Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:14x 
BK
1. vyd.
Praha : Sociologické nakladatelství, 1996
191 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-85850-15-X (brož.)
Základy sociologie ; sv. 1
Bibliogr. s. 175-186
Obsahuje rejstřík
Dotisk 1997
000097938
OBSAH // i // Předmluva ? ediční řadě ZAKLADY SOCIOLOGIE 9 // 1. Studium formálních organizací 11 // 1.1. Formální organizace 11 // 1.2. Organizace a byrokracie 13 // 1.3. Hlavní obrysy vývoje sociologie organizace 13 // 2. Klasické období sociologie organizace // 2.1. Sociologie organizace Maxe Webera // 2.1.1. Rozdíl patrimoniální a byrokratické správy // 2.2. Byrokraticky řízená organizace // 2.2.1. Byrokracie v podmínkách legálního panství // 2.2.2. Předpoklady vzniku byrokracie // 2.2.3. Znak\- moderní byrokracie podle Maxe Webera // 2.2.4. Sociální důsledky byrokratické správy // 2.2.5. Ekonomické důsledky byrokratické správy // 2.2.6. Trvalost byrokratické formy organizace // 2.3. Henry Fayol a principy řízení // 3. Reakce na klasické období // 3.1. Výzkum mezilidských vztahů // 3.1.1. Elton Mayo // 3.1.2. Ch. J. Barnard a pronikání "mezilidských vztahů" do manažerské literatury // w // 3.1.3. Homansova systematizace teorie mezilidských vztahů // 3.2. Nové teorie lidské motivace // 3.2.1. Hlavní body kritiky směru "human relations" // 3.2.2. Společné rysy obou fází vývoje sociologie organizace // 3.3. Analýza byrokratických dysfunkcí // 3.3.1. R. K. Merton a ritualismus byrokracie // w // 3.3.2. R. K. Merton a nezamýšlené důsledky jednání // 3.3.3. P. Selznick a nezamýšlené důsledky -vyplývající z existence organizace // 3.3.4. A. W. Gouldner a nezamýšlené důsledky neosobní kontroly
3.3.5. Vnitřní rozpory Weberova ideálního typu byrokracie // 19 // 20 21 23 23 25 27 // 29 // 30 // 30 // 31 // 35 // 35 // 36 // 38 // 39 // 40 44 // 46 // 47 // 48 // 52 // 53 55 57 // 3.3.6. Empiricky založená kritika Weberova ztotožnční byrokracie a racionality 58 // 4. Nove pohledy na organizované chování 61 // 4.1. Herbert Simon a teorie omezené racionality 62 // 4.2. Olsonova koncepce kolektivního jednání 66 // 4.3. Kenneth Arrow a cena placená za koordinaci lidských aktivit 68 // 4.4. Ekonomický přístup ke studiu netržních organizací 70 // 5. Organizace z pohledu hlavních paradigmat sociologie 73 // 5.1. Strukturnč funkcionální pojetí organizace 73 // 5.1.1. Cíle organizace 75 // 5.1.2. Struktura organizace 77 // 5.1.3. Strukturní funkcionalismus a Max Weber 78 // 5.1.4. Gouldnerova kritika 79 // 5.2. Organizace z hlediska teorie konfliktu 80 // 5.2.1. Konflikty zájmů uvnitř organizací 81 // 5.2.2. Mocenský rozměr organizačních rituálů 83 // 5.2.3. Organizační struktura 84 // 5.3. Organizace z pohledu interpretativní sociologie 85 // 5.3.1. Organizace jako sociální konstrukt 86 // 5.3.2. Vznik organizací a jejich proměny 87 // 5.3.3. Vztah členu ? organizaci a strategie aktérů 89 // 5.3.4. Zpětná racionalizace systému rozhodování 90 // 6. Nový pohled na povahu organizací 93 // 6.1. Fenomén byrokracie 93 // w // 6.1.1. Bludnv kruh byrokracie 94 // w w // 6.1.2. Novost Crozierova přístupu 97 // 6.1.3. Crozierovo
pojetí byrokratické osobnosti 99 // 6.1.4. Problém změny byrokratické organizace 101 // 6.2. Zablokovaná společnost 102 // 6.3. Aktér a systém 104 // 6.3.1. Základy strategie jednání 107 // 6.3.2. Zdroje nejistoty 108 // 6.3.3. Crozieniv vztah ? funkcionalismu // ? ? interpretativní sociologii 110 // 6.3.4. Použitelnost konceptu hry pro studium organizací 112 // 7. Nové pohledy na požadavky řízení - kontingenční teorie // 7.1. Systémový přístup // 7.2. Přístup kontingenční // 7.2.1. Vývoj teorie vůdcovství // 7.2.2. Orientace řízených zaměstnanců // 8. Totální instituce // 8.1. Nápravné instituce // 8.2. Vojenské instituce // 8.3. Léčebné instituce // 8.4. Přínos Ervinga Goffmana // 8.4.1. Typologie totálních institucí // 8.4.2. Svět chovanců // 8.4.3. Systém autority, systém privilegií a způsoby adaptace // 9. Byrokracie // 9.1. Paradox) byrokracie // 9.2. Hlavní obrysy vývoje názorů na byrokracii // 9.3. Typologie byrokracie // 9.4. Autorita administrativní a profesní // 9.5. Studium úředníků // 9.6. Obrana byrokracie // 9.7. Formální organizace a odcizení // 9.8. Byrokracie a demokracie // 9.9. Alternativa ? byrokracii - klady a zápor)’ // 10. Organizace v rámci společnosti // 10.1. Organizační účinnost // 10.2. Úspěšnost organizací a individuální výkon // 10.3. Organizace a její klienti // 10.4. Organizace a pokrok technologií // 10.4.1. Vlivy komputerizace // 10.5. Spor o budoucnost organizací
// Literatura Rejstřík jmenný Rejstřík věcný // 115 // 116 117 119 121 // 125 // 125 // 126 // 127 // 128 // 129 // 130 132 // 135 // 136 138 140 144 147 149 // 151 // 152 // 153 // 157 // 158 161 163 // 165 // 166 170 // 175 // 187 // 188

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC