Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999
129 s. : il.

objednat
ISBN 80-7079-995-1 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, mapy, úvod, bibliografické citace
Politika sociální - učebnice vysokošk.
000098115
ÚVOD 5 // 1. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 7 // 1.1 Základní dávky důchodového zabezpečení 7 // 1.2 Výpočet dávek důchodového pojištění 11 // 1.3 Financování důchodového pojištění 15 // 1.4 Příklady 18 // 2. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 21 // 2.1 Základní dávky nemocenského pojištění 21 // 2.2 Základní problémy v nemocenském pojištění 23 // 2.3 Příklady 24 // 3. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ 25 // 3.1 Význam penzijního připojištění 25 // 3.2 Základní charakteristika penzijního připojištění 26 // 3.3 Dávky penzijního připojištění 28 // 3.4 Příklady 30 // 3.5 Dosavadní průběh penzijního připojištění 30 // 4. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA 33 // 4.1 Dávky státní sociální podpory 34 // 4.1.1 Přídavek na dítě 35 // 4.1.2 Sociální příplatek 36 // 4.1.3 Příspěvek na bydlení 37 // 4.1.4 Příspěvek na dopravu . 38 // 4.1.5 Rodičovský příspěvek 39 // 4.1.6 Zaopatřovací příspěvek 39 // 4.1.7 Dávky pěstounské péče 40 // 4.1.8 Porodné 42 // 4.1.9 Pohřebné 42 // 4.2 Příklady 43 // 5. STÁTNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 49 // 5.1 Financování politiky zaměstnanosti 50 // 5.2 Pasivní politika zaměstnanosti 50 // 5.3 Aktivní politika zaměstnanosti 52 // 5.4 Příklady 54 // 6. STÁTNÍ PODPORA BYDLENÍ 57 // 6.1 Stavební spoření 58 // 6.1.1 Vyplácení státní podpory 60 // 3 // 6.1.2 Podnikatelské aktivity stavebních spořitelen 60 // 6.2 Nové finanční podpory vlastnického bydlení 61 // 6.2.1 Společné podmínky podpor 61 // 6.2.2 Státní bezúročná půjčka na bytovou výstavbu 63 // 6.2.3 Státní návratný finanční příspěvek 64 // 6.3 Hypoteční úvěry 65 // 6.4 Přechodné podpory bydlení 67 // 6.4.1 Příspěvek k vyrovnání regulovaného nájemného 67 // 6.4.2 Příspěvek k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie 69 // 6.5 Příklady 70 //
7. MZDOVÁ DIFERENCIACE 73 // 7.1 Faktory, které ovlivnily nárůst mzdové hladiny a mzdové diferenciace // v průběhu 90. let 73 // 7.1.1 Právní rámec vytváření mzdových soustav 73 // 7.1.2 Spotřebitelské ceny 74 // 7.1.3 Minimální příjmové veličiny 74 // 7.2 Vývoj ve mzdové diferenciaci 75 // 7.3 Měření mzdové diferenciace 75 // 7.4 Příklady 77 // 8. CHUDOBA A JEJÍ ŘEŠENÍ V ČR 81 // 8.1 Vymezení chudoby 81 // 8.2 Koncepty chudoby 82 // 8.3 Měření chudoby 83 // 8.4 Praxe v ČR 85 // 8.5 Příklady 86 // 9. ZDRAVOTNÍ POLITIKA 89 // 9.1 Význam zdravotní politiky 89 // 9.2 Elementární subjekty zdravotnického systému 94 // 9.2.1 Poskytovatelé zdravotní péče 95 // 9.2.2 Financující subjekty a jejich funkce ve zdravotnickém systému 96 // 9.3 Všeobecné zdravotní pojištění - zdroj financování zdravotní péče v ČR 98 // 9.4 Poskytování a úhrada zdravotní péče pojištěncům 100 // 9.4.1 Různé způsoby úhrady zdravotní péče zdravotnickým zařízením 101 // 9.4.2 Účinnost systému proplácení zdravotnických zařízení 104 // 9.4.3 Praxe v ČR 104 // 9.4.3.1 Regulační mechanizmy VZP ČR 106 // 9.5 Příklady: ’107 // 10. VYBRANÉ DEMOGRAFICKÉ UKAZATELE 111 // 11. PŘÍLOHOVÁ ČÁST 119

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC