Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.8) Půjčeno:49x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociopress, 1996
213 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-902260-0-0 (brož.)
Pozn. o autorovi
Vydavatel: Socioklub
Bibliografie: s. 209-210.
Politika sociální - teorie - zkušenosti mezinárodní - texty učební
000097453
OBSAH // ÚVOD ... 9 // 1. O POJETÍCH SOCIÁLNÍ POLITIKY ...11 // 1.1 Paternalistické pojetí (patemalistický stát)...12 // 1.2 Reziduálni pojetí (liberální stát)...12 // 1.3 Institucionální pojetí (sociální či sociálněprávní stát)...13 // 1.4 Pojetí uplatněné v těchto přednáškách...15 // 2. O POJMECH POUŽÍVANÝCH V SOCIÁLNÍ POLITICE ...17 // 2.1 Řád používaných pojmů...17 // 2.2 Pojem „sociální politika“...19 // 2.3 Pojmy „sociální ochrana“ a „sociální správa“...20 // 2.4 Pojem „social welfare“...21 // 2.5 Pojem „sociální zabezpečení“...22 // 2.6 Pojem „sociální pojištění“...23 // 2.7 Pojmy „sociální zaopatření“, „státní podpora“ a „sociální pomoc“...25 // 2.8 Pojem „záchranná sociální síť“...26 // 2.9 Pojem „sociální služba“...27 // 3. O GENEZI SOCIÁLNĚ POLITICKÝCH IDEJÍ ...28 // 3.1 Orientální předchůdci řeckých myslitelů...28 // 3.2 Antické kořeny evropského sociálního myšlení...29 // 3.3 Sociální učení církví... 31 // 3.4 Utopisté...32 // 3.5 Osvícenství a přirozená lidská práva...34 // 3.6 Liberalismus...34 // 3.7 Princip solidarity...35 // 3.8 Anarchisté a socialisté...36 // 3.9 Totalitní ideologie...37 // 3.10 Social welfare...38 // 3.11 Česká škola...39 // 4. O GENEZI SOCIÁLNĚ POLITICKÝCH INSTITUCÍ...41 // 4.1 Rodová solidarita...41 // 4.2 Paternalismus...42 // 4.3 Filantropie...43 // 4.4 Chudinská péče...44
4.5 Liberalismus...47 // 4.6 Solidarita...49 // 4.7 Korporativní sociální ochrana...52 // 4.8 Sociální pojištění...53 // 5 // 4.9 Neopatemalismus...55 // 4.10 Sociální stát - social welfare state...55 // 4.11 Neoliberalismus...57 // 4.12 Sociální síť...58 // 5. O SUBJEKTECH SOCIÁLNÍ POLITIKY...59 // 5.1 Systémy jako nositelé sociální politiky...59 // 5.2 Sociální struktury...61 // 5.3 Sociální kontrola a sociální normy...61 // 5.4 Sociální chovám...62 // 5.5 Stát jako sociální systém...63 // 5.6 Obce jako sociální subjekty...65 // 5.7 Nestátní organizace jako sociální subjekty...65 // 5.8 Mezinárodní organizace jako sociální subjekty...67 // 6. O OBJEKTECH V SOCIÁLNÍ POLITICE...71 // 6.1 Skupiny...71 // 6.2 Jednotlivci...72 // # // 7. O CÍLECH SOCIÁLNÍ POLITIKY...74 // 7.1 O pomoci... 75 // 7.2 O povinnosti...76 // 7.3 O lidských právech...76 // 7.4 O programech a projektech...84 // 8. EXKURS O SOCIÁLNÍCH PRÁVECH ČLOVĚKA ...87 // 8.1 Právo na práci...87 // 8.2 Právo na uspokojivé pracovní podmínky...?...89 // 8.3 Právo na přiměřenou životní úroveň...90 // 8.4 Právo na rodinu...91 // 8.5 Právo na sociální zabezpečení...92 // 8.6 Právo na svobodu sdružování...92 // 9. O PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ POLITIKY A O SOCIÁLNÍ UDÁLOSTI ...93 // 9.1 O předmětu sociální politiky...93 // 9.2 Exkurs o sociální události...95 // 10. O ZDRAVÍ, NEMOCI A INVALIDITĚ JAKO O SOCIÁLNÍCH // UDÁLOSTECH...98 // 10.1.
Zdraví...98 // 10.2 Nemoc...100 // 10.3 Invalidita... 102 // 11. O SOCIÁLNÍCH UDÁLOSTECH TÝKAJÍCÍCH SE MATEŘSTVÍ, // RODINY A DĚTÍ ...108 // 11.1 Mateřství...109 // 6 // 11.2 Rodičovství...110 // 11.3 Výchova dítěte a rodina...111 // 11.4 Náhradní péče o dítě...112 // 11.5 Ostatní sociální ochrana dítěte a rodiny...113 // 11.6 Smrt...114 // 12. O NEZAMĚSTNANOSTI JAKO O SOCIÁLNÍ UDÁLOSTI ...116 // 13. O STÁŘÍ JAKO O SOCIÁLNÍ UDÁLOSTI ...119 // 13.1 Pojetí procesu stárnutí...119 // 13.2 Stáří a potřeby lidí...121 // 13.3 Čas a délka stáří...121 // 13.4 Gerontologie...123 // 13.5 Povaha společenského zabezpečení...123 // 13.6 Koncepce při stanovení důchodového věku...124 // 13.7 Zvýhodněné postavení žen...125 // 14. O CHUDOBĚ JAKO O SOCIÁLNÍ UDÁLOSTI ...126 // 14.1 Absolutní chudoba...126 // 14.2 Relativní chudoba...127 // 14.3 Stanovení úrovně spotřeby...127 // 14.4 Měření hranice chudoby...128 // 14.5 Životní minimum...129 // 15. O SOCIÁLNÍ DEZINTEGRACI JAKO O SOCIÁLNÍ UDÁLOSTI ...131 // 15.1 Vymezení pojmu...131 // 15.2 Cíl sociální pomoci... 131 // 15.3 Dezintegrace a chudoba...132 // 16. O SYSTÉMECH NÁSTROJŮ ...134 // 16.1 Základní systémy sociálního zabezpečení...134 // 16.2 Systémy sociálního pojištění nebo zaopatření...135 // 16.3 Systémy sociální pomoci...138 // 16.4 Doplňkové systémy v sociálním zabezpečení...139 // 17. O NÁSTROJÍCH ...141 // 17.1 Regulace...
142 // 17.2 Peněžité dávky...142 // 17.3 Věcné dávky...144 // 17.4 Služby...144 // 17.5 Kontraktace...150 // 17.6 Nátlak...151 // 18. O FINANCOVÁNÍ ...152 // 18.1 Financování fondovou technikou (kapitalizací)...152 // 7 // 18.2 Financování rozpočtovou technikou (průběžným financováním)...152 // 18.3 Dary (donace)... 153 // 18.4 Financování základních systémů sociálního zabezpečení...154 // 18.5 Financování doplňkových systémů sociálního pojištění...154 // 18.6 Zdroje financování sociálních služeb...156 // 19. O ORGANIZACI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU ...159 // 19.1 Sociální správa...159 // 19.2 Veřejnoprávní sociální správa...160 // 19.3 Soukromoprávní sociální správa...163 // 19.4 Sociální služby, státní správa a nestátní organizace...164 // 20. O ŘÍZENÍ A PROCESECH ...166 // 20.1 Podmínky řízení...166 // 20.2 Činnosti regulační...*...167 // 20.3 Činnosti výkonné...168 // 20.4 Činnosti obstaravatelské...171 // 21. O SOCIÁLNÍ REFORMĚ VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ ...172 // 21.1 Dědictví minulého režimu...172 // 21.2 Problémy přechodného období...175 // 21.3 Nutné změny systémů sociálních dávek...177 // 21.4 Podobnosti a rozdíly...180 // 21.5 Možné přístupy ? reformě...182 // 22. O ČESKÉ SOCIÁLNÍ REFORMĚ ...186 // 22.1 Scénář sociální reformy 1990...186 // 22.2 Realizace programu federální vlády 1990-1992...189 // 22.3 Analýza realizované části scénáře
sociální reformy...190 // 22.4 Sociální program české vlády 1992...193 // 22.5 Realizace programu vlády 1992-1995...195 // 22.6 Vládní program 1996...197 // 23. O SOUDOBÝCH TRENDECH VE VÝVOJI SOCIÁLNÍCH // INSTITUCÍ...200 // 23.1 Úsilí o univerzalitu sociální ochrany... 200 // 23.2 Úsilí o komplexnost sociální ochrany...201 // 23.3 Úsilí o jednotnou sociální ochranu (o uniformitu)...203 // 23.4 Úsilí o přijatelnost a přiměřenost (akceptabilitu)...204 // 23.5 Úsilí o adresnost (cílenost) opatření sociální ochrany...205 // 23.6 Úsilí o harmonizaci a konvergenci...206 // POUŽITÁ LITERATURA...209 // O AUTOROVI...211 // 8
(OCoLC)37250672
cnb000185161

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC