Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2006
144 s. : il.

objednat
ISBN 80-7044-812-1 (brož.)
Obsahuje tabulky, bibliografické odkazy, české a anglické resumé
Bibliografie na s. 141-144
Deviace sociální - učebnice vysokošk.
000098108
1. ÚVOD...? // 2. ZÁKLADNÍ POJMY SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A DEVIACE...8 // 2.1. Sociální deviace a sociální patologie...8 // 2.2. SOUHRN...13 // 3. PROBLEMATIKA VYMEZENÍ NORMY A NORMALITY...14 // 3.1. Norma a konformita...14 // 3.2. Vymezení normy, vybraná pojetí...16 // 3.3. SOUHRN ... 22 // 4. ZDROJE A PŘÍČINY SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A DEVIACE.. 23 // 4.1. Etiologie deviantního a patologického jednání...23 // 4.2. Teorie zdrojů sociální patologie...24 // 4.3. SOUHRN... ..31 // 5. AGRESE A NÁSILÍ... 33 // 5.1. Vymezení agrese a násilí...33 // 5.2. Druhy agrese a její příčiny...34 // 5.3. Sociální aspekty spojené s agresivitou a násilím...36 // 5.4. SOUHRN... 37 // 6. SUICIDÁLNÍ JEDNÁNÍ... 38 // 6.1. Úvod do problematiky suicidality... 38 // 6.2. Motivace suicidálního jednání...40 // 6.3. Příčiny suicidálního jednání...42 // 6.4. Postoj společnosti, možnosti řešení a prevence suicidality.44 // 6.5. SOUHRN... 46 // 7. ZÁVISLOST A ZNEUŽÍVÁNÍ PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK... 47 // 7.1. Psychoaktivní látky...47 // 7.2. Poruchy související se zneužíváním psychoaktivních látek...49 // 7.3. Faktory zvyšující pravděpodobnost rozvoje závislosti...53 // 7.4. Závislost a škodlivé užívaní alkoholu...57 // 7.5. Závislost a škodlivé užívaní vybraných nealkoholových látek.60 // 7.6. Sociální důsledky, možnosti léčby a prevence...64 // 3 // 7,7. SOUHRN // 69 // 8. NÁVYKOVÉ A IMPULSIVNÍ PORUCHY...
71 // 8.1. Společné charakteristiky návykových a impulsivních poruch.71 // 8.2. Příčiny vzniku návykových a impulsivních poruch...73 // 8.3. Jednotlivé návykové a impulsivní poruchy...74 // 8.4. Důsledky návykových a impulsivních poruch ...76 // 8.5. Možnosti léčby návykových a impulsivních poruch...77 // 8.6. SOUHRN... 77 // 9. PATOLOGICKÉ JEVY SPOJENÉ S PROSTŘEDÍM RODINY...79 // 9.1. Rodina a její funkce...7 // 9.2. Syndrom CAN...81 // 9.3. Psychická deprivace v dětství...86 // 9.4. Rizikové faktory a důsledky CAN a psychické deprivace...87 // 9.5. SOUHRN...90 // 10. KRIMINALITA, DELIKVENTNÍ CHOVÁNÍ...92 // 10.1. ? pojmům delikvent, delikvence, kriminalita...92 // 10.2. Faktory zvyšující pravděpodobnost kriminálního chování.93 // 10.3. Psychické charakteristiky delikventů...97 // 10.4. Typologie delikventní subkultury...101 // 10.5. Penitenciární proces a jeho zvláštnosti...108 // 10.5.1. Psychosociální problémy spojené s obviněním...?8 // 10.5.2. Psychosociální problémy spojené s vazebním uvězněním... 109 // 10.5.3. Reakce na vazební uvěznění... // 10.5.4. Výkon trestu odnětí svobody... // 10.5.5. Prizonizace... // 10.5.6. Sociální specifika výkonu trestu odnětí svobody // 10.6. Možnosti práce s delikventními jedinci.. // 10.6.1. Působení na obviněné... // 10.6.2. Zacházení s odsouzenými... // 10.7. SOUHRN... // 11. SUMMARY... // Chapter 2... // . 112 . 116 . 118 .122 . 125 . 125 . 126
132 // 135 // .. 135 // 4 // Chapter 3...135 // Chapter 4...135 // Chapter 5...136 // Chapter 6...137 // Chapter 7...137 // Chapter 8...138 // Chapter 9... 138 // Chapter 10...139 // 12, POUŽITÁ LITERATURA...141 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC