Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

munková (@@20120617-19:02:33@@) -- 
3 (hodnocen1 x )
(25) Půjčeno:249x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Argo, 1999
595 s. : il., mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7203-124-4 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
800 výt.
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000097716
Obsah // 1. Co je sociologie?...13 // Čím se sociologie zabývá? Několik příkladů... 14 // Jak dospět k sociologickému přístupu... 18 // Počátky sociologie...21 // Pozdější myslitelé...26 // Je sociologie věda?...27 // K čemu nám může být sociologie užitečná?...28 // Závěr...30 // 2. Kultura, společnost a jedinec...31 // Lidský druh...32 // Rozmanitost kultur...37 // Kulturní identita a etnocentrismus...38 // Socializace...39 // Rané fáze vývoje dítěte...42 // Teorie vývoje dítěte...47 // Životní cyklus...54 // Smrt a střídání generací...57 // Resocializace...58 // Socializace a svoboda jedince...60 // 3. Typy společností...61 // První setkání s jinými kulturami...64 // Lovci a sběrači...66 // Pastevci a zemědělci...70 // Neprůmyslové civilizace čili tradiční státy...72 // Moderní svět: Průmyslové společnosti...75 // První, druhý a třetí svět...76 // Sociální změna dnes: Globalizace...82 // Závěr...83 // 4. Sociální interakce v běžném životě...85 // Studium každodennosti...87 // Neverbální komunikace... 88 // Společenská pravidla a hovor...91 // Interakce těla, tváře a řeči...96 // Interakce v čase a prostoru...101 // Každodenní život z kulturní a historické perspektivy...105 // Mikro- a makrosociologie...108 // 5. Pohlaví a sexualita... 109 // Pohlaví, sex a biologie...111 // Pohlaví a socializace...114 // Identita a sexualita: tři teorie...118 // Lidská sexualita...121
// Závěr: Sexualita, pohlaví a nerovnost... 134 // 6. Tělo: přijímání potravy, nemoc a stárnutí...135 // Tělo a společnost... 138 // Poruchy přijímání potravy a kult těla... 139 // Tělo a techniky lidské reprodukce...141 // Dobře fungující tělo: Představy o zdraví a nemoci...143 // Zdravotnické systémy...147 // Zdraví a životní prostředí...151 // Zdraví a stárnutí KKK... 152 // Závěr... 154 // 7. Rodina, manželství a osobní život...155 // Klíčové pojmy... 156 // Rodina v minulosti...157 // Jak se mění rodina ve světě... 159 // Rodina a manželství v západní společnosti...160 // Rozvod v západní společnosti... 164 // Následná manželství a role nevlastních rodičů...170 // Odvrácená strana rodiny...174 // Alternativy k manželství a rodině...•...178 // Debata o „rodinných hodnotách“...181 // 8 // 8. Konformita a deviace... 183 // Studium deviantního chování... 185 // Jak vysvětlit deviaci...189 // Trestné činy a statistiky... 199 // Vězení a jiné formy trestání... 203 // Ženy, muži a zločin...206 // Zločin a „krize mužů“...212 // Zločiny bohatých a mocných...216 // Organizovaný zločin... 219 // Zločiny bez obětí...220 // Duševní choroba jako deviace...221 // Deviace a společenský řád...225 // 9. Etnicita a rasa...227 // Etnicita...228 // Předsudky a diskriminace...231 // Etnické antagonismy v historické perspektivě...236 // Vývoj interetnických vztahů: Několik
příkladů...240 // Interetnické vztahy ve Velké Británii...247 // Interetnické vztahy na evropském kontinentu...249 // Pravděpodobný budoucí vývoj v interetnických vztazích...251 // 10. Stratifikace a třídní struktura společnosti...253 // Systémy sociální stratifikace...254 // Teorie stratifikace v moderních společnostech...258 // Třídy v dnešní západní společnosti...262 // Sociální stratifikace: Rozdíly mezi muži a ženami...273 // Sociální mobilita...275 // Chudoba a nerovnost...280 // Třídy, nerovnost a ekonomická soutěživost...284 // Závěr...285 // 11. Moderní organizace...287 // Organizace a moderní život...288 // Teorie organizací ...290 // Bude byrokracie překonána?...297 // Japonský model...297 // Vliv velkých nadnárodních firem...299 // Moderní organizace a restrukturalizace...304 // 9 // Závěr // 305 // 12. Práce a ekonomický život...307 // Placená a neplacená práce... 309 // Dělba práce a ekonomická závislost...310 // Trendy ve struktuře zaměstnanosti...314 // Odbory a industriálni konflikt...315 // Ženy v pracovním procesu...319 // Nezaměstnanost...326 // Práce v budoucnosti...330 // 13. Vlády, politická moc a válka...333 // Moc a autorita...334 // Státy a vlády...335 // Práva občanů...338 // Demokracie...339 // Politické strany a volební preference...342 // Politická participace žen...346 // Globální síly...349 // Válka a armády...353 // Svět bez válek?...356 // 14. Masová
média a populární kultura...359 // Počátek masových médií: noviny...361 // Vliv televize...363 // Teorie masových médií... 372 // Globalizace médií...377 // Otázka regulace masových médií...382 // Multimédia...384 // Internet...386 // Závěr...389 // 15. Vzdělání...391 // Historický vývoj gramotnosti a školního vzdělávání...393 // Základní a střední školství v mezinárodním srovnání...394 // Ženy a dívky ve vzdělávacím systému...397 // Teorie vzdělávání... 398 // Vzdělání a kulturní reprodukce...401 // Willisova analýza kulturní reprodukce...402 // 10 // Inteligence a nerovnost...403 // Budoucnost vzdělání...407 // 16. Náboženství...411 // Definice náboženství...413 // Rozmanité formy náboženství...415 // Monoteistická náboženství...416 // Náboženství Indie a Dálného východu...418 // Teorie náboženství...419 // Typy náboženských organizací...425 // Náboženství a ženy...427 // Chiliastická (milenaristická) hnutí...430 // Současný vývoj na poli náboženství: Islámská revoluce...432 // Současný vývoj náboženství na západě...435 // Závěr: Náboženství, sekularizace a sociální změny...439 // 17. Města a rozvoj moderního urbanismu...443 // Tradiční město...444 // Hlavní rysy moderního urbanismu...445 // Urbanistické teorie...449 // Poválečný vývoj měst na západě...456 // Urbanismus a mezinárodní vlivy...460 // Urbanizace třetího světa...463 // Závěr... 
468 // 18. Revoluce a sociální hnutí...469 // Jak definovat revoluci...470 // Ruská revoluce...472 // Teorie revoluce...473 // Davy, nepokoje a jiné formy kolektivní akce...478 // Sociální hnutí...479 // Sociální hnutí a sociologie...484 // 19. Globální změny a ekologická krize...485 // Definice změny...487 // Co ovlivňuje společenské změny...488 // Změny v moderní době...490 // Současné změny a výhled do budoucnosti...492 // Ohrožení životního prostředí...496 // 11 // Je životní prostředí sociologickým problémem?...500 // Globální změny: pohled do budoucnosti...500 // 20. Metody sociologického výzkumu...503 // Výzkumný proces...505 // Obecná metodologie...509 // Metody výzkumu...512 // Práce v terénu... 512 // Výzkum v reálném světě: metody, problémy, úskalí...522 // Vliv sociologie...526 // Příloha .1: statistické termíny...527 // Příloha 2: čtení tabulek...528 // 21. Sociologické teorie...531 // Teoretické přístupy...532 // Teoretická dilemata...538 // Teorie...545 // Teoretické myšlení v sociologii...548 // Glosář základních pojmů...549 // Glosář důležitých termínů...555 // Literatura...567 // Doporučená literatura pro jednotlivé kapitoly...575 // Rejstřík...579 // 12
(OCoLC)45372604
cnb000884698

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC