Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2004
111 s. : il.

objednat
ISBN 80-89185-01-0 (brož.)
Sociálna práca - sociálna politika
Obsahuje ilustrace, údaje o autorech
Bibliografie: s. 106-111
AIDS - hledisko sociokulturní - texty studijní
000098177
OBSAH // Úvod... 5 // 1. HIV/AIDS: EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA // VO SVETE A V SR ... 10 // 1.1 HIV/AIDS... 10 // 1.2 Globálna epidemiologická situácia... 11 // 1.3 Stredoeurópsky región... 12 // 1.4 Slovenská epidemiologická situácia... 12 // 1.5 Otázky a úlohy ... 14 // 2. SOCIOKULTÚRNE KONTEXTY HIV/AIDS ... 18 // 2.1 HIV/AIDS v diskurzoch ... 18 // 2.2 Sociálne reprezentácie KKѴ/AIDS ... 22 // 2.2.1 Procesy sociálnych reprezentácií ...22 // 2.3 Sociálne reprezentácie a identita...23 // 2.4 Sondy do sociálnych reprezentácií HIV/AIDS na Slovensku...24 // 2.5 Otázky a úlohy ...26 // 3. SEXUALITA, DROGY A HIV/AIDS... 30 // 3.1 Prvý sexuálny styk - motívy, riziká a ochrana ...30 // 3.2 Kombinované sexuálne a drogové riziká ...32 // 3.3 Análny styk a riziká HIV/AIDS...34 // 3.4 Komunikácia sexuálnych partnerov o testovaní na KKѴ...35 // 3.5 Ďalší sociálno-vedný výskum sexuality // spojený s problematikou HIV/AIDS...36 // 3.6 Otázky a úlohy ...38 // 4. LABORATÓRNA KRVNÁ SKÚŠKA, // PORADENSTVO A LIEČBA ...42 // 4.1 Laboratórna diagnostika infekcie KKѴ ...42 // 4.2 Skúška na prítomnosť protilátok voči vírusu HIV ...43 // 4.3 Informovaný súhlas so skúškou a poradenstvo ...44 // 4.4 Liečba infekcie HIV a ochorenia AIDS...46 // 4.5 Otázky a úlohy ... 48 // 5. ŽIVOT S HIV... 52 // 5.1 Sociálna podpora ...52 // 5.2 Ženy a HIV/AIDS...53 // 5.3 Spôsoby vyrovnania sa s HIV pozitivitou...55 // 5.4 Otázky a úlohy
...57 // 6. PREVENCIA: GLOBÁLNA STRATÉGIA, // PRÍSTUPY, MODELY, PRÍKLADY... 60 // 6.1 Globálna stratégia ...60 // 6.2 Prístupy a modely v prevencii ...64 // 6.3 Príklady projektov v prevencii šírenia KKѴ/AIDS...69 // 6.4 Účinky kampaní a vzdelávania... 71 // 6.5 Otázky a úlohy ...:...72 // 7. REALIZÁCIA PREVENCIE FORMOU INTERAKTÍVNEHO SOCIÁLNEHO UČENIA ... 76 // 7.1 Učiteľ/kK, lektor/ka v prevencii...76 // 7.2 Vedenie skupiny...77 // 7.3 Podmienky ...77 // 7.4 Postup... 78 // 7.5 Metodiky... 80 // 7.6 Otázky a úlohy ... 102 // Sumár ... 104 // Summary... 105 // Použitá literatúra... 106

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC