Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Obecní dům, c2001
392 s. : il.

objednat
ISBN 80-86339-05-X (váz.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, předmluvu, úvod, jmenný rejstřík
Bibliografie: s. 380-386
Karásek ze Lvovic, Jiří (spisovatel čes., 1871-1951) - umění výtvarné - sbírky - stati a ilustrace
Umění výtvarné - sbírky - Karásek ze Lvovic, Jiří - stati a ilustrace
000096841
OBSAH / CONTENT // Předmluva // Foreword // ING. FRANTIŠEK LAUDÁT /10 // Předmluva // Foreword // P H D R . EVA WOLFOVÁ /11 // I-/ // JIŘÍ KARÁSEK ZE LVOVIC - BÁSNÍK A SBĚRATEL JIŘÍ KARÁSEK OF LVOVICE - POET AND COLLECTOR // Úvod // Introduction // RUMJANA DAĆEVA /15 // Literární svět Jiřího Karáska ze Lvovic Literary World of Jiří Karásek of Lvovlce // JAROSLAV MED /18 // Příběh Karáskovy galerie The Story of the Karásek Gallery // RUMJANA DAČEVA /26 // Sběratelé, milovníci umění nebo podivíni? Jiří Karásek ze Lvovic a pražské soukromé sběratelství 1895-1939 Collectors, art lovers or eccentrics? Jiří Karásek of Lvovice and private collections In Prague // 1895-1939 LUBOMÍR SLAVÍČEK /52 // K- / // SBÍRKY KARÁSKOVY GALERIE THE COLLECTIONS OF THE KARÁSEK GALLERY // Barokní a klasicistní kresby české provenience Baroque and Classicist drawings of Czech provenience // PAVEL PREISS /72 // České umění 19. století Czech art of the 19,n century // ROMAN PRAHL /78 // České moderní umění Czech Modern Art // TOMÁŠ VLČEK /92 // Grafický kabinet The Print Cabinet // JAN N. ASSMANN /128 // Holandská a flámská kresba 16.-19. století Dutch and Flemish drawings of 16’ћ-191ћ centuries // JANA ORLÍKOVÁ /152 // Stará Italská kresba Early Italian drawings // ZDENĚK KAZLEPKA /166 // Francouzská kresba 17.-20. století French drawing of 17№-20№ centuries // ZDENĚK KAZLEPKA /185 // Kresby Davise z anglické sbírky
Drawings by Davis from the collection of English drawing // TOMÁŠ VLČEK /208 // Slovanská galerie Slavonic Gallery // RUMJANA DAČEVA /212 // III./ // Životní data Jiřího Karáska ze Lvovic Biography of Jiří Karásek of Lvovlce // ANNA JONÁKOVÁ /246 // KATALOGOVÝ SEZNAM // DOKUMENTACE // Barokní a klasicistní kresby české provenience // PAVEL PREISS /283 // České obrazy a plastiky 17.-18. století // RUMJANA DAČEVA /284 // České umění 19. století // ROMAN PRAHL. RUMJANA DAČEVA /285 // České moderní umění // TOMÁŠ VLČEK /290 // Rukopisy Jiřího Karáska ze Lvovic // ANNA J0NÁK0VÁ /348 // Rukopisy jiných autorů // ANNA JONÁKOVÁ /348 // Staré tisky ze 16.-19. století z knihovny Karáskovy galerie // RUMJANA DAČEVA, ANNA JONÁKOVÁ /348 // Seznam výstav Karáskovy galerie // ANNA JONÁKOVÁ /350 // MEDAILONY // /351 // LITERATURA // /380 // PRAMENY // /386 // JMENNÝ REJSTŘÍK // /387 // Slovanská galerie // RUMJANA DAČEVA /327 // Evropské obrazy a plastika 17.-19. století // RUMJANA DAČEVA /341 // Evropská grafika a kresba 19.-20. století // RUMJANA DAČEVA /343 // Francouzské medaile // RUMJANA DAČEVA /346 // Ukázky různých předmětů z původní expozice Karáskovy galerie // RUMJANA DAČEVA /347 // Grafický kabinet // JAN N. ASSMANN /300 // Holandská a flámská kresba 16.-19. století // JANA ORLÍKOVA /319 // Stará Italská kresba // ZDENĚK KAZLEPKA /322 // Francouzská kresba 17.-20. století // ZDENĚK KAZLEPKA
/324 // Kresby Davise z anglické sbírky // TOMÁŠ VLČEK /326

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC