Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Epocha, c2005
389 s. : il., mapy

objednat
ISBN 80-86328-84-8 (váz.)
Polozapomenuté války ; sv. 5
Obsahuje černobílé ilustrace, portréty, mapy
Bibliografie na s. 386-389
Evropa - dějiny - r. 1618-1648 - pojednání
Válka třicetiletá, 1618-1648 - dějiny - pojednání
000096751
9 // OBSAH // Prolog...15 // L Česká válka...21 // Předehra velké války...22 // Tajná schůzka v domě Smiřických...22 // Účastníci protihabsburského spiknutí...24 // Hlavní organizátor násilné akce...29 // Defenestrace...33 // Ohlas pražských událostí...36 // Zahájení české války...38 // Prolog ? válečným akcím...38 // Slezský spojenec povstání...43 // Konec velkého stavovského politika...48 // Stittenova mise a Žerotínova vojensko-politická vize...50 // Žerotínova alternativa - interpozice...54 // Definitivní rozchod s radikály...58 // Osamělý politik...62 // Moravský převrat...65 // Dobytí zpupné Plzně...69 // Císařská bašta v západních Čechách...69 // Mansfeld...70 // Obléhání „urputných Plzáků“...72 // Pokoření Plzně... 74 // Bitva u Záblatí...76 // Pokus o obležení Vídně...76 // Mansfeldova prohra...77 // Porážka císařských na Moravě...79 // 10 // Na cestě ? bělohorské porážce... 83 // Slezská protihabsburská politika... 83 // Česko-falcké království a konfederace stavovských zemí.. 85 // Bethlenův vstup do války... 89 // Neklid na slezsko-polské hranici... 92 // Holdovací cesta zimního krále do Vratislavi... 96 // Rakouské bojiště... 102 // Nešťastná šarvátka na bělohorské pláni...106 // Kondotiéři, stratégové a velitelé... 106 // Bojiště... 111 // Rychlý spád a smutná dohra... 113 // II. Po Bílé hoře...117 // Lužická fronta...118 // Pád Budyšína...
118 // Saská převaha... 121 // Tažení Jana Jiřího Krnovského v roce 1621...123 // Pokus o odvetu... 124 // Hohenzollernovi spojenci... 127 // Zapřísáhlý nepřítel Habsburků... 128 // Kostky jsou vrženy... 131 // Raduňská předehra... 133 // Nemilosrdný zápas u Nového Jičína... 134 // Načasované překvapení pro vídeňský dvůr... 136 // Promarněné uherské tažení krnovského knížete a emigrace .. 138 // Přípravy císařského velení... 139 // Mocenské snahy sedmihradského knížete... 141 // Operace protestantských spojenců v Uhrách... 143 // Vpád na Moravu... 146 // Útok na olomouckou pevnost... 149 // Mikulovský mír... 152 // Hořkost porážky a nové nadéje... 153 // Poslední vojenská bašta českých stavů po Bílé hoře...156 // 11 // Ztroskotání saských sil... 157 // Husarský kousek mladého hraběte... 160 // Život a sláva kladského velitele... 162 // Pomoc slezských spiklenců... 163 // Odvaha kladských obránců a kapitulace města... 165 // Falcká válka a česká pobělohorská emigrace v Uhrách...168 // Mocenské plány a vojenská opatření... 168 // Boj o Rýnskou Falc... 170 // Záhadný sedmihradský spojenec... 173 // Nové tažení z východu... 178 // Obklíčení císařských v Hodoníně... 180 // Konec bojů v Uhrách a smrt krnovského knížete... 182 // Vítězství a prohry dánských zbraní...184 // Mračna nad Evropou... 184 // Diverzní vpád do Slezska... 187 // Vydání města Opavy...
189 // Šelmovské kousky v Uhrách... 192 // Život za dánské okupace... 193 // Konec dánské moci... 197 // Potrestání odboje...200 // III. Sněžný král a frýdlantský vévoda...203 // Konec Lva severu...204 // Švédská intervence na německém bojišti...204 // Pád Tillyho a Valdštejnova opět vycházející hvězda...207 // Gustav II. Adolf...214 // Podzimní mlha nad Lůtzenem...219 // Pappenheimští...223 // Poslední rozhodnutí švédského krále...224 // Nerozhodné střetnutí...225 // Zvěst o lůtzenské tragédii...226 // Valdštejnovo pražské zúčtování...230 // Saský vpád do Čech...232 // 12 // Švédsko-saská smlouva...232 // Arnimovy záměry a povaha jeho invaze...234 // Situace císařských a saský pochod na Prahu...236 // Pokusy o restituci předbělohorských poměrů...238 // Obléhání Nymburka a poslední saské úspěchy...240 // Valdštejnův nástup a konec saského panování v Čechách...242 // Zrazený vévoda?...247 // Ohlas valdštejnské rebelie...261 // Vzpoura podplukovníka Freibergra...261 // Neklidná Opava...262 // Valdštejnův věrný důstojník...265 // Potrestání měšťanů a vojáků...268 // IV. Francouzsko-švédská válka...271 // Banérův vpád do Čech...272 // Evropa ve víru nových konfliktů...272 // Švédská předehra v Sasku...276 // Tragédie českých exulantů v Pirně...277 // Švédský nástup do Čech...279 // Loupeživá válka...280 // Švédský generál a emigrant...283 // Konec
švédské okupace...285 // Blesková válka generála Torstenssona...290 // Pokračovatel Banérových plánů...290 // Marné naděje českých vyhnanců...292 // Jarní úder na Odře...293 // Pád Olomouce...294 // Podivné švédské manévry...297 // Druhá bitva u Breitenfeldu...298 // Pomoc olomoucké posádce...301 // Válka s dánským králem...303 // A psal se rok 1645... 305 // Relace Piccolominiho...306 // 13 // Švédský príval...310 // Nešťastný Jankov...313 // Statečný obhájce Brna...318 // Nedobytná moravská pevnost...321 // Pomsta podplukovníka Ottovalského...328 // Čas opakovaných nájezdů a válečných útrap...328 // Poslední švédské údery a smělé plány...333 // Sláva a hana bývalého císařského důstojníka...335 // Odvážný výpad a snadné obsazení levobřežní Prahy...338 // Obléhání Prahy a poslední vojenské operace...339 // Exkurz: Vojenské řemeslo a vojáci třicetileté války...344 // Epilog... // Apokalypsa konfliktu a její důsledky // Mocenské zájmy a rozpory... // Zápolení perem a jazykem... // Chronologická tabulka... // Výběr z nejdůležitější literatury // 361 // 361 // 366 // 369 // 377 // 386

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC