Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(33.1) Půjčeno:298x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1999
127 s.

objednat
ISBN 80-7178-249-1 (brož.)
Originál: Sociologie de la famille contemporaine.
Bibliografie:s. 123-127.
Rodina - hledisko sociologické - pojednání
000097767
Obsah // Úvodem k českému vydání...7 // Úvod: Emile Durkheim a „manželská rodina“...9 // I. ZÁVISLOST RODINY NA STÁTU...20 // 1 Rodina a škola...20 // 1.1 Škola je oporou současné rodiny...21 // 1.2 Dítě je nositelem školního kapitálu...24 // 1.3 „Nepřímé“ působení rodiny na školu...29 // 2 Rodina a stát...36 // 2.1 Stát nahrazuje manžela v ekonomické oblasti ... 36 // 2.2 Nové normy rodinného chování...40 // 2.3 Kontrola vztahové rodiny státem...47 // II. AUTONOMIE SOUDOBÉ RODINY // VE VZTAHU K PŘÍBUZENSTVU...53 // 1 Příznaky nezávislosti na příbuzenstvu...55 // 1.1 Snaha zdůraznit diskontinuitu mezi generacemi. . 55 // 1.2 Uzavření se do manželské rodiny: // analýza knihy Vesnice ve městě...57 // 1.3 Volba partnera...61 // 2 Nové vztahy s příbuznými...68 // 2.1 Služby, které nejsou v rozporu s principem // lásky a nezávislosti...69 // 2.2 Principy, kterými se řídí příbuzenské vztahy 75 // 2.3 Hierarchie vztahů...80 // III. ZVYŠOVÁNÍ AUTONOMIE JEDINCE // V SOUDOBÉ RODINĚ...87 // 1 Význam proměn rodiny od šedesátých let 20. století. . . 87 // 1.1 Ovládám vlastního osudu...88 // 1.2 Dvě období současné rodiny...89 // 1.3 Uvést do souladu individuální a kolektivní // rozměr rodinného života...91 // 5 // 2 Dobývání osobní autonomie...94 // 2.1 Různé interpretace požadavků na autonomii 94 // 2.2 Hranice individuální autonomie...97 // 2.3 Obtíže manželské dohody o vyčlenění
// společného a soukromého prostoru...100 // 3 Stupně závislosti ženy...103 // 3.1 Pokles manželovy autority...103 // 3.2 Manželský pár jako forma produkce...104 // 3.3 Přímé a nepřímé způsoby potvrzování // hodnoty sebe samé...107 // 4 Důsledky rostoucí autonomie manželů...111 // 4.1 Křehkost manželského svazku...111 // 4.2 Nerovnoměrné důsledky nestability manželství. . 114 // 4.3 Nové uspořádání výchovných vztahů...115 // Závěr...121 // Bibliografie...123 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC