Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.5) Půjčeno:25x 
BK
Praha : Univerzita Karlova, 2001
159 s.

objednat
ISBN 80-7290-061-7 (brož.)
Obsahuje předmluvu, úvod, bibliografické citace, rejstřík
Pragmatika - učebnice vysokošk.
Sémantika - učebnice vysokošk.
000097970
OBSAH // Část I (Svatava Machová) // SÉMANTIKA JAKO LINGVISTICKÁ DISCIPLÍNA // Úvod...8 // 1. Vymezení sémantiky. Sémantika jako součást různých vědních disciplín ..9 // 2. Sémantika jako lingvistická disciplína ...10 // 3. Typy významů...16 // 4. Význam jednoduchého jazykového znaku ...21 // 5. Význam výpovědi-složitéhojazykového znaku ...36 // 6. Osvojování významu jazykového znaku...49 // 7. Cvičení ...58 // Literatura...63 // Části! (MilenaŠvehlová) // PRAGMATICKÁ LINGV1SHKA//LINGVISTICKÁ PRAGMATIKA// // // PRAGM ALINGVISTIK A // 1. Komunikačně pragmatický obrat...68 // 2. Teorie verbální komunikace...70 // 2.1 Obsahová a vztahová rovina komunikace...71 // 2.1.1 Psychosociální vztahy v komunikaci...73 // 2.2. Složky komunikační situace...76 // 3. Teorie hodnot/axiologie...80 // 4. Impulzy vedoucí ? pragmalingvistickým zkoumáním...81 // 4.1 sémioza ...82 // 5. Vymezení pragmatické lingvistiky ...84 // 6. Okruhy zkoumání pragmatické lingvistiky...87 // 7. Teorie mluvních/řečových aktů//mluvníchjednání ...88 // 7.1 Jazyková/řečová hra ...88 // 7.2 Lokuční, ilokuční, perlokuční akt...89 // 7.3 Interakční podmínky ...90 // 7.3.1 Presupozice ...91 // 7.3.2 Implikatury-kontextové náznaky...92 // 8. Principy verbální komunikace ...93 // 8.1 Princip kooperační komunikace ...93 // 8.1.1 Maximy kooperačního principu...93 // 8.1.2 Porušování maxim kooperace ...94 // 8.1.3 Asertivní řečové
chování ...98 // 8.2 Zdvořilostní princip verbální komunikace ... // 8.2.1 Maximy zdvořilostního principu ... // 8.2.2 Pojem tváře ... // 8.3 Princip manipulativní komunikace ... // 8.3.1 Konfliktní komunikace... // 9. Strategie verbální komunikace... // 10. Dialog ... // 11. Interpretace... // 12. Hermeneutika... // 13. Mluvenost/psanost... // 14. Řečová etiketa... // 15. Neverbální komunikace... // 15.1 Neverbálně vokální (suprasegmentální) prostředky // 15.2 Neverbálně nevokální prostředky ... // 16. Typy analýzy textu ... // 16.1 Sémiotická analýza textu... // 16.2 Pragmatická/pragmalingvistická analýza ... // 16.3 Konverzační analýza ... // 16.4 Kritická analýza diskurzu ... // Inspirace ke cvičením ... // Literatura... // .99 // 101 // 103 // 104 107 111 113 117 121 123 126 130 // 130 // 131 136 136 136 139 139 141 143 // Rejstřík (Petra Hlídková) // 146

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC