Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:160x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2005
171 s.

objednat
ISBN 80-7368-131-5 (brož.)
Obsahuje předmluvu, přehled pojmů
Bibliografie: s. 156
Sociologie - učebnice vysokošk.
000097702
OBSAH // I VYMEZENÍ POJMU A PŘEDMĚTU SOCIOLOGIE // 2 // 3 // 1.1 Geneze pojmu sociologie... // 1.2 Předmět sociologie... // 1.3 Funkce sociologie... // 1.4 Sociologická paradigmata... // 1.5 Stupně zkoumám’ sociální reality... // 1.6 Vztah sociologie ? ostatním vědám // 1.7 Definice sociologie... // HISTORIE DISCIPLÍNY... // 2J. // 12 // 12 // 2.4 // Příčiny vzniku sociologie... // Společnost tradiční a společnost moderní // Vvvoi disciplíny a icii ncjvý/.namnčiší představitele. // Nástin vvvoic české sociologie // KULTURA. KULTURNÍ VZOREC. KULTURA TRADIČNÍ A MODERNÍ // 3.1 Původ pojmu kultura... // 3.2 Vymezení termínu kultura... // 3.3 Geneze kultury... // 3.4 Vznik a vvvoi člověka... // 3.5 Charakteristika kulturních komponent... // 3.6 Variabilita kultur... // 3.7 Kulturní vzorec... // 3.8 Archaická kultura... // 3.9 Tradiční kultura... // 3.10 Moderní kultura... // 3.11 Postmoderni kultura... // 4 SPOLEČNOST. CIVILIZACE. GLOBALIZACE // 4.1 Vymezení pojmu společnost... // 4.2 Sociologické koncepce společnosti... // 4.3 Vývojové fáze společnosti... // 4.4 Masová společnost... // 4.5 Civilizace... // 4.6 Globalizacc... // 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SMĚRY V SOCIOLOGII... // 6 // 7 // 8 // 5.1 Pozitivismus... // 5.2 Evolucionismus... // 5.3 Strukturalismus... // 5.4 Funkcionalismus strukturální... // 5.5 Marxismus... // 5.6 Symbolicky intcrakcionismus... // 5.7 Strukturační teorie... // SOCIÁLNÍ INTERAKCE A SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE,
// 6.1 Sociální interakce... // 6.2 Složky sociální interakce... // 6.3 Sociální komunikace... // 6.4 Nonverbální komunikace... // 6.5 Verbální komunikace... // 6.6 Sociolingvistika... // SOCIÁLNÍ STRATIFIKACE A SOCIÁLNÍ MOBILITA.. // 7.1 Sociální stratifikace... // 1.2 Svstémv sociální stratifikace... // 1.3 Teorie sociáhií stratifikace... // 7.4 Sociální mobilita... // 1.5 Sociální role a sociální status... // KONFORMITA A DEVIACE. SOCIÁLNÍ PATOLOGIE.. // 8J. // 8J2 // ?? // M // K5 // 8.6 // Model normálního rozložení... // Toleranční limit... // Konformismus (konformita)... // Deviace... // Sociální patologie... // Příčiny sociálně patologického chování // ,.7 // .7 // .1 // .8 // ..9 // 10 // 12 // 12 // 14 // 14 // 15 15 18 21 21 21 22 23 // 25 // 26 // 27 // 28 28 29 29 32 // 32 // 33 33 38 38 40 43 43 // 43 // 44 // 44 // 45 // 45 // 46 // 47 // 47 // 48 // 50 // 51 // 53 // 54 57 57 57 61 // 64 // 65 68 68 68 68 69 // 71 // 72 // 8.7 Formy sociálne patologického chovám...75 // MOC. TRADIČNÍ A MODERNÍ STÁT. VÁLKA A ARMÁDY...83 // ... ...83 // 9J. // 92 // 93 // 9A // 93 // 93 // 93 // 93 // 93 // 9.10 // 9.11 // Moc... // Archaické a tradiční komunity...84 // Charakteristika tradičního a moderního státu...85 // Znakv moderního státu...85 // Totalitní společnost...89 // Válka a armády...90 // Organizace...91 // Teorie organizací podle Maxe Webera...92 // Formální a neformální vztahy uvnitř organizací...93
// Organizace jako síť...93 // Instituce...94 // ? // 10 RODINA MANŽELSTVÍ A PRÍBUZENSTVE FUNKCE RODINY...96 // 10.1 // 10.2 // 10.3 // 10.4 // 10.5 // 10.6 10.7 // Sociologie rodiny...96 // Rodina...96 // Funkce rodiny...97 // Socializace...99 // Manžel sní...100 // Příbuzenství...101 // Vývojové tendence v rodině...103 // 11 ETNICITA. PŘEDSUDKY A DISKRIMINACE. MARGINALIZACE A EXKLUZE...105 // 11.1 // 11.2 // 11.3 // 11.4 // 11.5 // 11.6 // Etnicita... ...105 // Předsudky a diskriminace...106 // Psychologické aspekty yzniku chování ovlivněného předsudky...107 // Sociologické aspekty vzniku chování ovlivněného předsudky...108 // Marginalizace a exkluze...110 // Rasismus...113 // 12 MIGRACE. MIGRAČNÍ MODELY. MULTIKULTURNÍ SPOLEČNOST...116 // Migrace...116 // Tvpv migrace... 117 // Migrant...119 // Azylanti a uprclilíci...119 // Pracovní migrace...120 // Spojování rodin...121 // Migrační modely...123 // ___ Multikulturní společnost...124 // 13 MASOVÁ MÉDIA A MASOVÁ KULTURA...126 // 12,1 // 12,2 // 12.3 // 12.4 // 12.5 // 12.6 // 12.7 // 12.8 // Masová kultura...126 // Masová média...126 // Noviny...127 // Televize...127 // Teorie masových médií...129 // Globalizace médií...131 // ___ Multimédia...131 // 14 URBANISMUS. MĚSTO. MALÉ LOKÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ...134 // 13.1 // 13.2 // 13.3 // 13.4 // 13.5 // 13.6 // 13.7 // 14.1 // 14.2 // 14.3 // 14.4 // 14.5 // 14.6 // 14.7 // Sociologie lidských sídel...134 // Tradiční město...135
// Urbánní sociologie a antropologie...136 // Urbanismus...140 // Urbanizace...140 // Urbanistické teorie...140 // Vesnice a rurální prostředí...142 // 15 SOCIOLOGICKY VÝZKUM A JEHO FÁZE. METODY A TECHNIKY...145 // 15.1 Sociologicky vvzkum... 145 // 15.2 Fáze sociologického výzkumu...145 // 15.3 Metody a techniky sociologického výzkumu...148 // 16 Doporučená studijní literatura ? jednotlivým kapitolám...153 // 17 Stručný přehled pojmu / oboru sociologie nebo /. oboru souvisejících...157 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC