Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.5) Půjčeno:42x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1999
118 s. : il.

objednat
ISBN 80-7178-286-6 (brož.)
Obsahuje dětské ilustrace, předmluvu, přílohu
Bibliografie: s. 115-118
Děti - zneužívání sexuální - příručky
Násilí sexuální - psychologie - výklady populární
000096472
Předmluva 9 // 1 Antika kontra 20. století (E. Vaničková) 11 // 1.1 Incest 11 // 1.2 Homosexuální chování, pedofilie, pederastie 12 // 1.3 Rituály a mutilace 13 // 1 -4> Sexuální zneužívání dětí ve 20. století 13 // 2 Oběť sexuální agrese (E. Vaničková) 19 // 2.1 Výzkumná studie sexuálního zneužívání v České republice 19 // 2.2 Věk oběti 23 // 2.3 Sociodemografickévlivy 23 // 2.4 Psychická reakce oběti 25 // 2.5 Vliv sexuální výchovy 27 // 3 Sexuální agresor (E. Vaničková) 29 // 3.1 Model sexuálního zneužití dívky 29 // 3.2 Model sexuálního zneužití chlapce 34 // 4 Vztah mezi agresorem a obětí (Z. Hadj-Moussová) 37 // 5.J Formy sexuálního zneužívání (E. Vaničková) 39 // 5.1 Dotykové a bezdotykové sexuální zneužívání 39 // 5.2 Ochrana před sexuálním násilím 42 // 6 Klima rodiny a společnosti (Z. Hadj-Moussová) 45 // 6.1 Úloha rodiny 45 // 6.2 Incestní rodina 46 // 6.3 Postoje společnosti 49 // 7 Krizová intervence (J. Spilková) 51 // 7.1 Duševní krize 51 // 7.2 Co to je krizová intervence? 52 // 7.3 Terapeutické zásady krizové intervence 53 // 7.4 Dětský klient na lince důvěry 53 // 5 // SEXUÁLNÍ NÁSILÍ NA DĚTECH // 7.5 Postup krizové intervence u sexuálně zneužitého dítěte 55 // 7.6 Sekundární viktimizace a systémové týrání 56 // 8 Diagnostika (J. Spilková) 59 // 8.1 Způsoby
vyrovnání se s traumatem 61 // 8.2 Diagnostický postup 62 // 9 Syndrom dětského přizpůsobení sexuálnímu zneužití (E. Vaničková) 65 // 9.1 Předcházení syndromu přizpůsobení sexuálnímu zneužití 67 // 10 Terapie (J. Spilková) 71 // 10.1 Terapie dětské oběti 71 // 10.2 Terapie sexuálních agresorů 73 // 11 Posttraumatická stresová porucha (E. Vaničková, J. Spilková) 77 // 12 Sexuální výchova (Z. Hadj-Moussová) 81 // 12.1 Význam sexuální výchovy 81 // 12.2 Programy sexuální výchovy a jejich účinnost 83 // 13 Sexuální obtěžování dětí (E. Vaničková) 87 // 13.1 Rituální zneužívání děd 89 // 13.2 Miinchhausenův syndrom 90 // 14 Dětská pornografie (K. Provazník) 93 // 14.1 Zneuživatelé 94 // 14.2 Nástrahy technologie 94 // 14.3 Legislativa a postih 95 // 15 Dětská prostituce (K. Provazník) 99 // 15.1 Faktory přispívající ? dětské prostituci 100 // 16 Sexuální turistika (K. Provazník) 103 // 16.1 Opatření proti sexuální turistice 104 // 16.2 Příloha 1 105 // 16.3 Příloha 2 106 // 17 Kazuistiky (J. Spilková, E. Vaničková) 107 // Kazuistikač. 1 ?7 // Kazuistika č. 2 108 // Kazuistika č. 3 109 // Kazuistika č. 4 110 // Kazuistika č. 5 111 // Kazuistika č. 6 ? // Kazuistikač. 7 112 // Kazuistika č. 8 113 // Kazuistika č. 9 113 // Kazuistikač. 10 113 // Kazuistika č. 11 114 // Literatura 115 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC