Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Pragae : typis et sumtibus Joannis Hostiviti Pospjšil, 1838

objednat
Origo gentis Romanae
O půwodu národu řjmského
O původu národa římského
De viris illustribus urbis Romae
Slawnj mužowé města Řjma
Slavní mužové města Říma
Cjsařowé řjmscj
Císařové římští
De vita et moribus imperatorum Romanorum
Žiwot a mrawy cjsařů řjmských
Život a mravy císařů římských
Souběžný latinský a český text a titulní strany
Sextus Aurelius Victor je autorem pouze díla De caesaribus. Ostatní obsažená díla, jemu přisuzovaná, jsou anonymní, byla připojena na konci 4. století a tvoří dohromady dílo Historia romana
Origo gentis Romanae = O půwodu národu řjmského -- De viris illustribus urbis Romae = Slawnj mužowé města Řjma -- De caesaribus : ab Augusto Octavio usque ad consulatum decimum Constantii Augusti et Juliani Caesaris tertium = Cjsařowé řjmscj : od Augusta Oktavia až do desátého konsulstwj Konstantia cjsaře a do třetjho konsulstwj Juliana Caesara -- De vita et moribus imperatorum Romanorum : a Caesare Augusto usque ad Theodosium Imperatorem = Žiwot a mrawy cjsařů řjmských : od Caesara Augusta až do Theodosia cjsaře
000096558
Rekat.
O in Y L O W É* // // Str. řád. // 2 5 od spodu ais Illyricos ?? mjsie Illiricos • // 12 18 od wrclm 99 vescentibus „ vesentibns // 14 8 99 extulisse ,, extuisse • . // 19 12 99 žeby byl snědl na mjste byl snědl // 27 14 od spodu 99 Rhee na mjstě Rhey // 32 9 99 za řasu wálky na mjste za řas wálky // 36 12 od wrchu 99 tuto 7ia mjste tato . // 38 9 od spoau 99 Panu „ Pánu // 45 4 od wrchu 99 brány „ bránu // 48 16 od spodu 99 vivo „ vino // 48 13 99 99 quaesivit „ quesivit // 53 10 99 99 sobě bera „ bera // 56 6 od wrchu 99 aedem communi «? ) mjste communi // 56 11 od spodu 99 secessisset 7ia mjste secessiset // 56 11 99 99 non toleraret toleraret // 57 7 od wrchu 99 chrám pod spoleřným gménem gim na mj- // ste chrám // 57 . 9 od spodu 99 Audowé na mjsie Když audowé // 85 V 9 od wrchu 99 přjruřnjkein, ,, přjruřnjkein // 94 1 od spodu 99 Teutones „ Cym bros // 95 10 od wrchu 99 wzduch a bláto na mjste nebe a zeini // 96 1 99 99 Cymbros ,, Teutones // 101 6 od spodu 99 utekl ,, útek // 109. 14 99 99 pilně poslauchal na mjste posl
(OCoLC)85549576

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC