III. 0 kultu spurkalií v únoru. // IV 0 pohanských svatyních. // V 0 svatokrádežích ve chrámech. // VI. 0 posvátných hájích, jež jsou nazývány nimidas. // VII. 0 tom, co je tvořeno na skalách. // VIII. 0 Merkurových a Jovových bohoslužbách. // IX. 0 oběti, jež je přinášena některému ze svátých. // X. 0 ochranných amuletech a návazech. // XI. 0 uctívání pramenů. // XII. 0 zaříkávání. // XIII. 0 auguriích, nebo o věštění z ptačího, koňského nebo dobytčího trusu, a o kýchání. // XIV 0 věštění a hádání. // XV 0 ohni, třeném ze dřeva, zvaném též nodfyr. // XVI. 0 mozku živočichů. // XVII. 0 pohanských obyčejích při ohništi a při počínání některých věcí. // XVIII. 0 nejistých místech, jež jsou obdělávána pro svaté. // XIX. 0 prosbách, jež dobří lidé přinášejí ke Svaté Marii. // XX. 0 svátcích, jež jsou věnovány Jovovi a Merkurovi. // XXL 0 zatemnění luny, jež nazývají „vince luna". // XXII. 0 bouřích, rozích a lasturách. // XXIII. 0 brázdách okolo osad. // XXrV 0 pohanském obyčeji trhaného sukna obuvi, jež nazývají yrias. // XXV 0 tom, že si vytvářejí z některých mrtvých svaté. // XXVI. 0 idolu z rozházené mouky. // XXVII. 0 idolech, zhotovených ze sukna. // XXVIII. 0
idolu, jež je nošen na prostranstvích. // XXIX. 0 pohanském ritu dřevěných nohou a rukou. // XXX. 0 tom, že u pohanů věří, že ženy pojídají lunu, by se zmocnily lidských srdcí. Doslov Jan Pargač
(OCoLC)34183320
cnb000093458

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC