Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.7) Půjčeno:78x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2004
363 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 80-7178-832-5 (váz.)
ISBN 80-262-0243-0 (e-kniha)
ISBN 978-80-262-0243-1 (e-kniha)
Obsahuje bibliografii na s. 341-346 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
Sémiotika - učebnice vysokošk.
000096415
PŘEDMLUVA // Znaky kolem nás 9 // ČÁST PRVNÍ // ÚVOD 13 // KAPITOLA 1 - Sémiotika - věda o znakových systémech 15 // 1.1 Co je to znak 15 // 1.2 Počátky sémiotiky a její vývoj do začátku 20. století 22 // 1.3 Moderní sémiotika 20. století 26 // 1.4 Sémiotické metody 34 // ČÁST DRUHÁ // JAZYK JAKO ZNAKOVÝ SYSTÉM A JEHO NÁHRADY 37 // KAPITOLA 2 - Struktura jazykového znaku 39 // 2.1 Struktura a vlastnosti jazykového znaku podle Saussura 39 // 2.2 Struktura jazykového znaku podle Peirce 43 // 2.3 Asymetrie jazykového znaku 46 // KAPITOLA 3 - Motivovanost jazykového znaku 51 // 3.1 Arbitrárnost a motivovanost jazykového znaku 51 // 3.2 Zvuková motivovanost 52 // 3.3 Morfematická motivovanost 56 // 3.4 Sémantická motivovanost 59 // 3.5 Změny motivovanosti 64 // KAPITOLA 4 - Vlastní jména 69 // 4.1 Základní pojmy 69 // 4.2 Vztahy mezi vlastními a obecnými jmény 74 // 4.3 Přechody mezi oběma třídami jmen 75 // KAPITOLA 5 - Změny významu 85 // 5.1 Jazykové změny obecně 85 // 5.2 Změny významu 89 // 5.3 Proč slova mění svůj význam? 92 // 5.4 Jazykové a historické příčiny významových změn 93 // 5.5 Společenské příčiny 95 // 5.6 Psychologické příčiny 97 // 5.7 Typy změn podle výsledku: zužování, rozšiřování a přesun významu 109 // KAPITOLA 6 - Strukturální sémantika 115 // 6.1 Tradiční a moderní sémantika 115 // 6.2 Vztahy mezi znaky 115 // 6.3 Analýza významu 117 // 6.4 Jednotky významu 118 // 6.5 Sémantická pole 121 // 6.6 Další metody strukturální sémantiky 125 // KAPITOLA 7 - Písmo a jeho náhrady 127 // 7.1 Vznik a podstata písma 127 // 7.2 Materiály užívané pro záznam písma 129 // 7.3 Vývoj písma 133 // 7.4 Písma ideografická a smíšená 142 // 7.5 Vývoj abecedy 145 // 7.6 Umělá písma 150 // 7.7 Další substituční kódy 152 // KAPITOLA 8 - Kódy paralelní s mluvenou řečí 159 //
8.1 Klasifikace paralelních kódů 159 // 8.2 Proxémika 161 // 8.3 Haptika 163 // 8.4 Pohledy 164 // 8.5 Posturologie 165 // 8.6 Kinezika a mimika 167 // ČÁST TŘETÍ // OSTATNÍ ZNAKOVÉ SYSTÉMY 171 // KAPITOLA 9 - Typologie znaků a symboly 173 // 9.1 Kritéria pro klasifikaci znakových systémů 173 // 9.2 Typologie znaků 179 // 9.3 Symboly a symbolické jazyky 187 // 9.4 Ukázky neostrých symbolů 189 // KAPITOLA 10 - Znakové systémy ve vědě a v praxi 213 // 10.1 Úloha znakových systémů ve vědě a technice 213 // 10.2 Znakové systémy v praxi 219 // 10.3 Vývoj dopravních značek 222 // 10.4 Základní vývojové změny 226 // KAPITOLA 11 - Psychoanalytický výklad snů 229 // 11.1 Bdění a spánek 229 // 11.2 Psychoanalýza 230 // 11.3 Typologie snů 234 // KAPITOLA 12 - Mýty, biblické příběhy, pověsti a pohádky 239 // 12.1 Původ mytologických příběhů 239 // 12.2 Starověká mytologie a náboženství 244 // 12.3 Biblické příběhy 253 // 12.4 Pověsti a pohádky 259 // 12.5 Mýty moderní doby 262 // KAPITOLA 13 - Znakovost v umění 267 // 13.1 Vývoj umění a klasifikace z hlediska sémiotiky 267 // 13.2 Umění založená na přirozených jazycích 275 // 13.3 Umění založená na zvláštních výrazových prostředcích 280 // 13.4 Kombinované systémy 288 // 13.5 Postupná semióza 290 // KAPITOLA 14 - Rituály, protokoly, hry a role 295 // 14.1 Rituály 295 // 14.2 Protokoly 301 // 14.3 Hry 303 // 14.4 Role 307 // KAPITOLA 15 - Meditace, věštění a pověry 311 // 15.1 Neostré a málo důvěryhodné znakové systémy 311 // 15.2 Meditace, okultismus a magie 314 // 15.3 Věštění 329 // 15.4 Pověry 338 // Literatura 341 // Seznam obrázků a tabulek 347 // Rejstřík 351
(OCoLC)56820320
cnb001297420

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC